Call for papers: Propaganda, medier og konflikt

Call for papers: Propaganda, medier og konflikt

Call for papers til Mediehistorisk tidsskrift nr. 1 2024.

Propaganda preger den offentlige debatten i internasjonale konflikter. Partene prøver å påvirke mediene og det blir en diskusjon om hvordan propagandaen virker og påvirker. Bruken av falske nyheter (fake news) er også en del av denne debatten.

Propaganda kan forstås som en form for kommunikasjon som forsøker å oppnå et respons som fremmer propagandistens ønskede intensjoner. Det kan være å glorifisere politiske ledere, motivere borgere til motstand og kamp, demonisere fienden, skape (og opprettholde) nasjonalfølelse eller skape en følelse av tilhørighet og mening i befolkningen.

I Mediehistorisk tidsskrift nr. 1 2024 ønsker vi å undersøke den historiske utviklingen av propaganda og falske nyheter i forbindelse med kriger og andre internasjonale konflikter. Vi er spesielt interessert i hvordan propagandaen har påvirket og formet norske mediers fremstilling av ulike internasjonale konflikter, både historisk og i dag. Eventuelle dagsaktuelle konflikter bør settes inn i en historisk sammenheng, som kan gi en økt forståelse av propagandaen som blir utført.

Vi inviterer til workshop i løpet av høsten 2023, hvor det er mulig å presentere utkast til artikler og få tilbakemeldinger fra kollegaer.

Frist for å sende utkast til artikkel for deltakelse på seminar: 15. september, 2023

Frist for å sende inn artikkel: 1. desember, 2023

Mediehistorisk Tidsskrift er Norges eneste vitenskapelige spesialtidsskrift om mediehistorie (nivå 1). I tillegg til artikler om propaganda, medier og konflikt, er vi hele tiden interessert i andre artikler som berører norsk mediehistorie.

https://medietidsskrift.no/

Ta gjerne kontakt med redaktøren, om du ønsker å bidra eller om det er noe som er uklart:

Øystein Pedersen Dahlen

Oystein.dahlen@kristiania.no

Tlf. 95171056