Norsk Pressehistorisk Forenings oversikt 1996-2001

Her er en oversikt over pressehstoriske skrifter i perioden 1996 til 2001:

Se også:
Utg. 1960-1979
Utg. 1980-1989
Utg. 1990-1995

Klikk på BIBSYS for tilgjengelige eksemplarer og bibliotekkoder.
(Ingen aktive linker i boklisten nedenfor)

År 2001
Tittel: Telekommunikasjon og demokrati : Telegraf og telefon i norsk politikk 1850-1940 / Henrik G. Bastiansen.
Forfatter: Bastiansen, Henrik Grue
I serie: Rapport / InterMedia ; 1-2001
Trykt: Oslo : Intermedia, Universitetet i Oslo, 2001.
Sidetall: IV, 144 s. ISBN: 82-8064-000-2 (h.)
Eiere: NBR NIFU

Tittel: Fra Eidsvoll til Marienlyst : Studier i norske mediers historie fra Grunnloven til TV-alderen / Henrik G. Bastiansen og Øystein Meland (red.).
Forf./red.: Meland, Øystein Bastiansen, Henrik Grue
Trykt: Kristiansand : Høyskoleforl., 2001.
Sidetall: 300 s. ISBN: 82-7147-209-7 (h.)
Eiere: HBO HHE HIA HIB HIF HIL HINT HIO HIS HIT HVO NBO NBR UBB UBIT UBTØ UHS

Tittel: Øvre, Indre og andre : Presse- og mediehistorien i Indre Østfold 1899 – 2000 / Olav Zakariassen.
Forfatter: Zakariassen, Olav
Trykt: Askim/Mysen : [Smaalenene medier], 2001.
Sidetall: 264 s. : ill.
Noter: Omhandler: Indre Smaalenenes Avis og Øvre Smaalenene m. fl. ISBN: 82-994661-1-3 (ib.)
Eiere: NBO NBR UBIT UBTØ

Tittel: Forskjeller og likheter mellom norske og franske aviser : historie og nåtid / Marte Hallem
 Forfatter: Hallem, Marte
Trykt: Oslo : Høgskolen i Oslo, Avd. JBI, 2001.
Sidetall: 32 bl. : faks.
Noter: Semesteroppgave ved Høgskolen i Oslo, Journalistutdanningen.
Eiere: HIO

Tittel: Fortsatt partipresse? : Norske avisers holdning til regjeringsskiftet i mars 2000 / Paul Bjerke.
Forfatter: Bjerke, Paul I serie: Forskingsrapport / Høgskulen i Volda [og] Møreforsking Volda ; nr. 46
Trykt: Volda : Høgskulen i Volda : Møreforsking Volda, 2001.
Sidetall: 118 s. : diagr. ISBN: 82-7661-147-8 (h.)
Eiere: HVO NBR UBIT

Tittel: Nyhetsglimt gjennom 100 år. Eidsvold Blad 1901 – 2001
Forfatter: Sandholtbråten, Jan Arne
Trykt: Eidsvold 2001
Sidetall: 255 s.

Tittel: “Den virkelig Fattiges Nød”: Debatten om fattigdom i bergenske skrifter fra andre del av 1700-tallet / Ingvild Velure.
Forfatter: Velure, Ingvild
Trykt: Bergen : [I. Velure], 2001.
Sidetall: 126, [10] bl.
Noter: Hovedoppgave i historie – Universitetet i Bergen, 2001 I. Katalogisert etter omslag.
Eiere: UBB UBTØ UHS

Tittel: EU-saka 1962 – 1994 i Nordlys og Bergens Arbeiderblad : ei sammenligning / av Svein Higraff.
Forfatter: Higraff, Svein
Trykt: Tromsø : [S. Higraff], 2001.
Sidetall: 114, 3 s. : ill.
Noter: Hovedoppgave i historie – Universitetet i Tromsø, 2001.
Eiere: UBTØ UHS

Tittel: Flokkdyr på Løvebakken : Søkelys på Stortingets presselosje og politikkens medierammer / Sigurd Allern.
Forfatter: Allern, Sigurd
Trykt: Oslo : Pax, 2001.
Sidetall: 352 s.
ISBN: 82-530-2316-2 (ib.)
Eiere: FORVALT HIA HIL HIS HIT HIØ NBR NHHB UBB UBIT UBTØ UHS UJUR

Tittel: Mellom forventning og panikk : Pressens mottakelse av Internett i 1990-årene / Joakim Lie.
Forfatter: Lie, Joakim
Trykt: Oslo : [J. Lie], 2001.
Sidetall: 131 s.
Noter: Hovedoppgave i medievitenskap – Universitetet i Oslo, 2001.
Eiere: UHS

Tittel: Grenda 1951-2001.
Jubileumsnummer 20. september 2001.

