Bokanmeldelse: Handel, sjøfart og fest

Bokanmeldelse: Handel, sjøfart og fest

En sjarmerende skrytebok har den blitt, «Kroner og røre”. Historien om NHST og Dagens Næringsliv». Den er skrevet av avisens egen penn Morten Møst som åpenbart med stor glede har boltret seg med å skrive om sin egen arbeidsplass i fortid og samtid. Det skriver Guri Hjeltnes om denne bedriftshistorien.

Begeistring er alltid en god egenskap når en forfatter skriver en oppdragshistorie. Morten Møst er også en anelse stolt over den avis han har arbeidet for og med, ikke dumt det heller. Men den kritisk undersøkende DN-tradisjonen har ikke nedfelt seg i denne bokens grep, men tradisjonen er behørig omtalt – med opplisting av prisene avisens journalister og fotografer har mottatt.

Skjønt avisen: den er i dag én av en lang rekke publikasjoner som de fleste aldri har hørt om. For dem som måtte tro at historien kun handler om Dagens Næringsliv og  Norges Handels og Sjøfartstidende, så kan de her lære mangt og meget. En rekke engelskspråklige publikasjoner hører til det som i dag heter NHST Media Group – shippingavisen TradeWinds, oljeavisen Upstream, nettavisen Intrafish (fisk og sjømann), Recharge (fornybar energi) og også andre tilbud og tjenester.

Bedriftshistorie er en sjanger med en broget historie, og for avishistorie især gjelder det samme. Morten Møst har i grunnen skrevet en avishistorie av den gamle sorten, journalistisk, litt slentrende, ikke særlig kritisk, men med atskillig skrått blikk,  litt ironi og lun humor. Her er et spenn og spill mellom faktisk og dokumentert mediehistorisk utvikling og anekdoter og overleverte historier. Her er et vell av fyndige journalistiske mellomtitler,  som  «En mann med stemme», «Mannen som elsket Mammon», «På bryggekanten», «Fiender og feider», «Fast (i)fisk», og et lite stort oppkomme av gode journalistiske kapitteltitler, det åpner med «Kamprop» og rundes av med «Panter og pink» og «Selskapsliv». Det er ikke lett å lese ut av de journalistiske titlene hva det handler om, her må man rett og slett bla. Og det innbyr boken til.

For dette er en bedriftshistorie der «alle» avbildet, anegalleriet er stort – med mange portretter. Men først og fremst er boken usedvanlig ødselt velutstyrt i design og med en lang rekke fine pressefotos og sjangerbilder fra avisens historie, her gjengis malerier, tegninger, og mange flotte faksimiler og klipp fra avisenes spalter. Her vil mange lesere rett og slett bla og hygge seg. Mens andre vil bla for å finne seg selv. Det er eget vedlegg med oversikt over alle styremedlemmer og styreledere – som satt i generasjoner og i tiår, sjefredaktører og forretningsledere – som virket i tiår – og også utenrikskorrespondentene – for å løfte fram den utadvendte profilen mot verden der ute. Og det er, når man har lagt boken fra seg, det rike persongalleriet som sitter igjen.

Her har Morten Møst nedlagt et verdifullt arbeid i å portrettere menneskene på eiersiden, på administrativ og redaksjonell side, gjennom 125 år, strid og kiv og fortredeligheter. Det er tidvis kostelig lesning, men også verdifull pressehistorie. Spennet er da også stort, fra kvinnene som rammer inn: I prologen Helga Bjørnskau som skulle bli forretningsfører i Norges Sjøfartstidende i 20 år; i epilogen: Julia Tan i Mynewsdesk, Singapore. Innimellom start og slutt må det sies at også denne historien, som all pressehistorie, er mannsdominert, med unntak av de senere tiår. Især er det fortjenstfull hvordan pionerene og de mangeårige veteranene er løftet fram i sin bredde og velde.

Møst har ikke skrevet om alt som har skjedd mellom 1890 og 2014. Ikke alt er «like interessant», skriver han. Salig gamle Norges Handels og Sjøfartstidende var i lange tider «en statisk» avis, hvor det ikke skjedde stort «på kammerset», verken i ledelse eller i styre. Møst sier han har strukket seg etter det dramatiske stoffet «der dette har vært mulig» å spa det fram – krig, kriser, konflikter, suksess og fiasko, veivalg og fundamentale endringer. Joda, alt er her.

Guri Hjeltnes

Morten Møst
Kroner og røre. Historien om NHST og Dagens Næringsliv
Gyldendal Akademisk
506 sider
Anmeldelsen sto på trykk i Dagens Næringsliv 4.februar 2015