Mediehistorisk Tidsskrift nr.2 (30) 2018

Mediehistorisk Tidsskrift nr.2 (30) 2018

Hva skjer med kulturarven når den digitaliseres? Hvilke aktører er med i denne prosessen? Kan digital humaniora bli noe mer enn kvantitativ humaniora? Hvordan bevarer man et lydopptak fra 1800-tallet som ikke lenger lot seg avspille? Er det mulig å bevare sentrale deler av fysiske gjenstander som et fotoalbum når det digitaliseres? Dette er blant spørsmålene som stilles i dette nummeret, som blant annet inneholder artikler basert på bidrag til Norsk Mediehistorisk Forenings og Nasjonalbibliotekets seminar i mars 2018: «Nå blir mediehistorien digital. Hva gjør vi med det?»

Les “Den digitaliserte historien” her, gratis og på nett!

I dette nummeret

  • Den nasjonale hukommelsen
    Eivind Røssaak
  • Fonografen gjenoppstår digitalt
    Frode Weium
  • Fotoalbumet avbildes
    Nina Bratland