Norsk Pressehistorisk Forenings oversikt 1960-1979

Her er en oversikt over pressehistoriske skrifter fra 1960 til 1979:

Se også:
Utg. 1980-1989
Utg. 1990-1995
Utg. 1996-2001

Klikk på BIBSYS for tilgjengelige eksemplarer og bibliotekkoder.
(Ingen aktive linker i boklisten nedenfor)

1979
Tittel: Høyrepressen 1930-36 : en beskrivelse av ulike forbindelseslinjer mellom Høyres sentralorganer og partiets presse.
Forfatter: Heimdal, Lars Johan
Trykt: Bergen, 1979.
Noter: Hovedoppgave i historie – Universitetet i Bergen, 1979 II.
Eiere: UBB UHS

Tittel: Rett på sak / Finn Gustavsen. – Nyutgivelse.
Forfatter: Gustavsen, Finn 1926-
Bind nr: Pax-[bøkene] ; 672
Trykt: Oslo : Pax, 1979.
Sidetall: 254 s., [1] bl.
ISBN: 82-530-1075-3 (ib.)
Eiere: HBO HHE HSF HSM UBIT
Noter: Blant anna om Gustavsens unge år som journalist i Vestfold Arbeiderblad.

Tittel: Med lokalavisa i 50 år : 1929-1979 / Åsmund Øisang ; [bilderedaksjon: Jarl Morten Andersen ; vignetter: Helge B. Skånlund].
Forfatter: Øisang, Åsmund
Trykt: Sarpsborg : Sarpsborg Arbeiderblad, [1979].
Sidetall: 124 s.,[1] bl. : ill.
ISBN: 82-990591-0-0
Eiere: IJ UBB UBIT UBTØ UHS

Tittel: Dagbladet : kronikker 1946-1970 / Helle Bonden Vedø.
Forfatter: Vedø, Helle Bonden
I serie: Skrifter / Universitetsbiblioteket i Oslo ; 7
Trykt: Oslo : UBO, 1979.
Sidetall: 467 s.
ISBN: 82-7000-089-2
Eiere: HHE HIA HIS HIT HSF HVO NBO NHHB UBB UBIT UHS

Tittel: Budstikken 1881-1887 : en selektiv bibliografi for årene 1881-84 / Grete Eide og Lisen Julie Mohr.
Forfatter: Eide, Grete
Medarbeider: Mohr, Lisen Julie
Trykt: Oslo : [Forfatterne], 1979.
Sidetall: V,71 bl.
Noter: Hovedoppgave Statens Bibliotekskole.
Eiere: UBB UBIT

Tittel: Gula Tidend i 75 år : Eit liv i strid for fridom og norskdom, bygdenorsk kulturarv og norsk bondereising på fullnorsk målgrunn / skriftstyrar: Per Håland ; utgjeve av Gula Tidend L/L, Bergen.
Forfatter: Gula Tidend
Medarbeider: Håland, Per
Trykt: Bergen: Avisen ; Oslo : i kommisjon hos Samlaget, 1979.
Sidetall: 172 s. : ill.
ISBN: 82-521-0992-6
Eiere: HIT HSF HVO NBO UBB UBIT UBTØ UHS

Tittel: Arbeiderpressen 1884-1940 : differensiering og sentralisering / av Asle Rolland.
Forfatter: Rolland, Asle
I serie: Stensil / Universitetet i Oslo, Institutt for Presseforskning ; 53
Trykt: Oslo, [1979].
Sidetall: 261 s. : tab.
Noter: Magistergradsavh. i statsvitenskap, Universitetet i Oslo, 1979.
Bibliografi s.254-261.
ISBN: 82-570-6036-4
Eiere: HIL HIT HSF HSM HVO UBB UBIT UHS

Tittel: Helgeland Arbeiderblad 50 år / [tegninger: Klaus Heide].
Forfatter: Jensen, Einar
Trykt: [Mosjøen] : Avisen, [1979].
Sidetall: 70,[22] s. : ill.
Noter: På omslaget: En milepel.
Ryggtittel.: Helgeland Arbeiderblad 1929-1979.
Eiere: NBO NBR UBB UBIT

