Innkalling til årsmøte

Det innkalles til årsmøte i Norsk Mediehistorisk Forening tirsdag den 10. mars 2020, kl. 15.30. Årsmøtet holdes i Amalie Skram-rommet på Litteraturhuset i Oslo, andre etasje.

Dagsorden for årsmøtet:

1: Godkjenning av innkalling
2: Valg av møteleder og referent
3: Styrets årsberetning
4: Styrets regnskap
5: Forslag om eventuell kontingentendring
6: Eventuelle vedtektsendringer (må sendes til styret senest fire uker før årsmøtet).
7: Valg: foreningens leder og nestleder, valg av styremedlemmer, revisor og valgkomitè på tre medlemmer.

Signert årsberetning med regnskap for 2019 finner du her.

Før årsmøtet blir det avholdt et seminar fra kl. 09. i samme lokale med tittelen «Når klimabrølene gjaller: miljø og klima i mediene».

For styret i Norsk Mediehistorisk Forening
Henrik G. Bastiansen
Leder