Programmet er offentlig!

Program for seminaret “Journalistikk og politikk i norske medier 2000-2020”, tirsdag 5. mars 2019

Sted: Fritt Ord, Uranienborgveien 2, Oslo. Seminaret streames direkte av Arctic Video v/ Tor Torgersen.

08.45: Kaffe.

09.10: Velkommen, ved styreleder Henrik G. Bastiansen i Norsk Mediehistorisk Forening

09.15: Gudmund Hernes (Fafo): Det medievridde samfunn – 40 år etter.

10.15: Anne Krogstad (Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi/UiO): Kultureliter som nyttige idioter for det populistiske høyre. Noen mediekonstruerte forestillinger.

10.45: Bente Kalsnes & Karoline A. Ihlebæk (Oslo Met & Institutt for medier og kommunikasjon/UiO): Å gjemme hat-prat: En studie av politiske partiers bruk av Facebook’s verktøykasse for moderering av kommentarer

11.15: Kommentarer og spørsmål

11.30: Lunsj

12.15: Astrid Gynnild og Fredrik Bjerknes (Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB): Overvåke verden fra desken: Forsiders politiske virkelighetsbilder i et femtiårsperspektiv

12.45: Anders Olof Larsson (Høyskolen Kristiania): Politiske vinnere og tapere i sosiale medier – eksempler fra stortingsvalget i 2017

13.15: Kaffepause

13.30 Tellef Raabe (Cambridge University): Slutten på kommentariatets diktatur?

14.00. Debatt: panel og plenum. I panelet: Magnus Takvam; politisk kommentator i NRK, Marie Simonsen; politisk kommentator i Dagbladet, Berit Aalborg; politisk redaktør i Vårt Land og Bernt Hagtvet; professor i statsvitenskap, Bjørknes/UiO. Debattleder: Lilla Sølhusvik, NRK.

15.15: Program slutt.

15.30: Årsmøte i Norsk Mediehistorisk Forening