Call for papers: Propaganda, medier og konflikt

I Mediehistorisk tidsskrift nummer 1, 2024 ønsker vi å undersøke den historiske utviklingen av propaganda og falske nyheter i forbindelse med kriger og andre internasjonale konflikter. Frist for å sende inn artikkel: 1. desember, 2023.