Ny Dagblad-bauta inn i styret

Ny Dagblad-bauta inn i styret
Påtroppende styremedlem John Olav Egeland og avtroppende Gudleiv Forr, som ble takket av på årsmøtet.

To nye styremedlemmer ble valgt inn da årsmøtet ble avholdt 13. mars på Nasjonalbiblioteket i Oslo i etterkant av seminaret “Nå blir mediehistorien digital. Hva gjør vi med det?”. Den ene av dem står for en helt spesiell kontinuitet i foreningen.

John Olav Egeland overtar stafettpinnen i styret etter kollega Gudleiv Forr. Bildet av dem to, tatt utenfor Nasjonalbiblioteket, er historisk. Saken er at Forr i sin tid etterfulgte foreningens grunnlegger Arve Solstad som styremedlem, og nå overtar Egeland etter Forr.

– Om dette kan man si at det er betydelig kontinuitet, både ved at det er tre historikere: Solstad var statsviter med historisk avhandling, jeg har historie hovedfag og John Olav har historie mellomfag – og dessuten har vi alle vært journalister og redaktører i Dagbladet, Arve og John Olav til og med sjefredaktører. Så bildet er historisk i aller høyeste grad, forteller Gudleiv Forr. Han ble takket av for sin tid i styret under årsmøtet. Det samme ble Rune Ottosen, professor ved OsloMet – Storbyuniversitetet.

I tillegg til Egeland trer Trine Østlyngen inn i styret. Hun har vært instituttleder ved Institutt for journalistikk og er styreleder i Kommunal Rapport.

Den nye styresammensetningen ser ut som følgende:

  • Henrik G. Bastiansen, styreleder
  • Ivar Andenæs, nestleder
  • Trine Østlyngen
  • John Olav Egeland
  • Astrid Gynnild
  • Helge Holbæk-Hansen
  • Kristin Brattelid, Riksarkivet

Ønsker du å melde deg inn i Norsk Mediehistorisk Forening, send navn, adresse og epostadresse til Ragnhild Holmen i Mediebedriftenes Landsforening på rh@mediebedriftene.no.

Sekretariatet er som tidligere:
Mediebedriftenes Landsforening
Kongensgate 14
N-0153 Oslo
v/ Helge Holbæk-Hanssen
Mobil 908 20 267
E-post: helgeholbaek@hotmail.com