Se strømming av årsseminaret

Seminaret “Journalistikk og politikk i norske medier 2000-2020” tirsdag den 5. mars ble strømmet. Se seminaret her.

Direktestrømming del 1

Innhold:
Velkommen, ved styreleder Henrik G. Bastiansen i Norsk Mediehistorisk Forening

Gudmund Hernes (Fafo): Det medievridde samfunn – 40 år etter.

Anne Krogstad (Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi/UiO): Kultureliter som nyttige idioter for det populistiske høyre. Noen mediekonstruerte forestillinger.

Bente Kalsnes (Oslo Met): Å gjemme hat-prat: En studie av politiske partiers bruk av Facebooks verktøykasse for moderering av kommentarer

Direktestrømming del 2

Innhold:
Fredrik Bjerknes (Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB): Overvåke verden fra desken: Forsiders politiske virkelighetsbilder i et femtiårsperspektiv

Anders Olof Larsson (Høyskolen Kristiania): Politiske vinnere og tapere i sosiale medier – eksempler fra stortingsvalget i 2017

Direktestrømming del 3

Innhold:
Tellef Raabe (Cambridge University): Slutten på kommentariatets diktatur?

Debatt: panel og plenum.
I panelet: Magnus Takvam; politisk kommentator i NRK, Marie Simonsen; politisk kommentator i Dagbladet, Berit Aalborg; politisk redaktør i Vårt Land og Bernt Hagtvet; professor i statsvitenskap, Bjørknes/UiO. Debattleder: Lilla Sølhusvik, NRK.

Strømmingen kan også finnes i denne linken, se hele programmet her.

Seminaret ble sendt direkte av Arctic Video v/ Tor Torgersen.