Tittel: Ryfylke 75 år. 
Jubileumsnummer 29. mai 2001

År 2000
Tittel: Hvor fritt et land? : Sensur og meningstvang i Norge i det 20. århundre / Hans Fredrik Dahl, Henrik G. Bastiansen.
Forfatter: Dahl, Hans Fredrik Bastiansen, Henrik Grue
Trykt: [Oslo] : Cappelen, 2000.
Sidetall: 366 s. : ill. ISBN: 82-02-19089-4 (ib.)
Eiere: HBO HHE HIA HIBU HIH HIL HIS HIT HIØ HSF HVO NBO NBR UBB UBIT UBTØ UHS UJUR

Tittel: Den redigerende makt. Redaktørrollens norske historie/ Martin Eide.
Forfatter
: Eide, Martin
Trykt: Oslo: Høyskoleforlaget/IJ-forlaget 2000
Sidetall: 386
ISBN: 82-7147-205-4
Note: Utgitt i anledning Norsk Redaktørforenings 50-års jubileum i år 2000.

Tittel: Bergensavisene forteller århundrets historie / avismateriale utvalgt av medlemmer av Seniorklubben for pressefolk i Bergen ; redaktør: Norvall Skreien.
Forfatter:
Skreien, Norvall
Trykt: Bergen: Mangschou, [2000].
Sidetall: 88 s. : ill.
Noter: På omslaget: 1900-2000. ISBN: 82-91948-05-4 (h.)
Eiere: HBO HIS IJ NBO NBR UBB UBIT

Tittel: 125-årsjubileum 3. juli 1875-2000 : Fædrelandsvennen : avisen for Sørlandet.
Forfatter: Fædrelandsvennen
Trykt: Kristiansand : Fædrelandsvennen, [2000].
Sidetall: 20 s. : ill.
Noter: Løpetittel: Fædrelandsvennen 125 år. Katalogisert etter omslag.
Eiere:  NBO NBR UBIT

Tittel: Bladet Vesterålen : bindeledd i øysamfunnet gjennom 80 år : historien om Bladet Vesterålen og K. Nordahls trykkeri er fortellingen om søsterbedriftene som sammen skriver distriktets historie : 1920-2000 / Alf Oxem.
Forfatter: Oxem, Alf
Trykt: Sortland : K. Nordahls trykkeri, 2000.
Sidetall: 166 s. : ill. ISBN: 82-995452-1-8 (ib.)
Eiere: NBO NBR UBIT UBTØ

Tittel: Jubileumsbilag til Hamar Arbeiderblad : HA 75, 1925-2000
Forfatter: Amdal, Rolv A.
Medarbeidere: Ravnaas, Paal , Brendbakken, Jan, Refsahl, Ursula Jourun
Trykt: Hamar : HA, 2000.
Sidetall: 47 s.
Eiere: HHE

Tittel: Schreiben für die Fremde. Politische und kulturelle Publizistik des deutschen Exils in Norwegen und Scandinavien 1933-1940.
Forfatter: Meyer, Frank.
Trykt: Essen: Klartext 2000.
Note: Dr. Phil.-avhandling Greifswald 1997.
Note: Boken inneholder en utførlig kartlegging, analyse og komparasjon av eksiltyskernes skribentvirksomhet i Norge, samt en bibliografi over bøker, hefter og artikler som flyktningene publiserte i årene 1933-1940.

Overordnet post: “Ytringsfrihed bør finde Sted” : forslag til ny Grunnlov § 100 : utredning fra en kommisjon oppnevnt ved Kongelig resolusjon 26. august 1996 : avgitt til Justis- og politidepartementet 22. september 1999.
Tittel: Ytringsfriheten i Norge i det 20. århundre / Hans Fredrik Dahl og Henrik G. Bastiansen. Norges internasjonale forpliktelser på ytringsfrihetens område / Kyrre Eggen.
Forfatter: Dahl, Hans Fredrik Bastiansen, Henrik Grue Eggen, Kyrre
Trykt: 1999.
Sidetall: 351 s.
Noter: Over tittelen: Ytringsfrihetskommisjonen.
Ryggtittel: Utredninger fra Dahl/Bastiansen og Eggen.
“Særskilt vedlegg nr 1 til NOU 1999:27”.
Eiere: BI CMI DIAKON DMMH FIDEP FORVALT HBO HHE HIA HIBU HIF HIH HIL HINESNA HIO HIS HIST HIT HIØ HSF HSH HSM HVE HVO HÅL MK NBO NBR NHHB NIDRHS NLÆ UBB UBIT UBTØ UHS UJUR UMH

Tittel: Klassekampen 30-års jubileum, 20. februar 1999

Tittel: Per Sivle : ei livssoge / ved Anders Hovden. – 3. utg., ny utg.
Forfatter: Hovden, Anders Hovden, Karl-Anders
Trykt: Oslo : I kommisjon hos Samlaget, 2000.
Sidetall: 153 s. : ill. Noter: 1. utg. Kristiania : Norigs Ungdomslag og Student-maallaget, 1905.
Noter: ISBN: 82-521-5728-9 (ib.)
Eiere: HHE HIA HIB HIBU HIS HIT HIØ HSH HVO NBO NBR NLÆ UBB UBIT UBTØ UHS

Tittel: “Decorah-posten – vor felles ven” : en norsk-amerikansk avis og dens brobyggerarbeid
/Jorunn Elise Gunnestad Carlson.

