Mediehistorisk Tidsskrift nr. 2 2019 (32)

Mediehistorisk Tidsskrift nr. 2 2019 (32)

Nytt nummer av mediehistorisk tidsskrift er ute nå! Last ned “Politikk og journalistikk i et nytt årtusen” gratis og på nett her.

Klikk her for å lese utgaven digitalt

Det er gått 20 år av det nye årtusenet. Så langt har det begynt dramatisk, med kriger, kriser, polarisering og økt ulikhet. Teknologien har samtidig snudd opp ned på mediehverdagen. Kan vi allerede identifisere noen trekk ved måten den offentlige mening dannes, eller den måten politiske spørsmål behandles, i norske nyhetsmedier på 2000-tallet?

I dette nummeret tar vi for oss medievrier i digitaliseringens tidsalder, den offentlige mening som politikkens omverden, Natos nye kriger, kulturelite og myter, politikk og objektivitet, arbeidet med historien til Dagbladet etter det digitale skiftet, samt kildekritikk og nye digitale historie-redskaper. Vi avrunder som alltid med bokanmeldelser, og avslutter med dette den årgangen som markerer Mediehistorisk Tidsskrifts 15-årsjubileum.

NB! Vi anbefaler å laste ned og lese tidsskriftet i  Acrobat Reader.

I dette nummeret (last ned HER)

 • Det medievridde samfunn 2.0
  Gudmund Hernes
 • Politikkens omverden 2000-2020
  Terje Rasmussen
 • Natos nye kriger 1999–2018
  Rune Ottosen
 • Medievrier, myter og kultureliten
  Anne Krogstad

Illustrasjon: Endre Barstad