Unionsoppløsningen i 1905

1905 – Nu gjælder det at holde kjæft.

Unionsoppløsningen i 1905 var ikke et politisk spørsmål som bare angikk Norge og Sverige. Den skandinaviske halvøy spilte også en rolle i den skjøre maktbalansen mellom de europeiske stormaktene. Dette påvirket norske og svenske forhandlingsposisjoner i unionsspørsmålet. 1905 var da også et urolig år internasjonalt. Tsarens regime i Russland sto svekket tilbake etter nederlaget i
krigen mot Japan. De europeiske stormaktenes rivalisering kom igjen på den politiske dagsorden etter at Tysklands keiser Wilmelm II utløste den første Marokko-krisen gjennom sitt besøk i Tanger våren 1905. Nyhetene fra disse fjerntliggende strøk ble mediebegivenheter, og ble hurtigere enn noen gang tidligere formidlet gjennom telegrafnett og telefonlinjer til hjemlige aviser og politiske aktører. På denne måten påvirket nyhetene fra den store verden den politiske dagsorden i Sverige og Norge. Det er med dette større mediebildet vi innleder dette nummeret av Pressehistoriske skrifter; hvordan nyhetene om og fra verden spilte inn i vårt eget 1905.

Ved siden av en oversikt over året 1905 i det store, mediehistoriske bildet, vil leseren finne artikler om britiske aviser og Fridtjof Nansens lobbying i London, og om holdningen til Norge i 1905 i svenske aviser. Det øvrige stoffet i heftet er gruppert rundt nord-norsk pressehistorie med aviser som hadde sitt opphav i tiden rundt 1905. Leif Wold-Karlsens gir en beretning om Vardø-avisen Finmarkens skiftende politiske tilhørighet i spenningsfeltet mellom øst og vest. Arne Johansen Ijäs skriver om den første samiske avis i Norge, Nuorttanaste, som ble startet av Gustav F. Lund i 1898. Heftets to presseminner er skrevet av Eivind Berdal og Eva Fosse.