Forfatter: Carlson, Jorunn Elise Gunnestad
Trykt: [Oslo] : [J.E.G. Carlson], 2000.
Sidetall: 130 s. : ill.
Noter: Katalogisert etter omslag.
Hovedoppgave i etnologi – Universitetet i Oslo, 2000.
Eiere: NBO UHS

Tittel: Kritikkens rom – rom for kritikk? : kulturstoffets rolle i dagspressen / Cecilie Wright Lund.
Forfatter: Lund, Cecilie Wright I serie: Rapport / Norsk kulturråd ; nr 21
Trykt: Oslo : Norsk kulturråd, 2000.
Sidetall: 140 s. ISBN: 82-7081-091-6 (h.)
Eiere: HHE HIA HIBU HIF HIO HIS HIT NBO NBR UBIT UHS

Tittel: Aviser på nynorsk : arbeidsrapport / Øystein Sande.
Forfatter: Sande, Øystein
I serie: Skrifter frå Ivar Aasen-instituttet ; nr 9 Trykt: Volda : Høgskulen i Volda, 2000.
Sidetall: 109 s. ISBN: 82-7661-127-3 (h.)
Eiere: AASENTUN HVO NBO NBR UBB UBIT UBTØ

1999
Tittel: Avisa på Jæren : Jærbladet 50 år : 1949-1999 / Jostein Fylling.
Forfatter: Fylling, Jostein
Trykt: Bryne : Jærbladet, 1999
Sidetall: 79 s. : ill
Noter: På omslaget: Jubileumsbok 1999. ISBN: 82-995284-0-2 (ib.)
Eiere: IJ NBO NBR UBB UBIT

Tittel: Idealisme og livskamp i 25 år – 25 års historie for “Nye Troms”
Forfatter: Løvland, Torbjørn
Trykt: AS Nye Troms, Moen, 1999
Sidetall: 45 s.

Tittel: Orientering og synet på Sovjetunionen 1952-1964 / Kjetil A. Knarlag.
Forfatter: Knarlag, Kjetil A.
Trykt: Trondheim : K.A. Knarlag, 1999.
Sidetall: 123 s.
Noter: Hovedoppgave i historie – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 1999. Eiere: UBIT UBTØ UHS

Overordnet post: De første glimt fra Norsk Grafisk Forbunds historie / Rune Andersen.
Tittel: 1882-1966. Bind nr: B. 1
Trykt: 1999.
Sidetall: 305 s.
Noter: Omhandler Norsk Typografforbund, Norsk Bokbinder- og Kartonasjearbeiderforbund og Norsk Litograf- og Kjemigrafforbund,slått sammen til Norsk Grafisk Forbund fra 1967.
ISBN: 82-995126-0-3 (ib.)
Eiere: NBO NBR UBB UBIT UBTØ UHS

Tittel: Nobels fredspris 1990 til Mikhail Gorbatsjov : Norske presseraksjoner/Anniken Hegna
 Forfatter: Hegna, Anniken
Trykt: [Trondheim] : A. Hegna, 1999.
Sidetall: 132 s.
Noter: Hovedoppgave i historie – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 1999.
Eiere: UBIT UBTØ UHS

Tittel: Sværta : Morgenposten – en gang Norges største avis / redaktør: Yngvar Holm.
Forfatter: Holm, Yngvar Trykt: [Oslo] : Orion, c1999.
Sidetall: 157 s. : ill.
Noter: På løst omslag: Tegninger av bl.a. Kjell Aukrust, Odd Børretzen, Finn Graff og Pål Nordenborg.
Noter: Ryggtittel: Sværta : boken om Morgenposten. ISBN: 82-458-0406-1 (ib.)
Eiere: HBO HHE HIS HIT HSM HVO IJ NBO NBR UBB UBIT UBTØ UHS

Tittel: Skarpt sett / Bredo Berntsen ; med etterord av Hans Normann Dahl.
Forfatter: Berntsen, Bredo
Trykt: Oslo : Andresen & Butenschøn, c1999.
Sidetall: 158 s. : ill.
Noter: Undertittel på løst omslag: Historien om vittighetspressen i Norge.
ISBN: 82-7694-055-2 (ib.)
Eiere: HBO HHE HIF HIH HIO HIS HIST HIT HIØ HVO IJ NBO NBR UBB UBIT UBTØ UHS

