Ny veiledning for å ivareta arkivene i mediebedrifter

Ny veiledning for å ivareta arkivene i mediebedrifter

Norsk Mediehistorisk Forening skal bidra til at arkiver etter mediebedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner blir bevart og gjort tilgjengelig for ettertiden i egnet arkivinstitusjon eller av den enkelte bedrift eller organisasjon. Som et ledd i dette arbeidet utgir foreningen i samarbeid med Riksarkivet en liten veiledning i arbeidet med bevaring av pressens arkiver.

Last ned veilederen her.