Norsk medietidsskrift fritt tilgjengelig

Norsk medietidsskrift fritt tilgjengelig

Norsk Medieforskerlag (NML) har også gjort sitt tidsskrift ”Norsk medietidsskrift” gratis og fritt tilgjengelig for alle som Open Access-tidsskrift og kun digitalt, fra og med årets årgang.

Startet i 1994
Tidsskriftet ble startet i 1994 og publiseres gjennom Idunn, som er Universitetsforlagets tidsskriftstjeneste. Det utkommer fire ganger i året og henvender seg fremst til medieforskerne, men også til studenter, medielærere, journalister og andre innenfor mediebransjen. Du finner tidsskriftet her: https://www.idunn.no/nmt