Seminarprogram og påmelding

Seminarprogram og påmelding

Norsk Mediehistorisk Forening inviterer til webinaret «Nordisk utenriksjournalistikk i det lange 20. århundre». Se programmet og meld deg på her.

Norsk Mediehistorisk Forenings årsseminar i Oslo, 16. mars 2021, i samarbeid med Avdeling for mediefag ved Høgskulen i Volda (forskergruppen Mediene og det internasjonale samfunn) og Institutt for journalistikk og mediefag ved OsloMet – storbyuniversitetet (forskergruppene Medienarrasjonsgruppa (MNG) og Medier, Krig og Konflikt (MEKK)).

Norwegian Media History Association’s annual seminar in Oslo, 16 March 2021, in co-operation with the Department of Media Studies (research group Media and the International Society) at Volda University College, Norway, and the Department of Journalism and Media Studies at Oslo Metropolitan University. Norway (research groups Media Narration Group (MNG) and Media, War and Conflict (MEKK).

Nordisk utenriksjournalistikk i det «lange» 20. århundre / Nordic foreign news journalism during the ‘long’ 20th century

Alle kan delta digitalt på seminaret 16. mars.

You are welcome to participate digitally via Zoom.

Program / Schedule

Convenors: Birgitte Kjos Fonn and Rolf Werenskjold

 PART I (In English)

9.00: WELCOME. Henrik G. Bastiansen, Leader of The Norwegian Media History Association, PhD in Media Studies, Professor of Media Studies, Volda University College, Norway

9.15-9.45: KEYNOTE: The history of foreign news. Hans Fredrik Dahl, Professor Emeritus of Media Studies, University of Oslo, Norway. Presented by Birgitte Kjos Fonn in Hans Fredrik Dahl’s absence.

9.45-10.15: KEYNOTE: Borderline journalism: Cold War correspondence as entangled history. Marie Cronqvist, PhD in History, Docent (Associate Professor) of Media History and Journalism, Lund University, Sweden

10.15-10.45: KEYNOTE: From Censoring to Self-censorship: The Work of the Finnish Moscow Correspondents 1957–1975.  Turo Uskali, PhD in Journalism Studies, Associate Professor in Journalism Studies, University of Jyväskylä, Finland

10.45-11.00 PAUSE

PART II (In English)

11.00-11.15: The Cold War Finnish News Journalism under the influences of Americanization and Finlandization. Jukka Kortti, Doctor of Social Sciences, Docent (Adjunct Professor) of Economic and Social History, University of Helsinki, and Docent (Adjunct Professor) of Television Studies, Aalto University, Finland

11.15-11.30: Conflict coverage and security policy orientation: A comparative and longitudinal study of war and peace news in Norway and Sweden. Stig A. Nohrstedt, Professor Emeritus in Media and Communication Science, Örebro University, Sweden and Rune Ottosen, Professor Emeritus in Journalism, Oslo Metropolitan University, Norway. Presented by Rune Ottosen

11.30-11.45: Samizdat in Scandinavian Journalism. Rolf Werenskjold, PhD in Media Studies, Professor of Media Studies, Volda University College, Norway

Discussion.

Chair: Roy Krøvel

Participants in each session will be particularly responsible for discussion and response

12.00-12.30 PAUSE

 

PART III (In English)

12.30-12.45: Gendering the history of foreign correspondents: the case of Helsingin Sanomat’s Maija-Liisa Heini. Heidi Kurvinen, PhD in History, Docent (Adjunct Professor) in Media History, Uleåborgs/ Oulu University and Post Doc at Åbo/ Turku University, Finland

12.45-13.00: Press, Politics and PR: The Norwegian Foreign Ministry Press Office, 1919-1924. Øystein Pedersen Dahlen, Associate Professor in Media and Communication, Kristiania University College, Norway and Rolf Werenskjold, PhD in Media Studies, Professor of Media Studies, Volda University College, Norway. Presented by Øystein Pedersen Dahlen

13.00-13.15: When foreign news became domestic, and the other way around. A study of the internationalisation of economic journalism in Norway at the end of the 20th century. Birgitte Kjos Fonn, dr. philos. in History, Professor of Journalism, Oslo Metropolitan University, Norway

13.15-13.30: Latvian Press Correspondents Oto Zeltiņš and Georgs Timuška in the Spanish Civil War. Ginta Ieva Bikše, PhD student in History, University of Latvia, Latvia

Discussion

Chair: Rolf Werenskjold

Participants in each session will be particularly responsible for discussion and response

13.45-14.00 PAUSE

 

PART/ DEL IV (på skandinaviske språk)

14.00-14.15: Danmarks Radio under Den Kolde Krig, 1945-75. Josef Batikha, PhD-student i historie, Roskilde Universitet, Danmark

14.15-14.30: Sosiale medier og historiske medieteoriers forklaringskraft. Margot Igland Skarpeteig, fagdirektør for menneskerettigheter og cand.polit. i samfunnsgeografi.  Masterstudent i sakprosa, OsloMet – Storbyuniversitetet, Norge

14.30-14.45: Carl Søyland – «den norske ildsjel i New York». Liv Marit Haakenstad, forfatter, akkreditert slektsforsker (ICAPG) og master i faglitterær skriving fra Universitetet i Sørøst-Norge, Norge

14.45-15.00: Pressens utrikesrapportering om spanska inbördeskriget 1936-1939: från det lokala till det globala. Eva Åsén Ekstrand, filosofie doktor i Medie- och kommunikationsvetenskap, lektor, Högskolan i Gävle, Sverige

Diskusjon

Møteleder: Henrik G. Bastiansen

Participants in each session will be particularly responsible for discussion and response

15.15-15.30 PAUSE

 

PART/ DEL V (på skandinaviske språk)

Erfaringer fra det 20. århundres utenriksjournalistikk.

15.30-16.30:

I kjølvannet av den kalde krigen – sett fra USA. Eva Bratholm, korrespondent i Washington for NRK i 1989-1993 og i New York for Dagbladet fra 2002-2004

Journalistikk mot sensur. Cand.philol. i historie Hans-Wilhelm Steinfeld, Moskva-korrespondent i fire perioder gjennom 18 år for NRK.

Møteleder: Rolf Werenskjold

Participants in each session will be particularly responsible for discussion and response

Convenors and chairs: Henrik G. Bastiansen is PhD in Media Studies and Professor of Media Studies, Volda University College, and leader of The Norwegian Media History Association. Birgitte Kjos Fonn is co-head of the research group Media Narration Group (MNG) at Oslo Metropolitan University and editor of the Norwegian Journal of Media History. Roy Krøvel is PhD in History and Professor of Journalism, and co-head of the research group Media, War and Conflict (MEKK) at Oslo Metropolitan University. Krøvel is also a board member of The Norwegian Media History Association. Rolf Werenskjold is PhD in Media Studies and Professor of Media Studies, and head of the research group Media and the International Society at Volda University College, Norway. Werenskjold is also a board member of The Norwegian Media History Association.

17.30:

Årsmøte i Norsk Mediehistorisk Forening 

I år blir årsmøtet i foreningen avholdt digitalt. Meld deg på til seminar og/eller årsmøtet i skjemaet under. Se årsberetning og regnskap for 2020 her.

Zoom-lenke til årsmøtet:

Topic: Årsmøte i Norsk Mediehistorisk Forening, 16. mars 2021, kl. 17.30
Time: Mar 16, 2021 05:30 PM Oslo
Join Zoom Meeting
Meeting ID: 645 4667 6272
Passcode: 563715

Påmelding / Registration

[wpforms id=”5306″ title=”false” description=”false”]