Erika Jahr er død

Erika Jahr er død

Kreftsykdommen har tatt enda ett offer. Denne gang rammet det Erika Jahr, som døde 2. mai, bare 67 år gammel. Siden nyttår 2014 var hun ansvarlig redaktør for Pressehistorisk Tidsskrift, men rakk dessverre bare å stå for fire utgivelser, hvorav den siste ennå ikke er publisert.

Erika gjorde lang og fortjenstfull innsats i journalistikkens tjeneste. Etter kort tid som lærer tidlig på 1970-tallet (adjunkt UiO 1975), var hun etter Norsk Journalistskole (1977) journalist i Østlendingen og deretter i NRK/Fjernsynets opplysningsavdeling, før hun i årene 1979-1982 arbeidet som journalist i Ny Tid. Fra 1983 til 1994 hadde hun en rekke sentrale funksjoner som vaktsjef, distriktkoordinator og redaksjonssjef i ulike redaksjoner i NRK. Etter ett år som fagmedarbeider ved Institutt for Journalistikk, vente hun tilbake til NRK-Radio som redaksjonssjef innenriks i årene 1995-97, og planleggingsredaktør 1997-99, og endelig nok en gang til Institutt for Journalistikk som fagmedarbeider, fram til 2012.

I 1982 redigerte hun boken «Faglig kvinnepolitikk – hvor går LO?» (Pax), sammen med Gro Balas, Anne Marie Berg, Brit Førde og Margit Glomm, i 1994 redigerte hun «Europaboka for journalister» (IJ-forlaget) og i 2004 redigerte hun antologien «Kjønn og journalistikk i mediene» (IJ-forlaget). I  2007 ble hun uteksaminert fra masterstudiet i journalistikk ved Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo  med oppgaven ”Hvem satte dagsorden?: Fløypartiene SV og FRP i Stortingsvalgkampen 2005: dekning i Dagsrevyen og Aftenposten”.

Vi som de siste to årene har sittet som ledere av Norsk Pressehistorisk/Mediehistorisk Forening har hatt et usedvanlig godt samarbeid med Erika. Hun sto fram i redaktørgjerningen med stor innsikt både i historiefaget og i journalistikken, var arbeidssom, idérik og kreativ – noe som resulterte i fire praktutgaver av tidsskriftet de siste to år. Vi har all grunn til å beklage at det ikke skulle bli flere, men i dag går våre tanker først og fremst til Erikas sønn, Audun.

Erika Jahr bisettes i Vestre Gravlund nye kapell fredag 13. mai kl 14.30.

Rune Ottosen
Nils E. Øy