Call for papers: 100 år siden den russiske revolusjon: Hvilken betydning hadde den i norsk presse?

Call for papers: 100 år siden den russiske revolusjon: Hvilken betydning hadde den i norsk presse?

Seminar på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) 15. februar 2017.

Norsk mediehistorisk forening skal i februar 2017 arrangere et seminar om betydningen av 1917–revolusjonen for journalistikk og presse i Norge. Seminaret vil finne sted på Institutt for journalistikk og mediefag, Pilestredet 48, HiOA, Oslo.

Den russiske revolusjonen fikk betydning for og i norsk presse på mange måter. Forholdet til Sovjetunionen preget utviklingen av norsk fagbevegelse, partier på venstresiden og pressen i mange år etter revolusjonen.

Det stod hard strid om mellom de ulike retningene kontrollen over partipressen. Samtidig var lederne for fagbevegelse og parti ofte også redaktører, journalister eller aktive skribenter. Journalistikk og pressedekning bidro aktivt til å forme folks syn på den russiske revolusjon og Sovjetunionen.

Derfor kan kunnskap om pressen i Norge etter revolusjonen bidra til viktige innsikter om fagbevegelse og samfunn i Norge i tiden etter 1917. Samtidig er det nødvendig å fortolke og forstå pressedekningen av revolusjonen i lys av utviklingen i fagbevegelsen, andre sosiale bevegelser og partiene.

Med dette seminaret ønsker arrangørene å invitere til tverrfaglig dialog for å forstå betydningen av den russiske revolusjon for mediene i Norge. Vi ønsker velkommen bidrag fra ulike fagtradisjoner og disipliner. Planen er å gi ut et temanummer av Mediehistorisk tidsskrift med bidrag fra konferansen.

Seminaret vil bestå av to deler. Først vil det bli tre innledninger. Deretter vil det bli anledning til å presentere papers for videre diskusjon.

Innledninger:

Kl. 0900: Birgitte Kjos Fonn, førsteamanuensis i journalistikk og redaktør for Mediehistorisk tidsskrift, ønsker velkommen. «Hvorfor vår felles mediehistorie er viktig for å forstå vår historie».

Kl: 0910: Rune Ottosen, professor i journalistikk og nestleder i Norsk mediehistorisk forening: «Revolusjonsfrykt og krigsangst: innskrenking av ytringsfrihet i 1917». Ottosen var blant annet redaktør for «Norsk presses historie 1660-2010» bind to, «Parti, presse og publikum 1880-1945», (Universitetsforlaget 2010).

Kl: 0930: Åsmund Egge «Norsk arbeiderbevegelses forhold til Sovjetunionen – med sideblikk til arbeiderpressen». Åsmund Egge er professor emeritus i historie ved Universitetet i Oslo. Blant Egges publikasjoner finner vi titler som «Komintern og krisen i Det norske arbeiderparti», «Komintern og Norge. DnA-perioden 1919-1923 En dokumentasjon»; «Aleksandra Kollontaj og norsk arbeiderbevegelse 1915-1930».

Fra ca. Kl. 1100 – 1500:  Presentasjoner med påfølgende diskusjon.

 

Vi inviterer til å sende inn forslag til presentasjoner som diskuterer forholdet mellom den russiske revolusjon og mediene i Norge på ulike måter. Det kan for eksempel være:

  • Undersøkelser om den politiske journalistikken, utenriksjournalistikken eller kommentarjournalistikken i norske aviser.
  • Undersøkelser av enkeltaviser eller sammenligning av aviser med ulike politisk tilknytning.
  • Sammenligner dekningen i norske aviser med dekning i andre land.
  • Analyser av betydningen for den politiske polariseringen i presseorganisasjonene.
  • Analyser av betydningen for maktkampen i arbeiderpressen.
  • Nærstudier av lokalaviser.
  • Presentasjoner som drøfter revolusjonære lederes påvirkning på den norske debatten, f.eks. Kollontaj, Bukharin, Trotskji mfl.
  • Presentasjoner som drøfter betydning av revolusjonen for enkeltpersoner i pressen, f.eks. Martin Tranmæl, Sigurd Simensen, Kyrre Grepp, Eugene Olaussen, Augusta Aasen, Karl Johannessen, Kristoffer Uppdal mfl.
  • Undersøkelser av betydningen for ytringsfrihet, inkludert sensur, distribusjonsforbud mm.

Det er også plass til andre temaer av relevans. For å delta send oss et sammendrag av din presentasjon på maksimalt 500 ord. Sammendraget sendes på epost til professor i journalistikk og gjesteredaktør i Mediehistorisk tidsskrift Roy Krøvel, roy.krovel@hioa.no, og merkes tydelig med «Den russiske revolusjon og mediene i Norge» i «subject» -feltet.

Frist for innsending av sammendrag/ abstracts: 15. januar 2017.

Det vil bli produsert et temanummer av Mediehistorisk tidsskrift basert på bidragene på konferansen. Temanummeret skal publiseres høsten 2017.