1978
Tittel: Pressens utbredelse i etterkrigstiden : en studie av avisenes spredningsforløp og markedsdeling / av Ivar Andenæs.
Forfatter: Andenæs, Ivar
I serie: Stensil / Universitetet i Oslo, Institutt for Presseforskning ; 50 Arbeidsnotat / Maktutredningen ; 75 [Arbeidsnotat / Maktutredningen] ; 75
Trykt: Oslo, [1978].
Sidetall: 161 s. : ill.
ISBN: 82-570-6032-1
Eiere: FORVALT HIS HIT HSF HSM HVO IJ NHHB UBB UBIT UHS

Tittel: Tale eller tie? : saken mot Morgenavisen og følgene for ytrings- og pressefriheteten / Petter Thomassen
Forfatter: Thomassen, Petter
I serie: Fritt ords skriftserie
Trykt: Oslo : Fabritius, 1978.
Sidetall: 170 s.
ISBN: 82-07-00411-8
Eiere: HVO NBO NBR UBB UBIT UJUR

Tittel: Norsk presse mellom 1865 og 1965 : strukturutvikling og politiske mønstre : del A og B / av Svennik Høyer.
Forfatter: Høyer, Svennik
I serie: Arbeidsnotat / Maktutredningen ; 59 Trykt: Oslo : Maktutredningen, 1977.
Sidetall: 348 s.
ISBN: 82-570-6013-5
Eiere: FORVALT UBB

1977
Tittel: Analytisk journalistikk/ Audun Bakke.; illustrasjoner: Olav Myhr
Forfatter: Bakke, Audun
Trykt: Oslo: Institutt for Journalistikk 1977
Sidetall: 289
ISBN: 82-7147-003-5
Note:
Med utgangspunkt i eksempler fra norske og utlandske aviser beskrives tidens journalistiske analysemetoder for bruk i kommentar og reportasje.
Eiere: HBO HHE HIA HIB HIO HIS HVO HÅL IGM IJ NBO NBR NHHB UBB UBIT UBTØ UHS

Tittel: Norsk dagspresse : struktur, organisasjoner, statistikk /
utgitt av Norsk presseforbund og Avisenes informasjonskontor.

Forf./red.: Norsk presseforbund
Trykt: [Oslo] : Organisasjonene, 1977.
Sidetall: 48 s. : ill.
Eiere: FORVALT UBIT

Tittel:Holt, Kåre
Trykt: Oslo : Gyldendal, 1977.
Sidetall: 180 s.
ISBN: 82-05-09486-1 (h.), 82-05-09488-8, 82-574-0258-3
Eiere: DMMH HBO HIS HVO NBR UBB UBIT UBTØ UHS
Noter: Forfattaren var som ung mann korrespondent for Vestfold Arbeiderblad, og dette arbeidet blir skildra i denne romanen.

Tittel: Avisen først og fremst : tilbakeblikk og randbemerkninger / Reidar Stavseth.
Forfatter: Stavseth, Reidar
Trykt: [Trondheim] : Adresseavisen, 1977 : (Trondheim : Adresseavisens boktr.).
Sidetall: 134 s.
ISBN: 82-7164-006-2 Eiere: UBB

1976
Tittel: Strukturendring i norske aviser.
Delrapport 3 : Konsekvenser for sysselsettingen i 1980 / Håkon Helland.

Forfatter: Helland, Håkon I serie: Rapport / Chr. Michelsens institutt, Avd. for naturvidenskap og teknikk ; 73062-5
Trykt: Bergen, 1976.
Sidetall: XIV, 78, [16] bl. : ill.
Eiere: HVO NHHB UBIT

Tittel: Partipressen : formidler eller part? : En studie av partiavisers behandling av tariffoppgjøret mellom Jern og Metall og M.V.L. 1974 / av Dag Eidsæther.
Forfatter: Eidsæther, Dag I serie: Arbeidsnotat / Maktutredningen ; 53 Stensil / Universitetet i Oslo, Institutt for presseforskning ; 45
Trykt: Bergen, [1976].
Sidetall: 198 sp. : ill. ISBN: 82-570-6027-5
Eiere: FORVALT HIS HSF HSM HVO NHHB UBB UBIT UHS

Tittel: Østlendingen 1901-1976.
Forfatter: A.Skjegstad.