Tittel: Den frie hemmelige pressen i Norge under okkupasjonen 1940-45 : en fortellende bibliografi / Hans Luihn.
Forfatter: Luihn, Hans
I serie: Nasjonalbibliotekets skrifter ; 1
Trykt: Oslo : Nasjonalbiblioteket, 1999.
Sidetall: 212 s. : ill.
Noter: Også inkludert i CD-ROM: De illegale avisene i Norge 1940-45. ISBN: 82-7965-010-5 (h.)
Eiere: HBO HIØ HVO IJ NBO NBR UBB UBIT UBTØ UHS UJUR

Tittel: Gamle annonser : (fra ca 1860-1910) / Herman Berthelsen.
Forfatter: Berthelsen, Herman
I serie: Kuriosa-serien
Trykt: Oslo : Grøndahl Dreyer, c1999.
Sidetall: 105 s. : ill. ISBN: 82-504-2597-9 (ib.)
Eiere: HHE HIBU HIS HIST HSF NBO NBR UBB UBIT UHS

Tittel: Den Andre pressehistorien / redigert av Sven Egil Omdal ; illustrert av Roar Hagen.
Forfatter: Omdal, Sven Egil
Medarbeider: Hagen, Roar
Trykt: Oslo : Norsk Redaktørforening, 1999.
Sidetall: 134 s. : ill.
Noter: Utgitt i anledning Norsk redaktørforenings 50-årsjubileum. ISBN: 82-91787-02-6 (ib.)
Eiere: HBO HIS HVO IJ NBO NBR UBIT UBTØ

Tittel: Arbeiderbladets vei til Dagsavisen : fra partiorgan til stiftelse / av Anne-Lise Mørch von der Fehr.
Forfatter: Fehr, Anne-Lise Mørch von der
Trykt: Oslo : Universitetet, 1999.
Sidetall: 140 s. : ill.
Noter: Hovedoppgave i statsvitenskap – Universitetet i Oslo, 1999.
ISBN: 82-570-4463-6
Eiere: UHS
Tittel: Bergensk presse i tre århundrer / Odd Strand.
Forfatter: Strand, Odd
Trykt: Bergen : Bergens Presseforening, 1999.
Sidetall: 141 s. : ill.
Noter: “… utgitt i forbindelse med 90-årsjubileet for Bergens Presseforening” – Omslaget.
ISBN: 82-995081-1-8 (ib.)
Eiere: IJ NBO NBR UBB UBIT UBTØ UHS

Tittel: Ingens herre – ingens trell : Oppland Arbeiderblad : 75 år i distriktets tjeneste / Terje Paulsberg.
Forfatter: Paulsberg, Terje
Trykt: Gjøvik : Oppland Arbeiderblad, 1998-1999.
Sidetall: 2 bind. : ill.
Noter:“Utgitt i forbindelse med Oppland Arbeiderblads 75-årsjubileum, 1999.
Noter: På omslaget: 1924-1999.
ISBN: 82-994928-0-7 (kpl.)
Eiere: NBO NBR UBB UBIT UBTØ

Tittel: Varden fra fjord til fjell gjennom 125 år : avishistorie i Telemark fra 1874 til 1999 / Truls E. Norby.
Forfatter: Norby, Truls E.
Trykt: Porsgrunn : Forl. Grenland, 1999.
Sidetall: 270 s. : ill. ISBN: 82-91986-08-8 (ib.)
Eiere: HIT IJ NBO NBR UBIT UHS

Tittel: “-at virke til Udbredelse af Grundlovens Aand-” : Folkevennen og Thrønderen – to opposisjonsaviser i Trondhjem rundt 1830 / Ingunn Engelsåstrø.
Forfatter: Engelsåstrø, Ingunn
Trykt: Trondheim : I. Engelsåstrø, 1999.
Sidetall: 118 s.
Noter: Hovedoppgave i historie – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 1999.
Eiere: UBIT UBTØ UHS

Tittel: “Litt fascisme, hr. statsminister!” : historien om den borgerlige pressen og fascismen / Tormod Valaker.
Forfatter:Valaker, Tormod
Trykt:Oslo : Forum Aschehoug, 1999.
Sidetall:238 s. : ill.
ISBN:82-03-29107-4 (ib.)
Eiere:HBO HIBU HIL HIS HIØ HSH HVO IJ NBO NBR UBB UBIT UBTØ UHS

Tittel: Redaktøren : festskrift til Thor Bjarne Bore.
Forfatter: Hetland, Tom
Trykt: [Stavanger] : Stavanger aftenblad, 1999.
Sidetall: 168 s. : ill.
Noter: Redaksjon iflg. forordet: Tom Hetland … et al.
Bidrag på bokmål, nynorsk og svensk. ISBN: 82-990832-7-3 (ib.)
Eiere: IJ NBO NBR UBB UBIT UJUR

Tittel: Storfjordnytt 20 år. 
Jubileumsnummer 3. desember 1999.

