Det medievridde samfunn – 40 år etter

For 40 år siden skapte daværende maktutreder og professor Gudmund Hernes furore i norsk offentlighet da han lanserte uttrykket “det medievridde samfunn.” Nå kommer han med en ny vurdering av dagens situasjon.

Det er i Norsk Mediehistorisk Forenings årsseminar “Journalistikk og politikk i norske medier 2000-2020” hos Fritt Ord 5. mars at professor, maktutreder og tidligere statsråd Gudmund Hernes kommer med foredraget “Det medievridde samfunn – 40 år etter.” Tittelen henviser til hans berømte artikkel om “medievri” fra 1977/78, og på seminaret gjør han en ny vurdering av “medievri”, sett fra idag.

– Tidligere i 1970-årene hadde debatten rast om hvorvidt det var “venstrevri” eller “høyrevri” i NRK – en debatt så intens at NRK aldri hadde opplevd maken. Angrepene mot NRK haglet fra alle kanter, forteller Henrik G. Bastiansen, leder i Norsk Mediehistorisk Forening.

Medievri
I 1977/78 tilførte Gudmund Hernes en ny dimensjon til denne debatten da han istedenfor politisk “vri” begynte å snakke om “medievri”. Mediene “vred” på uttalelser, budskap og innhold på grunn av sine særtrekk som formidlingsformer.
– Derfor fikk vi det han kalte et “medievridd” samfunn. Hvordan står denne analysen seg idag, 40 år etter? spør Bastiansen.
På Norsk Mediehistorisk Forenings seminar gir Hernes en ny vurdering av dette. I mellomtiden har norsk mediebransje gjennomgått enorme forandringer, de siste tiårene pga digitaliseringen og digitale medier. Vil det nye foredraget til Gudmund Hernes bli like berømt og like mye sitert som det han kom med for 40 år siden?

Call for papers
Seminaret er åpent for alle, og forskere som arbeider med politisk journalistikk og kommunikasjon er invitert til å bidra gjennom en åpen invitasjon i form av et “call for papers”. Abstracts fra interesserte forskere bes sendt til henrik.bastiansen (at ) hivolda.no innen påmeldingsfristen den 25. februar 2019.

Seminaret 5. mars finner sted fra klokken 9 til 15 i hovedsalen hos Fritt Ord i Oslo. Adresse: Uranienborgveien 2. Seminaret avrundes med en åpen debatt der også publikum i salen kan delta.
I debattpanalet sitter blant andre Bernt Hagvet, professor ved Bjørknes/UiO, Magnus Takvam, politisk kommentator i NRK og Berit Aalborg, politisk redaktør i Vårt Land. Debattleder blir Lilla Sølhusvik fra NRK.

Arrangementet vil bli streamet direkte av Arctic Video ved Tor Torgersen.

Arrangør er Norsk Mediehistorisk Forening.

Foto: BI Handelshøyskolen