Pressehistorisk Tidsskrift nr.23 2015 – les gratis!

Pressehistorisk Tidsskrift nr.23 2015 - les gratis!

Pressehistorisk tidsskrift er kommet i ny utgave (19. Juni 2015). Tidsskriftet har vært publisert digitalt i ett år, fra dette nummerer kommer det også med åpen tilgang: Alle kan laste det ned og lese det gratis. Det er et omfattende nummer om pressens rolle i årene rundt og etter 1814. Flere av artiklene er resultatet av ny forskning som ble satt i gang og gjennomført i forbindelse med grunnlovsjubileet i 2014.

Propagandakrig om Norges skjebne
Tidsskriftet bringer for eksempel flere bidrag om den intense propagandakrigen som ble ført både i Skandinavia og på den internasjonale politiske arenaen om Norges videre skjebne. Det var en krig med penn, ikke med blod.

Intens drakamp on Norges selvstendighet
Andre artikler ser nærmere på hvordan pressen i Norge dekket den nye politiske situasjonen etter Norges selvstendighet. Det var for eksempel ikke selvsagt at bonderepresentantene skulle bli godtatt og hørt av den dannede elite. Om dette pågikk en intens kamp med til dels dramatiske følger i flere aviser som Det Norske Nationalblad. Arbeiderne fikk sitt eget forum i Arbeider-foreningenes blad, Marcus Thranes avis. De trodde Grunnloven oppfordret til et dannelsesprosjekt for allmuen og tok sørgelig feil.  Avisen gikk inn og lederne ble fengslet. Avisene Den Constitutionelle og Morgenbladet ble viktige organer også som politiske aktører, og stimulerte til en mer generell politisering av pressen.

Jødeparagrafen analyseres
Avisene samfunnsoppdrag etter 1814 problematiseres og Grunnlovens paragraf 100 ettergås. Også jødeparagrafen analyseres og forklarer hvorfor Norge fikk en av Europas strengeste bestemmelser om jødene. Pressens markering av Grunnlovsjubileet 1814 er også med, mens presseminnet beveger seg in i vår tid, med refleksjonen over tidsskriftet Sirene som ville ha fylt 40 år i 2014.

Du finner Pressehistorisk tidsskrift på http://www.pressetidsskrift.no/