Innkalling til årsmøte i Norsk Mediehistorisk Forening

Det innkalles til årsmøte i Norsk Mediehistorisk Forening, tirsdag 7. mars 2023, kl. 16.00.

Det innkalles til årsmøte i Norsk Mediehistorisk Forening. Møtet blir avholdt i møtesalen “Ytring”, i Pressens hus, Skippergata 24, i Oslo. Vi oppfordrer alle interesserte medlemmer til å komme, både gamle og nye.

Dagsorden for årsmøtet er: 

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Styrets årsberetning
  4. Styrets regnskap for 2022
  5. Forslag om eventuell kontingentendring
  6. Eventuelle vedtektsendringer (må sendes inn senest fire uker før årsmøtet)
  7. Valg: foreningens leder og nestleder, valg av styremedlemmer, revisor og valgkomitè på tre medlemmer

Eventuelle forslag til vedtektsendringer må sendes til styreleder Henrik G. Bastiansen senest 4 uker før årsmøtet. Mailadressen hans er: henrik.bastiansen@hivolda.no

Årsberetning og regnskap for 2022 finner du her.

Fra kl. 13.30 samme sted og dag arrangerer Norsk Mediehistorisk Forening et fagseminar om propaganda i krig. Se programmet for seminaret her.

For styret,

Henrik G. Bastiansen,

Leder, Norsk Mediehistorisk Forening