Forfatterveiledning

Forfatterveiledning for Mediehistorisk tidsskrift

Mediehistorisk tidsskrift er Norges eneste mediehistoriske tidsskrift. Det har åpen publisering etter open access-prinsippet, er fagfellevurdert etter double blindfold-prinsippet, og gir publikasjonspoeng på nivå 1.

Vi tar imot manuskripter av mediehistorisk interesse om både norske og internasjonale forhold. I tillegg til det fagfellevurderte stoffet tar vi blant annet imot debattstoff, bokanmeldelser, intervjuer og essays.

Manuskripter sendes på e-post til birgitte-kjos.fonn@hioa.no i Word-format (ikke pdf).

Krav til manuskriptet

 • En artikkel bør være mellom 6000 og 8000 ord. Inkludert figurer, tabeller, noter og litteraturhenvisninger bør den som hovedregel ikke overstige 25 A4-sider (regnet ut fra halvannen linjeavstand, 12 punkt skriftstørrelse).
 • For andre bidrag, f.eks. essays og debattstoff, avtales omfanget for hvert enkelt tilfelle.
 • Notene skal være sluttnoter. De skal oppgi den refererte forfatterens etternavn, årstall og eventuelle sidetall det refereres til. Arkivreferanser skal også oppgis i fotnotene, etter følgende system: dokument med dato og arkiv. Der det er relevant bør også enhet, serie, arkivstykke og arkivskaper være med. (Eksempel: Innstilling fra komiteen for de vitenskapelige stillinger ved Universitetet i Oslo 1959: 2. eske, UiO/ Sentralarkivet.) Fotnotene kan også i noen utstrekning brukes til andre nødvendige opplysninger.
 • Titler på bøker, aviser og tidsskrifter settes i kursiv også i brødtekst.
 • Litteraturlisten føres slik:

Bøker: etternavn, fornavn bare som forbokstav med punktum, årstall i parentes, punktum, boktittel i kursiv, punktum, utgiversted, kolon, forlag

(Eksempel: Rasmussen, T. (2015). Offentlig parlamentarisme. Politisk strid og offentlig mening 1945–2000. Oslo: Pax

Artikler: etternavn, fornavn bare som forbokstav med punktum, årstall i parentes, punktum, artikkeltittel i anførselstegn, punktum, tidsskriftets navn, årgang, nummer i parentes, sidetall (fra–til), punktum, eventuelt DOI-nummer

(Eksempel: Alnæs, J. og Simonsen, A. H. (2016). «Den nyttige taperen – Scotts plass i norske nyhetsmediers fortellinger om erobringen av Sørpolen.» Norsk medietidsskrift 22 (1) s. 2–19. DOI: 10.18261/issn.0805-9535-2016-01-02)

Rutine for innsendte manuskripter

 • Redaktøren vurderer om et manus er aktuelt for publisering.
 • Går manuset videre, kan redaktøren foreslå en viss omarbeiding før manuset blir sendt til fagfellevurdering.
 • Redaksjonen utformer en samlet vurdering basert på fagfellenes tilbakemelding. Hvis konklusjonen er at artikkelen bør publiseres, går manus så tilbake til artikkelforfatteren for eventuell revidering.
 • Ferdig tekst returneres til redaksjonen.
 • Teksten språkvaskes.
 • Språkvask sendes artikkelforfatteren for godkjenning. Frist: 1 uke. Etter dette er det ikke anledning til å gjøre endringer i teksten.
 • Godkjent språkvask blir brukket om til tidsskriftsider. Herfra tar redaksjonen seg av korrekturrundene.

Følgende legges ved manuskriptene, senest ved innlevering av siste versjon:

 • et sammendrag på 50–150 ord, både på norsk og engelsk
 • tre–fire emneord, både på norsk og engelsk
 • et forfatterportrett
 • en kort forfatterbyline (vanligvis: arbeidstittel/arbeidssted og e-postadresse)
 • en forfatteromtale (maks 400 tegn med mellomrom, gjerne kortere)
 • bilder/illustrasjoner/faksimiler til teksten eller forslag til slike. Forfatterne må selv innhente tillatelse til å gjengi illustrasjonene. Tidsskriftet har ikke anledning til å betale for bruk av bilder, og er avhengig av å finne illustrasjoner som kan brukes fritt.

Back to top