Call for papers: 150 år med samiske medier

I Mediehistorisk tidsskrift nummer 2, 2024 vil vi undersøke den historiske utviklingen av samiske medier i Norge, Sverige, Finland og Russland. Frist for å sende inn artikkel: 1. mai, 2024