Tittel: Fjuken ti år 1989 – 1999. 
Jubileumsnummer 6. april 1999.
Noter: Også eige jubileumshefte.

1998
Tittel: Annonsene forteller : nordmenns dagligliv gjennom 150 år / av Sigurd B. Hennum.
Forfatter: Hennum, Sigurd B.
Trykt: Oslo : Schibsted, c1998.
Sidetall: 191 s. : ill. ISBN: 82-516-1706-5 (ib.)
Eiere: BI FOLKEMUS HBO HHE HIBU HIO HIS HIST HIT HIØ HSH HVE HVO IJ NBO NBR UBB UBIT UBTØ UHS

Tittel: Partipressen og trontalen : en historisk, komparativ innholdsanalyse av pressens dekning av trontalen / Håkon Fenstad.
Forfatter: Fenstad, Håkon
Trykt: Oslo : Universitetet i Oslo, 1998.
Sidetall: 118 s. : ill.
Noter: Hovedoppgave i medievitenskap – Universitetet i Oslo, 1998.
Eiere: UHS

Tittel: -og regien var ved Johan Ona : pressestøttens ukjente sider : dessuten medvirket / Einar Olsen
Forfatter: Olsen, Einar I serie: IJ-rapport ; 5/98
Trykt: [Fredrikstad] : Institutt for journalistikk, 1998.
Sidetall: 96 s. Noter: Katalogisert etter omslag.
Eiere: HVO IJ NBR UBB UBIT UHS

Tittel: Popularisering, modernisering, strukturering : en populæravis tar form : Verdens Gang i forvandling 1945-81 / [Martin Eide].
Forfatter: Eide, Martin
I serie: Rapport / Institutt for medievitenskap, Universitetet i Bergen ; nr 40
Trykt: Bergen : Institutt for medievitenskap, Universitetet i Bergen, 1998.
Sidetall: 442 s. : diagr.
Noter: Avhandling (dr. philos.) – Universitetet i Bergen, 1998.
ISBN: 82-578-0390-1 (h.)
Eiere: HVO NBO NBR UBB UBIT UHS

Tittel: Fagpressen i Norge : et historisk perspektiv : forskningsrapport / forfatter: Gunnar Christie Wasberg
Forfatter: Wasberg, Gunnar Christie
Trykt: Oslo : Den Norske Fagpresses Forening, [1998?].
Sidetall: 320 s. : ill.
ISBN: 82-994463-1-7 (h.)
Eiere: HIO HVO NBO NBR NIFU UBB UBIT UBTØ UHS

Tittel: Mennesker og meninger : A-pressen ASA 50 år 1948-1998.
Forfatter: Jacobsen, Arvid
Medarbeider: Amundsen, Hans Kristian
Medarbeider: Hovland, Trond Indrebø Trykt: [Oslo] : A-pressen, [1998].
Sidetall: 57 s. : ill.
Noter: Katalogisert etter omslag.
Redaksjonskomite iflg. omslaget: Arvid Jacobsen, Hans Kristian Amundsen og Trond Indrebø Hovland.
Eiere: IJ NBO NBR UBB UBIT UBTØ UHS

Tittel: Tegninger / Finn Graff.
Forfatter: Graff, Finn
Medarbeider: Solstad, Arve
Trykt: Oslo : Aschehoug, 1998.
Sidetall: 151 s. : ill.
Noter: Med bidrag av Arve Solstad … et al.
ISBN: 82-03-22333-8 (ib.)
Eiere: HHE HIA HIO HIS HIST HIT HVO NBO NBR UBB UBIT

Tittel: For Asker og Bærum gjennom 100 år : Asker og Bærums Budstikke 1898-1998 / Rolf Kluge.
Forfatter: Kluge, Rolf
Trykt: Billingstad : [Budstikka], 1998.
Sidetall: 220 s. : ill. ISBN: 82-991804-1-4 (ib.)
Eiere: HVO NBO NBR UBB UBIT UBTØ UHS

Tittel: Rødt! : på barrikadene for AKP og RV / Erling Folkvord.
– Eit kapittel omhandlar Klassekampen si historie (s.117-134)
Forfatter: Folkvord, Erling
Trykt: Oslo : Millennium, 1998.
Sidetall: 319 s. : ill. ISBN: 82-517-8931-1
Eiere: HIST HSM NBO NBR UBB UBIT UBTØ UHS

Tittel: Avishistorien : 1924-1997 : fra komité til GD / Knut Helge Larsen.
Forfatter: Larsen, Knut Helge
Trykt: Lillehammer : Thorsrud, Lokalhistorisk Forlag., 1998.
Sidetall: 173 s. : ill.
Noter: Smusstittel: Dagningen : 28. mars 1924-15. august 1997.
På omslaget: Dagningen, avisa for Lillehammer og Gudbrandsdalen.
ISBN: 82-7847-030-8 (ib.)
Eiere: HVO IJ NBO NBR UBIT

Tittel: Vest-Telemark Blad.
Jubileumsnummer 25 år. 13. november 1998.

