Mediehistorisk Tidsskrift nr.27 2017

6. juli, 2017

Journalistikk, propaganda og PR

Det 20. århundre er kalt propagandaens århundre. Nye metoder ble tatt i bruk av både stater og politiske bevegelser, i krigstid og i fredstid, for å fremme avsenderens synspunkter og skape forskjellige typer reaksjoner hos publikum. I dette nummeret av Mediehistorisk Tidsskrift kan vi lese tre artikler om forskjellige former for propaganda, PR og informasjon i den norske offentligheten – etter unionsoppløsningen, under den spanske borgerkrigen, og i gjennombyggingsperioden etter 2. verdenskrig. Her kommer det blant annet fram at det nye norske Utenriksdepartementet etablerte et hemmelig pressekontor i 1909, og sendte en agent til Berlin under dekke av å være journalist. Arbeiderpartiets senere generalsekretær Haakon Lie laget på sin side propagandafilm om den spanske borgerkrigen, en form for politisk informasjonsvirksomhet som var noe mediespesifikt helt nytt i 1930-årene. Og i 1950-årene smeltet amerikansk PR-ideologi sammen med norsk sosialdemokrati, og førte til Norges første statlige PR-kampanje der Staten «snakket» direkte til innbyggerne.

Nummeret har også en fyldig artikkel om bokseropprøret i Kina i 1900, om fagbladet Journalisten som ble 100 år i år, og om en av Sunnmørspostens første kvinnelige journalister Amanda Cecilie Olsen («ACO»). I tillegg byr vi på en metodeartikkel om mediehistorie, og fra og med dette nummeret har også Mediehistorisk Forenings leder en fast spalte.

I dette nummeret

 • Redaktørens leder
  Birgitte Kjos Fonn
 • Mediehistorisk Forenings faste spalte
  Henrik G. Bastiansen
 • UDs hemmelige pressekontor
  Øystein Pedersen Dahlen
 • Haakon Lie og Spania-filmene
  Rolf Werenskjold
 • Statens vennlige veileder
  Magne Lindholm
 • Dekninga av boksaropprøret i 1900 i norske aviser
  Ole Bjørn Rongen
 • Finne, granske, skrive
  Henrik G. Bastiansen
 • Fra budbringer til kritisk medievokter
  Kathrine Geard og Leif Gjerstad
 • Amanda Cecilie Olsen – såg stoff i alt
  Aud Farstad

Back to top