Call for papers: Holocaust i mediene

Call for papers: Holocaust i mediene
Bare to bilder eksisterer av Donau og deportasjonen av norske jøder fra Oslo 26. november 1942. De ble tatt i skjul av fotograf Georg W. Fossum. Det kornete sorthvittbildet viser en folkemengde som står og ser på mens det tyske skipet legger ut fra kai. Neste stopp er Stettin og til slutt dødsleiren Auschwitz. Foto: Georg W. Fossum/NTB SCANPIX

Mandag 7. mars 2022 arrangeres et faglig seminar om Holocaust i mediene. Seminaret er et samarbeid mellom HL-senteret og Norsk Mediehistorisk Forening. Seminaret vil bli avviklet i historiske omgivelser på HL-senteret på Bygdøy i Oslo, men det åpnes også for å delta digitalt.

Call for papers: Holocaust i mediene

Vi inviterer nå interesserte forskere, historikere, stipendiater, masterstudenter, journalister og andre mediefolk til å sende inn abstracts med temaer som de ønsker å belyse om dekningen av Holocaust i mediene over tid. Vi tenker ikke bare på analyser av norsk presse, men er også åpne for studier av dekningen i andre medieformer, slik som film, radio og TV – eller digitale medier i ulike former, slik som sosiale medier, podkaster, strømmetjenester osv.

De siste tiårene har det vært en stadig økende interesse for å studere Holocaust internasjonalt, men også lokalt i Norge. I Norge er Bjarte Brulands store monografi om Holocaust i Norge fra 2017 grunnleggende. Historikeren Ole Kristian Grimnes mener at omtalen av okkupasjonen i Norge har gått fra å legge vekt på heltene fra motstandskampen til å vektlegge ofrenes situasjon. Han har spissformulert det til at «offerstatus er det som i dag gir heltestatus». Intensiteten i debatten rundt Marte Michelets Hva visste hjemmefronten fra 2018 var – og er – voldsom, og viser også hvor stort engasjementet nå er rundt temaet. Den førte både til en motbok – og i 2021 også til Espen Søbyes motbok mot motboken. Noe slikt er trolig unikt i norsk forlagshistorie.

Fenomenet Holocaust har således en viktig offentlig side, som vi fortsatt vet altfor lite om. En bred undersøkelse av pressens behandling av temaet Holocaust finnes ennå ikke i Norge, men det foreligger en del studier av antisemittisme. Det finnes også enkelte studier av omtalen av utryddelsen av jødene i illegal presse og ordinær presse både under og rett etter Andre verdenskrig, men ellers er Holocaust nesten fraværende som tema i norsk medieforskning.

Begrepet som idag har gitt utryddelsen av jødene sitt navn stammer fra den amerikanske TV-serien «Holocaust», som handler om den fiktive jødiske familien Weiss. Den  ble laget av TV-selskapet NBC i 1978 og ble vist av NRK tidlig i 1979. I de senere år har temaet blitt stadig mer utbredt både i populærkultur, ungdomslitteratur, film og fiksjon. Også Norge har nå fått sin store Holocaust-film Den største forbrytelsen, og en familiefilm som Flukten over grensen. Bøker for barn og unge er på vei også på norsk. Mange spørsmål melder seg. Hva har for eksempel fremveksten av blogger og sosiale medier hatt å si for Holocaust-fornektere? I det hele – hva formidles om Holocaust i nye medier og på nye plattformer?

Denne invitasjonen er et ledd i en serie årlige fagseminarer, der Norsk Mediehistorisk Forening tar opp høyaktuelle temaer fra de siste hundre år. Hensikten er å øke innsikten i den rollen mediene har spilt for demokrati og opinion – og nå også for viktige humanitære spørsmål – i nyere historie.

Innsendte abstracts vil først vurderes til fremlegging på seminaret 7. mars 2022, men vil også bli vurdert for publisering i en spesialutgave av Mediehistorisk Tidsskrift, som skal utgis høsten 2022.

Vi åpner for at interesserte kan sende inn sine abstracts snarest.

  • Lengden bør være på ca. 2 A4-sider.
  • Send ditt abstract på mail til Mediehistorisk Forening ved styreleder Henrik G. Bastiansen (henrik.bastiansen@hivolda.no) eller historiker Carl Emil Vogt ved HL-senteret (c.e.vogt@hlsenteret.no) senest innen 1. november 2021.

Vogt og Bastiansen er redaktører på det planlagte spesialnummeret. Bidragsytere får beskjed om abstractet er antatt innen 20. desember 2021.