Når mediehistorien blir digital

Når mediehistorien blir digital

Temaet digitalisering av mediehistorien interesserer. Spørsmål som “Hvilke nye forskningsmuligheter åpnes av digitaliseringen, som det ikke har vært mulig å utføre tidligere?” og “Vil digitale nettsøk erstatte tradisjonelt arkivarbeid i studiet av mediehistorie?” ble stilt da Norsk mediehistorisk forening i samarbeid med Nasjonalbiblioteket arrangerte fagseminar om hva det betyr for mediehistorien at stadig større deler av medienes innhold blir digitalisert.

Medienes innhold har alltid stått sentralt i mediehistoriske studier. Det publiserte innholdet danner selve kjernen i all medievirksomhet: Det er der den produserende organisasjonen møter det omkringliggende samfunn i form av lesere, lytter og seere. Frem til nå har det vanligste vært å studere medienes innhold i dets opprinnelige, analoge form. Men nå endrer dette seg.

Nasjonalbiblioteket har som mål å digitalisere alt som er utgitt i Norge gjennom tidene, og institusjonen er nå kommet svært langt i dette arbeidet. Historisk medieinnhold blir digitalt og kan søkes og brukes av alle via nettet. Hva betyr egentlig dette for mediehistorisk arbeid i tiden fremover? Det var kjernen i den tverrfaglige dialogen mellom arkivarer, forskere og brukere under seminaret tirsdag 13. mars. Totalt 70 personer deltok. Hele programmet kan du se HER.

Se flere bilder fra seminaret på foreningens Facebook-side.