Henrik G. Bastiansen ny leder i Norsk Mediehistorisk forening

Henrik G. Bastiansen ny leder i Norsk Mediehistorisk forening

Årsmøtet ble avholdt 15. februar 2017 på Høgskolen i Oslo og Akershus i etterkant av seminaret «100 år siden den russiske revolusjon. Hvilken betydning hadde den for norsk presse?»
For kommende periode (fra årsmøtet 2017 t.o.m. årsmøtet 2018 ble Henrik G. Bastiansen valgt til ny leder i foreningen. Les om de øvrige styremedlemmene i denne artikkelen.

  • Ivar Andenæs (nyvalgt nestleder)
  • Rune Ottosen (gjenvalg)
  • Gudleiv Forr (gjenvalg)
  • Astrid Gynnild (gjenvalg)
  • Helge Holbæk-Hanssen (ny – fortsetter som styrets sekretær)

Riksarkivets representant i styret Vidar Øverland trer ut av styret.
Nytt medlem i styret Riksarkivet blir Kristin Brattelid.

Birgitte Kjos Fonn trer ut av styret, men møter på alle styremøter som redaktør av Mediehistorisk tidsskrift.

Nils Øy takket av Olav Kobbeltveit og Vidar Øverland for deres innsats i styret.

Rune Ottosen takket av Nils Øy for hans lange innsats i styret og for hans styrelederverv gjennom de siste årene.

Styrets forslag til valgkomite ble også enstemmig vedtatt:

  • Jens Olai Jensen (ny)
  • Guri Hjeltnes (gjenvalg)
  • Berit Nyman (gjenvalg)

Nils Øy takket av Oddvar Aasen for hans  innsats i valgkomiteen.

Foreningen er ikke pålagt å ha ekstern revisor. Odd Reidar Øie og Nils Øy ble derfor valgt som internrevisorer valgt for revisjon av 2017-regnskapet.

Alle punkter på sakslisten ble enstemmig vedtatt eller tatt til etterretning. Alle valg var enstemmige. Det ble også holdt et minutts stillhet for avdøde medieforskningsnestor og medlem Svennik Høyer, som døde i januar, 85 år gammel.