Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte

Det innkalles til årsmøte i Norsk Mediehistorisk Forening tirsdag den 5. mars 2019, kl. 15.30 hos Fritt Ord i Oslo. Årsmøtet holdes i hovedsalen i andre etasje.

Fritt Ord holder til i Uranienborgveien 2, med inngang fra Parkveien like bak Slottsparken og nær Litteraturhuset.

Før årsmøtet blir det avholdt et seminar fra kl. 09. i samme lokale med temaet «Journalistikk og politikk i norske medier 2000-2020».

Dagsorden for årsmøtet:
1: Godkjenning av innkalling
2: Valg av møteleder og referent
3: Styrets årsberetning
4: Styrets regnskap
5: Forslag om eventuell kontingentendring
6: Eventuelle vedtektsendringer må sendes til styret senest fire uker før årsmøtet.
7: Valg: foreningens leder og nestleder, valg av styremedlemmer, revisor og valgkomitè på tre medlemmer.

For styret i Norsk Mediehistorisk Forening
Henrik G. Bastiansen
Leder