Tittel: “Gjengangeren” 125 år : 1851-1976.
Forfatter: Baggethun, Rolf
Trykt: Horten, 1975-77.
Sidetall: 2 bind.
Eiere: HVE IJ NBO UBB

Tittel: Gjengangeren 125 års jubileumsnummer.
Redaktør: Hans-Christian Oset
Sideantall: 56 siders fullformat.
Utgitt: 11. september 1976.

Tittel: “Nordlys” i 75 år / Magne Jønsson.
Forfatter: Jønsson, Magne
Trykt: Tromsø : [s.n.], [1976].
Sidetall: 208 s. : ill.
Eiere: HITØ IJ UBB UBTØ

Tittel: Med Moss Avis gjennom 100 år : 1876-1976 / J. H. Vogt.
Forfatter: Vogt, Jørgen Herman 1907-1980
Trykt: [Moss] : [Moss Avis], 1976.
Sidetall: 486 s. : ill.
Eiere: IJ NBO UBB UBIT

Tittel: England eller Tyskland? : konflikten mellom engelskvennlighet og tyskvennlighet i norsk opinion under den første verdenskrig, belyst ved en gruppe representative presseorganer / Ulf Andenæs.
Forfatter: Andenæs, Ulf
Trykt: Oslo : [U. Andenæs], 1976.
Sidetall: IX, 227 bl.
Noter: Hovedoppgave i historie – Universitetet i Oslo, 1976.
Eiere: UHS

Tittel: Friheten / [Harald Syvertsen og Turid Østby].
Forfatter: Syvertsen, Harald
Medarbeider: Østby, Turid
Trykt: [Stavanger : s.n., 1976].
Sidetall: 58 bl. : ill.
Eiere: HIS

Tittel: Eidsvold blad gjennom 75 år : 1901-1976.
Forfatter: Eidsvold blad Trykt: [Eidsvoll] : bladet, [1976] : Eidsvold blad.
Sidetall: 83 s. : ill.
Eiere: NBO UBB

Tittel: Trondhjems Bladeierforening 50 års beretning : 50 års jubileum 7. februar 1976.
Forfatter: Eriksen, Harald R.
Trykt: [Trondheim] : Bladeierforeningen, [1976].
Sidetall: [3] bl. Noter:
Skrevet av Harald R. Eriksen.
Eiere: UBIT

Tittel: Fra småbyavis til distrikts-organ : Glåmdalen 1926-76 / av Egil Sørli.
Forfatter: Sørli, Egil
Trykt: [Kongsvinger] : Glåmdalen, [1976].
Sidetall: 111 s. : ill.
Eiere: HHE IJ NBR UBIT

Tittel: Breve fra Peer Strømme paa Reise rundt Verden som “Nordmanden”s korrespondent.
Forfatter: Strømme, Peer O.
Trykt: Ukjent, 70-tallet.
Sidetall: 96 s. : ill.
Eiere: NBO

1975
Tittel:Partiorgan og distrikstavis: Hamar Arbeiderblad 1925-1975.
Forfatter: Wilhelmsen, Kaare
Trykt: Hamar : Hamar Arbeiderblad, 1975.
Sidetall: 244s. : ill.faks.pl.port.
ISBN: 82-990362-1-6
Eiere: HHE HIL HVO IJ UHS

Tittel: Drammens Tidende og Buskeruds Blad – Opprinnelsen
Forfatter: Davidsen, Øyvin
Trykt: 1975.
Sidetall: 440 s.
Note:
Se også bind 2 utgitt i 1981, forfatter Lars Sørensen.
SBN: 82-990339-1-8
Eiere: HIO IGM IJ NBO UBB UBIT UHS

Tittel: Sogningen 1897-1965 : en bibliografi / Hilde Slettedal.
Forfatter: Slettedal, Hilde
Trykt: Oslo : Statens bibliotekskole, 1975.
Sidetall: 2, 17 bl.
Eiere: HIO

