Innkalling til digitalt årsmøte

Innkalling til digitalt årsmøte

Innkalling til digitalt årsmøte i Norsk Mediehistorisk Forening

Det innkalles til årsmøte i Norsk Mediehistorisk Forening tirsdag den 16. mars 2021, kl. 17.30.

Årsmøtet blir avholdt digitalt denne gangen, og vi oppfordrer alle våre medlemmer til delta via Foreningens nettsider. I forkant av årsmøtet vil vi sende ut mer informasjon om den tekniske gjennomføringen, sammen med noen praktiske tips til deltakelsen.

Årsmøtet finner fysisk sted i auditoriet Athene 1 på OsloMet i Pilestredet 46. Av hensyn til smittevern vil det kun være noen ytterst få personer tilstede der. Styret ber om forståelse for at årsmøtet avvikles digitalt i år.

Dagsorden for årsmøtet

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Styrets årsberetning (se årsberetning 2020 her)
  4. Styrets regnskap (se regnskap 2020 her)
  5. Forslag om eventuell kontingentendring
  6. Eventuelle vedtektsendringer (må sendes til styret senest fire uker før årsmøtet
  7. Valg: foreningens leder og nestleder, valg av styremedlemmer, revisor og valgkomitè på tre medlemmer

Eventuelle forslag til vedtektsendringer må sendes inn til styreleder snarest.

Årsseminar: Norsk utenriksjournalistikk i det lange 20. århundre

På samme dag som årsmøtet arrangerer vi et digitalt seminar fra kl. 09:00 til kl.17:00. Programmet til seminaret «Nordisk utenriksjournalistikk i det lange 20. århundre» blir offentliggjort snart.