Arkiv / settemaskin

Pressehistorisk Tidsskrift nr.19 2013

19. mai, 2013

Hvilken betydning har teknologisk endring hatt for pressens utvikling? Hvilke sammenhenger finner vi mellom avisenes introduksjon av nytt produksjonsutstyr og deres innhold og uttrykk?  To epoker har særlig fått mye oppmerksomhet i pressehistorien, avisproduksjonens industrialisering og nettavisenes oppkomst. Men også i tiden der imellom foregikk det store omveltninger når aviser innførte ny teknologi. I siste halvdel av 1900-tallet ble det gjennomført omfattende endringer i så å si alle ledd av avisproduksjonen. Dette  er tema for denne utgaven av Pressehistorisk tidsskrift.

I dette nummeret

  • Pressehistorisk pionerarbeid
    Arnhild Skre
  • Et produksjonssystem i støpeskjeen
    Tor Are Johansen
  • Avisproduksjon under krigen
    Tore Are Johansen
  • Overgangen til offset i norske aviser
    Tore Are Johansen
  • Omveltning på avissetteriene
    Tore Are Johansen
  • Avistrykking i mediekonsernenes tidsalder
    Tore Are Johansen
  • Presseminne: Tor Hermansen: En reise i teknologien
    Marte Stapnes

Back to top