Dokumenter til årsmøte 2016

Vedlagt aktuelle møtedokumenter (PDF-filer) for årsmøte 2016.

Årsberetning for 2015

Årsregnskap pr. 31.12.2015

Styrets forslag til vedtekstendringer