Innkalling til årsmøte Norsk Mediehistorisk Forening 15. februar 2017

Innkalling til årsmøte Norsk Mediehistorisk Forening 15. februar 2017

Det innkalles til årsmøte i Norsk Mediehistorisk Forening onsdag 15. februar 2017 kl. 15.00 i lokalene til Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 48, Oslo. Grei adkomst via trikk til Frydenlund holdeplass.

Før årsmøtet blir det holdt et seminar i samme lokaler med tema: «100 år siden den russiske revolusjon: Hvilken betydning hadde den i norsk presse?

Dagsorden for årsmøtet:
1: Godkjenning av innkalling
2: Valg av møteleder og referent
3: Styrets årsberetning
4: Styrets regnskap
5: Forslag om eventuell kontingentendring
6: Eventuelle vedtektsendringer (ingen forslag er innkommet)
7: Valg

  • foreningens leder og nestleder
  • valg av fire styremedlemmer
    (i tillegg til Riksarkivets representant) for ett år
  • revisor
  • valgkomité på tre medlemmer

For styret i NMF
Nils E. Øy
Leder