Norsk ungkonservatisme, nasjonalsosialismen og jødeforfølgelsene i Tyskland

I 1933 var den en tendens blant unge norske konservative til å søke inspirasjon i fascismen og nasjonalsosialismen. Dette førte til hyllester av Hitler-regimet og nasjonalsosialismen i både Minerva og Unge Høire gjennom hele tredvetallet, hvor man i stor grad aksepterte den nasjonalsosialistiske antisemittiske propagandaens begrunnelse for jødeforfølgelsen.