Mediehistorisk tidsskrift nr. 1 2020 (33)

Mediehistorisk tidsskrift nr. 1 2020 (33)

Nytt nummer av Mediehistorisk tidsskrift er ute nå! Tidsskriftet er gratis tilgjengelig på nett.

Klikk her for å lese Mediehistorisk tidsskrift nr. 1 2020 (33)  digitalt.

Hva er den norske TV-aksjonens historie? Hvilke debatter og konflikter utspilte seg da den ble til? Er en digital kopi det samme som «medieoriginalen», og hvis ikke, hvorfor ikke? Hvilken betydning får det for mediehistoriens filologi? Det er blant spørsmålene som blir stilt i dette nummeret. I tillegg presenterer vi ny forskning om jødestereotypier i mellomkrigstidens arbeiderpresse og forholdet til partiet Høyre i utvalgte aviser etter som konserneierne tok over i 1980-årene, samt et essay som utforsker fotografier av Bjørnstjerne Bjørnson. Nummeret byr dessuten på et bokessay og et medieminne, og en reportasje fra Norsk radio- og fjernsynsmuseum.

NB! Vi anbefaler å laste ned og lese tidsskriftet i  Acrobat Reader.

I dette nummeret:

• Siri Hempel Lindøe: TV-aksjonens historie
• Henrik Bastiansen: Mediehistorie 2.0
• Roar Madsen og Per Overrein: Høyre og konsernpressen
• Morten Haave: Jødene og arbeiderpressen

Illustrasjon: Endre Barstad