Å formidle det ufattelige – Holocaust og mediene

De fleste vet at Holocaust er betegnelsen på Nazi-Tysklands folkemord på Europas jøder, men ikke alle vet hvor dette begrepet egentlig kommer fra. I denne utgaven av Mediehistorisk Tidsskrift retter vi først blikket mot den lite kjente historien om hvordan selve Holocaust-begrepet kom i bruk. Deretter handler det om hvordan utryddelsen av jødene er blitt omtalt og oppfattet i norske medier både før, under og etter andre verdenskrig. Jødehat, antisemittisme og rasisme er gjennomgående temaer – og like aktuelle i dag som tidligere.

Holocaust og tilintetgjørelsen av jødene har til nå ikke fått særlig oppmerksomhet i norsk medieforskning, men nå har en rekke av landets fremste forskere på feltet gått sammen om å kaste nytt lys over medieomtalen og den offentlige siden av Holocaust. I dette tidsskriftet kan du derfor lese 13 fagfellevurderte artikler med et innhold som spenner fra inngående analyser av mellomkrigstidens norske presse og helt frem til våre dagers digitale Holocaust-formidling i workshops og utstillinger. Her kan du lese hva Aftenposten skrev i mellomkrigstiden, hva tidsskrifter som Minerva og Unge Høire skrev eller unnlot å skrive om, propagandaen til Nasjonal Samling, en sammenlikning av omtalen av den norske aksjonen mot jødene høsten 1942 slik den ble omtalt i norsk og svensk presse, hvordan Holocaust ble omtalt i London-regjeringens egen avis, Norsk Tiend, i den illegale avisen Bulletinen og i norske aviser etter krigen. Videre kan du lese om fremstillingen av Holocaust i norsk filmhistorie og hvordan forsideomslagene på en rekke norske Holocaust-bøker avdekker et mønster over tid – og TV-serier som den amerikanske “Holocaust” fra 1978 og den norske serien “Last: jøder” fra 2022. Du finner også analyser av den store pressedebatten om Holocaust-fornekteren David Irving, såvel som den første analysen av “Michelet-debatten” som oppstod etter utgivelsen av Marte Michelets bok “Hva visste hjemmefronten?” i 2018. Flere artikler handler om hvordan man kan formidle noe så ufattelig som Holocaust; ved hjelp av digital teknologi og i ulike former for dokumentarfilm. Mange av bidragene stammer opprinnelig fra et seminar som Norsk Mediehistorisk Forening arrangerte i samarbeid med Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) i mars 2022.

I tillegg kan du lese to “medieminner” om opprettelsen av trekanal-radioen i NRK i 1993, samt en studie av den store svenske journalisten Barbro Alving, kjent som Bang. En artikkel handler sogar om at fjernsynet fyller 100 år i disse dager.

Initiativtakere og redaktører for dette temanummeret er Henrik G. Bastiansen, professor i medievitenskap ved Høgskolen i Volda og leder av Norsk Mediehistorisk Forening, og Carl Emil Vogt, historiker, forfatter og spesialrådgiver ved HL-senteret.

FAGFELLEVURDERTE ARTIKLER

Guri Hjeltnes
Da Hollywood lanserte «Holocaust».

Hans Fredrik Dahl
Debatten om Holocaust i perspektiv.

Bjørn Westlie
Aftenpostens brutale mellomkrigshistorie.

Terje Emberland
Norsk ungkonservatisme, nasjonalsosialismen og jødeforfølgelsene i Tyskland: En lesning av tidsskriftene Minerva og Unge Høire, 1932 – 1939.

Kjetil Braut Simonsen
En apokalyptisk antisemittisme: Nasjonal Samling og jødene, belyst ved invasjonen i Sovjetunionen.

Rune Ottosen
Holocaust i norske og svenske aviser: En nærlesning av Aftenposten og Dagens Nyheter fra 26. november 1942.

Øystein Hetland og William Hamre
«Jødenes utryddelse er ingen tom frase, det er det nyordnede Europas rystende virkelighet». Omtale av jødar og Holocaust i Norsk Tidend.

Carl Emil Vogt
«Jødeforfølgelsene» i hjemmefrontledelsens illegale avis Bulletinen.

Ingjerd Brakstad
”De siste års tragedie” – genocidal prosess eller nasjonalmyte? Holocaust og norske aviser 1945-55.

Bjørn Sørenssen
Holocaust og norsk film.

Gunnar D. Hatlehol
David Irving vs. Penguin Books og Deborah Lipstadt sett med norske øyne: Holocaust og medievirkeligheten 2000.

Mette Langeid
Holocausts ansikt: En studie av bokomslag fra den norske holocaustlitteraturen.

Thomas Lewe
Visuelle perspektiver og utfordringer i formidlingen av Holocaust.

Cecilia Aare
Barbro Alvings folkhemsblick exotiserar Norrland

FORUMARTIKLER

Bernt Hagtvet
«Sannheten om hakekorset» – filmen som forandret alt.

Elsa Kvamme
Dokumentaristens dilemmaer i møte med Holocaust.

Nina Grünfeld
Mine formative filmår: Fra “Holocaust” til “Shoah”

Birgitte Kjos Fonn
Har vi hjemmefronten nå? En gjennomgang av den såkalte «Michelet-debatten».

Henrik G. Bastiansen
Fjernsynet fyller 100 år: Hvordan kan vi utforske en så omfattende TV-historie?

Carl Henrik Grøndahl
Hvem lager vi radio for?

Tormod Kjensjord:
Da Petre ble til.