Redaktør av Mediehistorisk Tidsskrift

Vår nåværende redaktør skal slutte, og vi søker hennes etterfølger.

Mediehistorisk Tidsskrift er Norges eneste spesialtidsskrift for mediehistorie. Det representerer i dag selve navet for presse- og journalistikkhistorie i Norge, og har de siste årene også åpnet for bredere mediehistoriske bidrag. Tidsskriftets tematikk omfatter alt fra politisk journalistikk via kommunikasjon både før og etter fremveksten av journalistikken eller foto i offentligheten, til medieteknologiske emner og forholdet mellom historie og digitalisering. En rekke dagsaktuelle temaer kan dessuten behandles mediehistorisk, noe tidsskriftet har gjort en rekke ganger de senere år. 

Tidsskriftet er fagfellevurdert og befinner seg på nivå 1 hos NSDs register over vitenskapelige publiseringskanaler. Det utkommer to ganger i året og består av en hoveddel med fagfellevurderte artikler, men kan også publisere debatt, essays, bokomtaler osv.

Tidsskriftet ble etablert i 2004 under navnet Pressehistorisk Tidsskrift, av fagmiljøet rundt det mangeårige grunnforskningsprosjektet «Norsk presses historie». Prosjektet ble avsluttet med publiseringen av et firebindsverk på Universitetsforlaget i 2010. I dag er tidsskriftet en uavhengig vitenskapelig publikasjon som eies av Norsk Mediehistorisk Forening. Publiseringen har siden 2014 foregått gjennom open access, og tidsskriftet skiftet navn til Mediehistorisk Tidsskrift i 2016.

Tidsskriftet ledes av en uavhengig redaktør som utpekes av Norsk Mediehistorisk Forenings styre på grunnlag av innstillingen fra en saksforberedende komite.

Redaktøren har ansvar for utgivelse av to nummer pr. år. Arbeidet inkluderer kontakt med fagfeller og produksjonsapparat, og med foreningens webredaktør. Redaktørarbeidet honoreres for tiden med kr. 100.000 årlig, kr. 50.000 pr nummer.

Ønskede kvalifikasjoner er høyere utdanning, forståelse av og kompetanse innenfor mediehistorie som akademisk felt, forståelse av og kunnskap om journalistikk og medier som profesjoner og praksisfelt også i historisk perspektiv, evne til å vurdere og kvalitetssikre vitenskapelige artikler, samt erfaring fra redaksjonelt arbeid. Kunnskap om et bredt spekter av nyere og eldre medier, visuelle inkludert, er en styrke. Videre er god språkbeherskelse og et godt kontaktnett innenfor feltet ønskelig. Erfaring fra prosjektarbeid og offentlige søknadsprosesser er også en fordel. Vi ser ellers etter en person som er idérik, selvdreven og har gode samarbeidsevner.

Den nye redaktøren overtar 1. januar 2023, og ha ansvar fra og med nr. 2 2023.

Spørsmål om stillingen kan rettes til redaktør Birgitte Kjos Fonn på telefon 90 66 21 28 eller epost: birgitte@oslomet.no. Søknad sendes Norsk Mediehistorisk Forenings styre v/styreleder Henrik G. Bastiansen. Epost: henrik.bastiansen@hivolda.no innen 25. august 2022.