Tittel: Kulturstoff i Rogaland Avis og Stavanger Aftenblad / Bjørn Petter Ulvær.
Forfatter: Ulvær, Bjørn Petter
I serie: Kandidatoppgave / RDH ; 1975
Trykt: [Stavanger] : B.P.Ulvær, 1975.
Sidetall: 29 bl.
Eiere: HIS

Tittel: “Sirdølen” : lokalavis i bygdesamfunnet / Nils Vibe …[et.al].
Forfatter: Vibe, Nils
Medarbeider: Larsen, Ann-Margrethe F.
Medarbeider: Borgersen, Kai
Medarbeider: Byre, Sigrid
I serie: Kandidatoppgave / RDH ; 1975
Trykt: [Stavanger] : Studentene, 1975.
Sidetall: 40 bl., vedlegg.
Eiere: HIS

Tittel: Med Fædrelandsvennen i hundre år : 1875-1975 / Johs. Seland.
Forfatter: Seland, Johannes
Trykt: [Kristiansand] : Fædrelandsvennen, 1975.
Sidetall: 235 s. : ill.
Eiere: HIA HVO IJ NBR UBB UHS

Tittel: For presse- og ytringsfrihet : Norsk Redaktørforening 1950-1975 / redigert av Rolv Werner Erichsen.
Forfatter: Erichsen, Rolv Werner
Trykt: Oslo : Aktietrykkeriet, 1975.
Sidetall: 154 s. : ill.
Eiere: HBO HHE HIS HVO IGM IJ NBO UBB UBIT UHS

Tittel: Fjordabladet gjennom 100 år.
Forfatter: Sandnes, Astrid
Trykt: [Nordfjordeid : Fjordabladet], 1975.
Sidetall: 135 s. : ill.
Noter: Ryggtittel: Fjordabladet 1874-1974. – Forfattere: Astrid Sandnes et al.
ISBN: 82-7128-007-4 (ib.)
Eiere: HSF NBO UBIT

Tittel: Norsk Høyrepresse 1935-1975 / [skrevet av Johan Fr. Loennecken].
Forfatter: Loennecken, Johan Fredrik
Trykt: [Oslo] : Norsk Høyrepresse, 1975.
Sidetall: 9s. : ill.
Noter: Katalogisert etter omslag.
Eiere: UBIT

Tittel: Massemedier i Norge : en artikkelsamling om norske massemediers historie, organisasjon og publikum / bidrag av Svennik Høyer … [et al.] ; redaktør: Mie Berg.
Forfatter: Høyer, Svennik
Medarbeider: Simonsen, Mie Berg
Bind nr: Fakkel-bøkene ; 334
Trykt: [Oslo] : Gyldendal, 1975.
Sidetall: 358 s. : fig.
ISBN: 82-05-08441-6
Eiere: BI DMMH FORVALT HBO HHE HIA HIB HIBU HIF HIL HINT HIO HIS HIST HIT HSF HVO HÅL IJ NBO NBR NHHB NLÆ UBB UBIT UBTØ UHS

Tittel: Chile og den frie presse : Aftenposten og Neues Deutschland’s forhold til demokratiet og fascismen / Regi Th. Enerstvedt, Robert Feiring.
Forfatter: Enerstvedt, Regi Th.
Medarbeider: Feiring, Robert
I serie: Skriftserie / Universitetet i Oslo, Instituttet for sosiologi ; 30
Trykt: Oslo, 1975.
Sidetall: V,473 s.
ISBN: 82-570-0032-9
Eiere: NBR UBB UBIT UBTØ

Tittel: Stat og presse : med pennen i jernlunge / Arne Bonde.
Forfatter: Bonde, Arne
Trykt: Oslo : Cappelen, 1975.
Sidetall: 148 s.
ISBN: 82-02-03192-3
Eiere: HHE HITØ HVO HÅL IJ NBO NBR NHHB UBB UBTØ UHS

1974
Tittel: Hardanger Folkeblad 25 år, 1949-1974 / ved Steinar Gullvåg.
Forfatter: Gullvåg, Steinar
Trykt: [Odda] : Bladet, 1974.
Sidetall: 23 s. : ill. Eiere: UBIT

