Årsberetning og regnskap for 2021

Årsberetning og regnskap for 2021

Her får du tilgang til Norsk Mediehistorisk Forenings årsberetning og regnskap for fjoråret.

For Norsk Mediehistorisk Forening har 2021 vært nok et år med høy aktivitet. Selv om korona- pandemien preget landet gjennom mesteparten av året, har Foreningens primære virksomhet blitt rammet i nokså liten grad. Foreningen har i arbeidsåret oppnådd flere viktige resultater: et stort fagseminar med omfattende program ble avviklet i tilknytning til årsmøtet – og i tillegg utga Foreningen to fyldige utgaver av Mediehistorisk tidsskrift. 

Årsberetning for 2021 (pdf).

Regnskap for 2021 (pdf).