Bokanmeldelse: Stortingets historie

Bokanmeldelse: Stortingets historie

I høst kom et nytt bind i Stortingets historie, som beskriver den politiske og institusjonelle utviklingen fra 1964 til 2014. To kapitler omhandler medienes rolle i det politiske liv.

Martin Eide tar utgangspunkt i den TV-sendte Kings Bay-debatten i august 1963 og viser hvordan denne begivenheten med fjernsynet direkte til stede ble skjellsettende for forholdet mellom politikk og medier. Den la til rette for en mer levende reportasje fra Stortinget. «Journalistiske vurderinger» ble noe annet og mer enn «politiske vurderinger», skriver han bl. a.

Gudleiv Forr skriver om Stortinget som møteplass viser hvordan den medieutviklingen Martin Eide skildrer ble møtt av stortingspolitikerne. Det ble kriser i forholdet mellom den første og den fjerde statsmakt, og et par presseorganer ble til og med nektet adgang til huset i 1970-åra etter oppslag som ble opplevd som ubehagelige av representantene og Presidentskapet.

De følte at mediene overtok deres rolle. Med de elektroniske mediene utover 1990-tallet endret dette forholdet seg. Politikerne ble utspillspolitikere og tok mer kontroll over mediedekningen igjen. Dette ble ytterligere forsterket av nye «plattformer» for publisering av politiske initiativ og argumentasjon.

Se anmeldelse av boken her: http://www.idunn.no/nmt/2015/01/hanne_marthe_narud_knut_heidar_og_tore_groenlie_red_sto

Gudleiv Forr