Årsberetning og regnskap for 2020

Årsberetning og regnskap for 2020

Her får du tilgang til Norsk Mediehistorisk Forenings årsberetning og regnskap for fjoråret.

For Norsk Mediehistorisk Forening har 2020 vært enda et år med høy aktivitet. Foreningens primære virksomhet har i liten grad blitt influert av den korona-pandemien som da spredde seg utover verden. Foreningen har i arbeidsåret oppnådd flere viktige resultater: gjennomføringen av det årlige fagseminaret i tilknytning til årsmøtet og utgivelsen av to fyldige utgaver av Mediehistorisk tidsskrift. Foreningen står som eier og utgiver av tidsskriftet – som fortsatt er det eneste i sitt slag i Norge og i Norden. I tillegg kommer Foreningens løpende administrative arbeid, samt informasjonen som gis utad på Foreningens nettsider og egne kanaler i sosiale medier.

Årsberetning for 2020 (pdf).

Regnskap for 2020 (pdf).