Call for papers: Journalistikk og politikk i norske medier 2000-2020

Årsseminaret for Norsk Mediehistorisk Forening holdes hos Fritt Ord tirsdag 5. mars 2019

Norsk mediehistorisk forening arrangerer neste utgave av sitt årlige fagseminar, og denne gang er temaet forholdet mellom journalistikk og politikk i norske medier på 2000-tallet. Hvordan kan vi beskrive og forklare dette forholdet i perioden som har gått siden år 2000?

Endeløs interesse

Forholdet mellom journalistikken og politikken er blant de mest sentrale problemstillingene i mediene. Hver dag ser vi hvor viktig det politiske stoffet er i presse, radio, TV og på nett. Politiske nyheter kommer på topp, setter dagsorden og skaper debatt. Og publikums interesse synes å være uten ende.

De første 20 år av det 21. århundre begynner nå å anta form av en ny epoke i medieutviklingen og det er den Norsk Mediehistorisk Forening nå vil rette søkelyset mot. Også de siste 20 år trenger et historisk blikk på hvordan medienes politiske stoff har utviklet seg.

Oversette tema?
Seminaret reiser spørsmål som: Hva kjennetegner den politiske journalistikken i det 21. århundre? Og hvordan skal vi forstå den nye kritikken som stadig rettes mot mediene? Og hva med den omfattende polariseringen som preger mye av medienes politiske stoff? Er det Donald Trump og hans kritikk av “fake news” som er det eneste som vil bli stående i fremtidens historiebøker om disse årene – eller er det andre og viktigere temaer som er blitt oversett?

Andre sentrale spørsmål er hvorvidt den politiske journalistikken i norske medier har endret seg siden tusenårsskiftet. Hvilke eventuelle forskjeller er det i så fall mellom dagens politiske journalistikk og den på 1980- og 1990-tallet? Hvordan skal vi i så fall forstå disse endringene? Har medienes politiske dekning blitt mindre faktapreget enn før? Hvilken rolle spiller den nye meningsjournalistikken i mediene? Og hvordan skal vi forstå de høyprofilerte politiske kommentatorene som daglig forteller oss meningen bak det som skjer?

Tverrfaglig møteplass

Vi innbyr forskere til å melde seg på med studier av politisk journalistikk og politisk kommunikasjon, studier av politikere og/eller partier og deres mediestrategier – eller dekningen av valgkamper eller politiske spørsmål i videre forstand.

Vi ser dette seminaret som en tverrfaglig møteplass mellom forskere, bransjefolk og debattanter. Norsk Mediehistorisk Forening har tidligere avholdt en rekke seminarer der politiske emner er tatt opp. Det er denne tematikken vi nå vil forfølge helt opp til idag. Hensikten er å øke vår innsikt i hvilken rolle mediene spiller for demokratiet i vår tid.

Vi ønsker velkommen bidrag fra ulike fagtradisjoner og disipliner. Seminaret vil finne sted i Fritt Ords lokaler i Oslo.

Send inn ditt abstract til: henrik.bastiansen@hivolda.no

Frist: 25. februar 2019

Foto: Skjermdump fra NRKs partilederdebatt august 2017.