Kvinner og kvinnebilder i norsk presse rundt 1913

Da kvinnene fikk allmenn stemmerett i Norge i 1913, falt den siste brikken i stemmerettsprosjektet på plass. I denne artikkelen undersøker vi om det slo ut i avisenes spalter, hvordan kvinnene ble omtalt, og i hvilke sammenhenger? For å finne svarene har vi gått gjennom hver fjerde uke av hele 1913-årgangene av Aftenposten, Fædrelandsvennen, Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende, Adresseavisen og Nordlys. Vi finner flest omtaler i kriminal- og i kultursaker, men også innen helse og sosial, arbeid og kvinnesak. Dette og mer kan du lese om i denne utgaven av Pressehistorisk Tidsskrift.

  • Elisabeth Eide og Else-Beth Roalsø: Kvinner i avisene anno 1913
  • Birgitte Kjos Fonn: Ukebladene 1913 og kvinnebilder i endring
  • Ragnhild Mølster: Kvinnelige redaktører i Norge fram til 1913
  • Gerd von der Lippe: Redaktør Nanna With og sportsjournalistikken
  • Arnhild Skre: Amasonene dansa i vittighetsblada
  • Sissel Benneche Osvold: Presseminner uten rettetast