Tittel: Gammel kjærlighet ruster sakte : Partiavisenes frigjøring fortsetter / Pål Ertzaas og Astrid Aure.
Forfatter: Ertzaas, Pål Aure, Astrid I serie: JU. Semesteroppgave ; 1998
Trykt: Oslo : HiO. Journalistutdanningen, 1998.
Sidetall: 64 s.
Eiere: HIO

Tittel: “Tjuvar på same marknad” : Ei samanlikning av innhaldet i Dagbladet, Verdens Gang, Se og Hør og Hjemmet / Johann Roppen.
Forfatter: Roppen, Johann I serie: Arbeidsrapport / Høgskulen i Volda [og] Møreforsking Volda ; nr. 52
Trykt: Volda : Høgskulen i Volda : Møreforsking Volda, 1998.
Sidetall: 27 s. ISBN: 82-7692-115-9
Eiere: HVO IJ NBR

1997
Tittel: En by i verden – en avis i byen : 120 år med lokalavisen Agder / Egil Remi Jensen.
Forfatter: Jensen, Egil Remi
Trykt: [Flekkefjord] : [Avisen], 1997.
Sidetall: 246 s. : ill.
Eiere: HIO IJ NBO NBR UBB UBIT UBTØ

Tittel: Mot alle vindar : mediefag i Volda 1971-96
Forf./red: Alme, Bjarte, Sande, Øystein, Vestad, Jon Peder
Trykt: Volda : Høgskulen i Volda, Avdeling for mediefag, 1997.
Sidetall:153 s. : ill.
ISBN: 82-7661-070-6 (h.).
Eiere: HVO IJ NBO NBR UBB UBIT UBTØ UHS

Tittel: Klassekampen 20 år som dagsavis, 1. april 1997
Overordnet post: Sandefjords historie / Finn Olstad.
Tittel: En vanlig småby?. Bind nr: B. 2
Trykt: 1997.
Sidetall: 461 s.
ISBN: 82-993797-2-5 (ib.)
Eiere: AHO HVE NBO NBR NIDRHS UBB UBIT UBTØ UHS

Tittel: Samlingspunkt for distriktet : Nordlands Avis / av Ketil Tverrå.
Forfatter: Tverrå, Ketil
I serie: Fotefar mot nord
Trykt: Bodø : [Nordland fylkeskommune], 1997.
Sidetall: 18 s. : ill.
Noter: Katalogisert etter omslag.
ISBN: 82-91138-87-7 (h.)
Eiere: HBO HINESNA NBO NBR RIKSANT UBB UBIT UBTØ

Tittel: -da sto i aviso : Kvinnherad 1973-1997 / [tekst: Sjur Tjelmeland ; fotografar: Viggo Agdestein … [et al.] ; teikningar: Lars Slettebø].
Forfatter: Tjelmeland, Sjur
Trykt: Husnes : Kvinnheringen, 1997.
Sidetall: 302 s. : ill.
Noter: På omslaget: 25 år i ord og bilete.
ISBN: 82-91029-02-4 (ib.)
Eiere: HSH NBO NBR UBB UBIT

Tittel: “Rakrygget og selvtillidsfuldt Fædrelandssind” : om holdninger til det nasjonale i Aftenpostens redaksjonsmiljø i siste del av unionstiden / Helge Danielsen.
Forfatter: Danielsen, Helge
I serie: KULTs skriftserie ; nr 77
Trykt: Oslo : Norges Forskningsråd, 1997.
Sidetall: 166 s.
Noter: Inngår i forskningsprosjektet Utviklingen av en norsk nasjonal identitet på 1800-tallet. “Prosjektet er en del av Norges Forskningsråds program for Kultur- og tradisjonsformidlende forskning (KULT)”.
Noter: Lett bearbeidet utgave av forfatterens hovedoppgave i historie – Universitetet i Oslo, 1996. ISBN: 82-12-00871-1 (h.)
Eiere: HIT NBO NBR NFR UBB UBIT UBTØ UHS

Tittel: Telegrammer og nyhetsstil : en undersøkelse av gjennombruddet for nyhetsjournalistikken i Norge : fire Osloavisers utvikling fra 1908-1930 / John Nonseid.
Forfatter: Nonseid, John
Trykt: Oslo : Universitetet, 1997.
Sidetall: 125 s. : ill.
Noter: Hovedoppgave i medievitenskap – Universitetet i Oslo, 1997.
Eiere: IJ UHS

Tittel: Sjå her : 1987 til 1997 – 10 år med Lofot-Tidende / redigert av Runar Storeide ;
idè og konsept: Even Carlsen og Runar Storeide.

