Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte i Norsk Mediehistorisk Forening

Det innkalles til årsmøte i Norsk Mediehistorisk Forening tirsdag den 13. mars 2018, kl. 15.30 i Nasjonalbiblioteket. Årsmøtet holdes i Auditoriet, like til venstre innenfor hovedinngangen.

Nasjonalbiblioteket ligger på Solli plass i Oslo. Adresse: Henrik Ibsens gate 110. Grei adkomst via trikk, buss og bane.

Før årsmøtet blir det avholdt et seminar fra kl. 09. i samme lokale med temaet «Nå blir mediehistorien digital. Hva gjør vi med det?»

Dagsorden for årsmøtet:
1: Godkjenning av innkalling
2: Valg av møteleder og referent
3: Styrets årsberetning
4: Styrets regnskap
5: Forslag om eventuell kontingentendring
6: Eventuelle vedtektsendringer: må sendes til styret senest fire uker før årsmøtet.
7: Valg: foreningens leder og nestleder, valg av styremedlemmer, revisor og valgkomitè på tre medlemmer.

For styret i NMF
Henrik G. Bastiansen
Leder