Minoriteter i norske medier

Minoriteter i norske medier

Norsk Pressehistorisk Forening og HL-senteret (bildet) arrangerte 21. september i år et seminar om norske mediers dekning av minoriteter. Seminaret belyste hvordan etniske og religiøse minoriteter er blitt omtalt i norsk presse i ulike tidsperioder. Et bredt spekter av innlegg drøftet mediedekningen av tatere-/romanifolk på 1900-tallet, omtale av samer i tiårene fram mot 2000, og framstillinger av muslimer i nyere tid. Bidragene fra seminaret er planlagt publisert i et eget temanummer av Pressehistorisk tidsskrift, som vil utkommer på slutten av året.