Innkalling til årsmøte i Norsk Mediehistorisk Forening

Innkalling til årsmøte i Norsk Mediehistorisk Forening

Årsmøtet blir avholdt i Storsalen i Holocaust-senteret på Bygdøy, adresse: Huk Aveny 56. Vi oppfordrer alle interesserte medlemmer til å komme. Man kommer dit ved å ta 30-bussen mot Huk fra bussholdeplassen ved Nationaltheatret stasjon. Gå av på holdeplassen Bygdøhus. Derfra er det kort vei å gå.

Selv om vi denne gang arrangerer årsmøtet fysisk, ønsker vi å forholde oss aktivt til de smittevernbestemmelser som måtte gjelde på dette tidspunktet. Vi ber derfor alle som vil delta på årsmøtet om å orientere seg om hvilke forholdsregler som gjelder på forhånd og opptre deretter.

Dagsorden for årsmøtet

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Styrets årsberetning
  4. Styrets regnskap
  5. Forslag om eventuell kontingentendring
  6. Eventuelle vedtektsendringer (må sendes til styret senest fire uker før årsmøtet)
  7. Valg: foreningens leder og nestleder, valg av styremedlemmer, revisor og valgkomitè på tre medlemmer

Eventuelle forslag til vedtektsendringer må sendes inn til styreleder snarest. Tidligere samme dag har Foreningen avviklet årsmøteseminar om «Holocaust i mediene» i samme lokale.

For styret,

Henrik G. Bastiansen,

Leder, Norsk Mediehistorisk Forening