Agitasjon og opplysning

I 1809 opprettet bonden og lensmannen Sivert Aarflot et priviligert trykkeri på Ekset ved Volda. Dette første trykkeriet på den norske landsbygda la grunnlagt for et lokalt avishus som fortsatt består. Dette er utgangspunktet for Øystein Sandes artikkel «Det stræber for at gavne… Avishuset Aarflot i Volda, 1810–2004». Siden Sivert Aarflot etablerte Norsk Landboeblad i 1810, har han og hans etterkommere med bare 15 års avbrudd gitt ut avis i Volda. Sande vektlegger at opplysningsstoff for bønder stod sentralt i Norsk Landboeblad og senere i Landboe-Avisen. De neste avisene ble gradvis mer og mer «normale» norske aviser, og dagens lokalavis i Volda, «Møre», skiller seg lite ut fra andre fådagersaviser.

Pressehistoriske skrifter fortsetter sin serie med presseminner. Trygve Moe (f.1927) forteller i «Et rikt liv i pressens tjeneste» om sin mangslungne karriere som journalist og innenfor presseorganisasjoner. Ingjerd Galtungs (f.1916) «Til Østen som fjerde styrmann» er en beretning om hennes eventyrlige opplevelser som journalist i Østen tidlig på 1960-tallet. «Norsk presses historie» har arrangert to seminar denne vinteren, og disse presenteres med rapporter og to bidrag i fulltekst. Fremveksten av dei første aviser var temaet for «Pressens første hundreår», både med hensyn til teknologiske forutsetninger og ulike type genrer. Martin Eides innledning om «Journalistikkens oppfinnelse» gjengis i fulltekst.

Søkelyset var rettet mot arbeiderbevegelsens bruk av aviser i politisk agitasjon under seminaret om «A-pressen i norsk pressehistorie». Hallvard Tjelmeland gir et eksempel på dette i sitt bidrag om «Avisa Nordlys».

Innhold i Pressehistoriske skrifter nr. 2 2004

Øystein Sande: «Der stræber for at gavne … ». Avishuset Aarflot i Volda 1810 – 2004.

Seminar: «Pressens første hundreår» 13. oktober 2003 i Stiftelsen Fritt Ords lokaler, Oslo:
Jostein Fet – Lesande og skrivande bønder
Trygve Riiser Gundersen –Hans Nielsen Hauge og pressen
Aina Nøding – Føljetonger i avisene på 1850-tallet
Tor Are Johansen –Tanker om teknologiens plass i pressehistorien
Øystein Sande – Praktisk opplysning som godt avisstoff for bønder såvel som byborgere
May-Brith Ohman-Nielsen – Sørlandsaviser 1860 – 1895
Gunnar Christie Wasberg – Fra papirets historie, tremassens gjennombrudd i 1870-årene
Sverre Tusvik – Avishistorie og tidsskrifthistorie

Martin Eide – Journalistikkens oppfinnelse. Innlegg ved seminaret

Seminar: «A-pressen i norsk pressehistorie» 18. februar 2004 i Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek, Oslo
Guttorm Lyshagen – A-pressen som konsern
Knut Einar Eriksen – Pressa og overvakingstenesta
Stian Larsen – Arbeiderpressen i Nord-Norge under den kalde krigen, ca. 1947 – 1970
«Om å skriva avisa Nordlys’ historie». Innlegg ved seminaret av Hallvard Tjelmeland

Presseminner:
Et rikt liv i pressens tjeneste av Trygve Moe
Til Østen som fjerde styrmann av Ingjerd Galtung