Hvordan dekker mediene miljø og klima?

Hvordan dekker mediene miljø og klima?

Foreningens årsmøteseminar 2020 blir på Litteraturhuset i Oslo med søkelys på medienes dekning av natur, miljø og klima. Sett av datoen allerede nå!


Frykten for klimaendringer brer om seg. Skoleungdom streiker for miljøet. Spørsmålet om menneskeskapte klimaendringer har blitt vår tids mest påtrengende spørsmål. Men hvor kommer denne oppmerksomheten fra? Hvor lenge har vi tenkt slik? Og hvordan skal vi egentlig forstå all den offentlige oppmerksomheten som “klima” får i våre dager? Styret i Norsk Mediehistorisk Forening har vedtatt å gjøre medienes dekning av natur, miljø- og klimaspørsmål til tema på sitt årsmøteseminar i 2020.

Seminaret vil finne sted tirsdag 10. mars 2020 i Amalie Skram-salen på Litteraturhuset i Oslo. Her skal vi ta opp medienes dekning av miljø og klima i et mediehistorisk perspektiv.

– Vi satser på et spennende og utfordrende seminar med interessante innledere, forskere og debattanter, sier foreningens styreleder Henrik G. Bastiansen. Han legger til at et mediehistorisk blikk er helt nødvendig hvis vi ønsker å forstå hvordan disse spørsmålene har vokst frem i offentligheten.

Sett av datoen 10. mars 2020 allerede nå. Mediehistorisk forening går ut med et call for papers til forskermiljøene etter sommeren.