Forfatter: Carlsen, Even
Medarbeider: Storeide, Runar
Trykt: [Leknes] : Lofoten kommunikasjon, [1997].
Sidetall: 96 s. : ill.
Noter: Ryggtittel: Sjå her – 10 år med Lofot-Tidende.
Løpetittel: Lofot-Tidende.
ISBN: 82-994483-0-1 (ib.)
Eiere: NBO NBR UBIT UBTØ

Tittel: For kunnskap i tiden : Den norske fagpresses forening 100 år : 1898-1998 / forfatter: Arne Bonde ; bokkomiteens formann/prosjektleder/billedredaktør: Aage Møst ; medlemmer av bokkomiteen: Berit Røhne, Gudrun Sangnes, Kåre Varvin.
Forfatter: Bonde, Arne
Medarbeider: Møst, Aage
Medarbeider: Røhne, Berit
Medarbeider: Sangnes, Gudrun
Medarbeider: Varvin, Kåre
Trykt: Oslo : Den Norske Fagpresses Forening, [1997].
Sidetall: 158 s. : ill.
ISBN: 82-994463-0-9 (h.)
Eiere: BI IJ NBO NBR UBB UBIT UBTØ UHS UMN

Tittel: Avissjangrer over tid / Thore Roksvold (red.).
Forfatter: Roksvold, Thore
I serie: Studier i språk og sjanger ; 4
Trykt: Fredrikstad : Institutt for Journalistikk, 1997.
Sidetall: 246 s.
ISBN: 82-7147-171-6
Eiere: HBO HIF HVO IJ NBR UBB UBIT UBTØ UHS

Tittel: A-pressen som arbeidsgiver : Arbeiderpressens tarifforening (ATF) gjennom mer enn 40 år / av Egil Toreng.
Forfatter: Toreng, Egil
Trykt: [Oslo] : [Arbeiderpressens Tarifforening], [1997?].
Sidetall: 96 s. : port,.
Eiere: IGM IJ NBO NBR UBB UBIT UBTØ

Sàgat – Samisk avis blei etablert i 1956 og har utgjeve spesialaviser med historisk stoff i 1976, 1981, 1986 og 1996. Bok planlagt til 2006.

Tittel: Os og Fusaposten 1987-1997. 
Jubileumsnummer 11. september 1997.

Tittel: Presseglimt / av Georg P. Harbitz.
Forfatter: Harbitz, Georg P. 1919-
Trykt: Tromsø : [G.P. Harbitz], 1997.
Sidetall: 189 s. : ill.
Eiere: IJ NBO NBR UBB UBIT UBTØ

Tittel: Larvik Morgenavis, hva gikk galt? : og er det mulig å starte dagsavis i Norge i dag? / Geir Arne Baarnes og Eirik Vale Frogner.
Forfatter: Baarnes, Geir Arne Frogner, Eirik Vale
I serie: JU. Semesteroppgave ; 1997
Trykt: Oslo : HiO. Journalsitutdanningen, 1997.
Sidetall: 29, [12] bl.
Eiere: HIO

Tittel: I propagandaens tjeneste : Nnazifisert presse versus illegal med vekt på sabotasjeaksjoner
/Mona M. Falck Dietrichson.

Forfatter: Dietrichson, Mona M. Falck I serie: JU. Semesteroppgave ; 1997
Trykt: Oslo : HiO. Journalistutdanningen, 1997.
Sidetall: 24 bl.+ vedlegg.
Eiere: HIO

1996
Tittel: Fra rettssikkerhet til demokrati : offentlighetslovens tilblivelse 1947-1970 / Linda Solhaug.
Forfatter: Solhaug, Linda
Trykt: Bergen : [L. Solhaug], 1996.
Sidetall: 95, [12] bl.
Noter: Hovedoppgave i historie – Universitetet i Bergen, 1996 I.
Eiere: IJ UBB UBTØ UHS

Tittel: Eit møte mellom barken og veden : ei biografisk vinkla oppgåve om journalisten, redaktøren og forfattaren Gunnar Larsen 1900-1958 / Randi Bård Størmer.
Forfatter: Størmer, Randi Bård
Trykt: Oslo : [R.B. Størmer], 1996.
Sidetall: 198 s. : ill.
Noter: Hovedoppgave – Universitetet i Oslo, 1996. Klausulert. Katalogisert etter omslag.
Eiere: UHS

Tittel: Lofotposten 100 år : 1896-1996 : jubileumsnummer / [redaktør for jubileumsnummeret: Odd Gjerstad].
Forfatter: Lofotposten
Medarbeider: Gjerstad, Odd
Trykt: [Svolvær] : Lofotposten, 1996.
Sidetall: 163 s. : ill.
Noter: Katalogisert etter omslag.
Ryggtittel: Jubileumsnummer Lofotposten 1896-1996.
Løpetittel: Lofotposten : jubileumsnummer 3. januar 1996.
Eiere: HBO HIS HITØ HVO NBO NBR UBIT UBTØ

