Mediehistorisk tidsskrift nr.1 2021 (35)

Mediehistorisk tidsskrift nr.1 2021 (35)

Nytt nummer av Mediehistorisk tidsskrift er ute nå! Tidsskriftet er gratis tilgjengelig på nett.

Klikk her for å lese Mediehistorisk tidsskrift nr. 1 2020 (33)  digitalt.

Deskens rolle i avisproduksjonen

I dette nummeret av Mediehistorisk tidsskrift går vi tett på deskens rolle i avisproduksjonen. Per Bonde Hansen og Gudrun Rudningen har skrevet en hovedsakelig intervjubasert artikkel om deskens rolle gjennom profesjonalisering, digitalisering og nedskjæring. Veronica Årseth Ljosheim var vit.ass. på Dagbladet-prosjektet, som resulterte i den største innholdsanalysen (1996–2016) som er gjort i avisen på mange år. Henrik G. Bastiansen skriver om hvordan vi skal forholde oss til digitalt innhold som kilder, og Håkon Benjaminsen skriver biografisk om den prisbelønte utegående fotoreporteren Karina Jensen. I tillegg kan du som vanlig lese spennende bokessays, debattinnlegg og medieminne.

God lesning!

  • «Avisens hjerte». Leder av Birgitte Kjos Fonn (red.)
  • «Desken var avisens hjerte som aldri lukket et øye» av Per Bonde Hansen og Gudrun Rudningen
  • «På nett med historien: Å tallfeste Dagbladets journalistikk» av Veronica Årseth Ljosheim
  • «Brikker til en ny filologi» av Henrik G. Bastiansen
  • «Et løfta blikk. Karina Jensen og norsk fotojournalistikk i årene 1980–1999» av Håkon Benjaminsen

I Forum-delen av tidsskriftet denne gang kan du lese bokessays, debattinnlegg og medieminne ved skribentene Henrik G. Bastiansen, Birgitte Kjos Fonn, Gudleiv Forr, Trond Iversen, Anton Eliassen, Øystein Hov, Einar Galaaen og Arve Løberg.

Alle illustrasjoner er av Endre Barstad.

NB! Vi anbefaler å laste ned og lese tidsskriftet i  Acrobat Reader.