Tittel: Ved en milepel : Dagningen 1924-1974.
Forfatter: Nilssen, Arne B.
Trykt: [Lillehammer : Dagningen, 1974?].
Sidetall: 59s. : ill.faks.port.
Eiere: HIL HIO UBB

Tittel: Arbeiderpressens reaksjon på den finsk-russiske krig 1939/40 / Inge Eidsvåg.
Forfatter: Eidsvåg, Inge
Trykt: [Trondheim], 1974.
Sidetall: Bl. a-c, 116 bl.
Noter: Gjelder Arbeiderbladet, Arbeideren, og Rjukan Arbeiderblad.
Hovedoppgave i historie – Universitetet i Trondheim, 1974 I.
Eiere: HBO HIL UBB UBIT UHS

Tittel: Strukturendring i norske aviser. 1 : Moderne satsproduksjon / av Harald Knoph.
Forfatter: Knoph, Harald
I serie: Rapport / Chr. Michelsens institutt, Avd. for naturvidenskap og teknikk ; 73062-1
Trykt: Bergen, 1974.
Sidetall: 125 bl.
Eiere: IGM NHHB UBIT

Tittel: Aftenposten / Bengt Calmeyer, Kjell-Olav Mathisen.
Forfatter: Calmeyer, Bengt
Medarbeider: Mathisen, Kjell-Olav
Trykt: Oslo : Pax, c1974.
Sidetall: 147 s. : ill.
ISBN: 82-530-0577-6
Eiere: HBO HIA HIS HVO IJ NBO NBR NHHB UBB UHS UJUR

Tittel: Arbeider-Avisa gjennom 50 år : 1924-1974 / Eigil Gullvåg.
Forfatter: Gullvåg, Eigil
Trykt: Trondheim, 1974.
Sidetall: 58 s. : ill.
Eiere: UBB UBIT

Tittel: Den store samfølelse : Aftenpostens redaksjonsklubb gjennom de første 40 år / Einar Diesen.
Forfatter: Diesen, Einar 1897-1994
Trykt: Oslo : Redaksjonsklubben, 1974.
Sidetall: 38 s. : ill.
Eiere: UBIT

Tittel: Tre aviser i Bygde-Norge : Altaposten, Driva, Vest-Telemark Blad / Bjørn Bø, Øystein Dalland, Ola Svein Stugu.
Forfatter: Bø, Bjørn
Medarbeider: Dalland, Øystein
Medarbeider: Stugu, Ola Svein
Trykt: Oslo : Samlaget, 1974.
Sidetall: 116 s.
ISBN: 82-521-0386-3
Eiere: HIA HINT HIS HIT HSF HVO NBR UBB UBTØ UHS

Tittel: Døgnets historie gjennom 50 år : Oppland Arbeiderblad 1924 – 30. januar – 1974 en jubileumsbok.
Forfatter: Finslo, Magne
Trykt: Gjøvik : Oppland Arbeiderblad, [1974].
Sidetall: 93s. : ill.port.faks.
Eiere: HIL UBB UHS

Tittel: Norske aviser 1763-1969 : en bibliografi / Universitetsbibliotek- et i Oslo ; redigert av Tom Arbo Høeg.
Forfatter: Høeg, Tom Arbo
Trykt: Oslo : UBO, 1973-74.
Sidetall: 2 bind. Noter: 1. utg. 1924 med tittel: Norske aviser 1763-1920.
Eiere: HBO HHE HIA HIF HIL HIS HIT HITØ HSF HVO IJ MF NBO NBR NHHB NIDRHS UBB UBIT UBTØ UHS UMH UMN

1973
Tittel: [75 år.] 1898-1973.
Forfatter: Asker og Bærums Budstikke
Trykt:, <1973>.
Sidetall: 48 s. : ill.
Noter: Omsl.tit.
Eiere: UBB

Tittel: 75-års jubileum / [Red.av] O.K.Harlem og Kåre Varvin.
Forfatter: Den Norske Fagpresses Forening
Medarbeider: Harlem, Ole K.
Medarbeider: Varvin, Kåre
Trykt: København, 1973.
Sidetall: 72 s. : ill.
Eiere: UBB