Tittel: Bevingede år / Hugin og Munin ; [tegninger: Per Elvestuen].
Forfatter: Hugin
Medarbeider:Munin
Trykt: Oslo : Genesis, c1996.
Sidetall: 160 s. : ill.
ISBN: 82-476-0002-1 (h.)
Eiere: DSKOL HVO IJ NBO NBR UBB UBIT UBTØ

Tittel: Fra knyttnevepolitikk til samling om forhandling : forholdet mellom Verdens Gang og Venstre 1893-1903 / Marie Fossen.
Forfatter: Fossen, Marie
Trykt: Bergen : [M. Fossen], 1996.
Sidetall: III, 185 bl.
Noter: Hovedoppgave i historie – Universitetet i Bergen, 1996 II.
Eiere: UBB UBTØ UHS

Tittel: “En uforbederlig optimist” : “Social-Demokratens”s utenrikspolitiske linje i Olaf Scheflos redaktørtid 1918-1921 / Lars A. Døvle Larssen.
Forfatter: Larssen, Lars A. Døvle
Trykt: [Oslo] : [L.A.D. Larssen], [1996].
Sidetall: 225 s. : port.
Noter: Hovedoppgave i historie – Universitetet i Oslo, 1996.
Eiere: UBTØ UHS

Tittel: 40 år i Norges tjeneste : historien om flypostavisen Nytt fra Norge 1955-1995 / av: Tor Dagre.
Forfatter: Dagre, Tor
Trykt: [Oslo] : Nytt fra Norge, 1996.
Sidetall: 205 s. : ill.
Eiere: IJ NBO NBR UBB UBIT UBTØ UHS

Tittel: Du er ikke alene : TA gjennom 75 år / Tore Tveit.
Forfatter: Tveit, Tore 1942-
Trykt: [Skien] : Telemarksavisa, [1996?].
Sidetall: 137 s. : ill.
Noter: Løpetittel: Telemarksavisa 1921-1996.
ISBN: 82-993724-1-0 (ib.)
Eiere: NBO NBR UBB UBTØ

Tittel: Veien jeg gikk : fra Heidal til Decorah / Kristian Prestgard ; redigert av Gudmund Harildstad.
Forfatter: Prestgard, Kristian
Medarbeider: Harildstad, Gudmund
I serie: NAHA-Norge ; vol. 6
Trykt: [Lesja] : Snøhetta forl., 1996.
Sidetall: 184 s. : ill.
ISBN: 82-91375-06-2 (ib.)
Eiere: HIT NBO NBR UBB UBIT UBTØ UHS

Tittel: Fra fjærpenn til Internett : journalister i organisasjon og samfunn / Rune Ottosen ; [billedredaktør: Åsta Brenna].
Forfatter: Ottosen, Rune
Medarbeider: Brenna, Åsta
Trykt: Oslo : I samarbeid med Norsk Journalistlag, 1996.
Sidetall: 624 s. : ill.
ISBN: 82-03-26128-0 (ib.)
Eiere: FORVALT HBO HHE HIF HIL HINT HIS HIT HIØ HSH HVO IJ NBO NBR UBB UBIT UBTØ UHS

Tittel: Varingen 1946-1996. Freden, våren og Varingen Jubileumsberetning..
Forfatter: av Christophersen, Tom. 1996.
Note: Ikkje på Bibsys. NPF har ombrekkingsutgåve.

Tittel: Gjengangerens 145 års jubileumsnummer
Redaksjon: Pål Bjerketvedt
Sidetall: 38 sider i tabloidformat
Trykt: 13. april 1996.

Tittel: Tidens Krav 90 år.
Jubileumsnummer 16. februar 1996

Tittel: Torbjørg Lie: Brev til “Decorah-posten” : 1890-1922 / red. Øyvind Gulliksen.
Forfatter: Lie, Torbjørg Gulliksen, Øyvind T.
I serie: Sjå deg attyvi ; 1996
Trykt: [Fyresdal] : Fyresdal sogelag, 1996.
Sidetall: 147 s. : ill. ISBN: 8293184029(feil ISBN)
Eiere: HIT NBO NBR UBIT

Tittel: En studie av Aftenpostens, Arbeiderbladets, Dagbladets og Vårt Lands hovedledere i tre måneder i 1995 / Synnøve Hole og Tone Martha Sødal.
Forfatter: Hole, Synnøve Sødal, Tone Martha
I serie: JU. Semesteroppgave
Trykt: Oslo : HiO. Journalistutdanningen, 1996.
Sidetall: 90 s.
Eiere: HIO