1972
Tittel: Fjerde statsmakt eller den annen partimakt? : en studie av norsk dagspresse med hovedvekt på dens forhold til partivesen og politiske myndigheter / Thorbjørn Wale.
Forfatter: Wale, Thorbjørn I serie: Stensil / Universitetet i Oslo, Institutt for presseforskning ; nr 21
Trykt: Oslo : Universitetet i Oslo. Institutt for presseforskning, 1972.
Sidetall: 4 bl.107 pag.bl. : Tab.4°.
Noter: Hovedoppgave i statsvitenskap – Universitetet i Oslo, 1972. ISBN: 82-570-6001-1
Eiere: HIO HIS HIT HVO IJ NBO UBB UBIT UHS

Tittel: Pressevesen : en bibliografi / utarbeidet av Rannveig Egerdal Eidet.
Forfatter: Eidet, Rannveig Egerdal
I serie: Stensil / NAVFs sekretariat for mediaforskning ; 1
Trykt: Bergen : NAVFs sekretariat for mediaforskning, 1972.
Sidetall: IV, 52 bl.
Eiere: HIT NBR UBB

Tittel: Oslo Typografiske Forening 100 år.
Forfatter: Hegna, Trond
Trykt: Oslo : Oslo typografiske forening, 1972.
Sidetall: 569 s. : ill.
Eiere: UBB UHS

Tittel:” Den Constitutionelle” og utlandet : en undersøkelse av idepolitisk innhold i “Den Constitutionelle”s politiske utenrikskommentarer 1836-1840.
Forfatter:Eftedal, Audun
Trykt: Bergen, 1972.
Sidetall: 115 s.
Noter: Hovedoppgave i historie – Universitetet i Bergen, 1972 I.
Eiere: HBO UBB

1971
Tittel: Innstilling om Statens lånekasse for aviser
Fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon av 17. oktober 1969 ; innstillingen avgitt 18. juni 1971.
Forf./red.: Lønns- og prisdepartementet
Trykt: Oslo : Dep., 1971.
Sidetall: 65 s.
Eiere: HVO UBB

Tittel: Sportjournalistenes klubb gjennom 50 år : 1921 – 15. desember – 1971 / redigert av Per Jorsett.
Forf./red.: Sportjournalistenes klubb Jorsett, Per
Trykt: Oslo : [Klubben], 1971. Sidetall: 54 s. : ill.
Eiere: NIDRHS

Tittel: Presse, penge & politik 1839-48 : Den sidste enevoldskonges forhold til konservative pressekredse – især i København.
Forfatter: Jensen, Poul
Trykt: København : Gads, 1971.
Sidetall: 430 s. : ill.
Noter: Avhandling. Bibliografi s.: 353-360.
Eiere: UBB UHS

1970
Tittel: Tønsbergs Blad: Historie og forhistorie
Fofatter:Davidsen, Øyvin
Trykt: Tønsberg, 1970.
Eiere: NBO UBB UHS

Tittel: Hjemmefrontorganet Verdens Gang : Bakgrunn og holdninger i 1945.
Forfatter: Guldbrandsen, Terje Franklin
Trykt: Oslo, 1970.
Sidetall: 142 bl.
Noter: Hovedoppgave – Universitetet i Oslo.
Eiere: UHS

Tittel: Politisk tenkning i Morgenavisen 1907-1909.
Forfatter: Bolle, Bodil
Trykt: Bergen, 1970.
Noter: Hovedoppgave i historie – Universitetet i Bergen, 1970 II.
Eiere: UBB

Tittel: Avis må til! : en oversikt over aviser i Telemark fra 1830 til 1970 / redaksjonskomite: Bjørn Øvrum Nielsen og Berner Hansen.
Forfatter: Hansen, Berner
Medarbeider: Nielsen, Bjørn Øvrum
Trykt: Skien : Telemark Presselag, 1970.
Sidetall: 196 s. : ill.
Eiere: HIS HIT HVO NBO UBB

Tittel: Utenrikstelegrammer fra NTB : en analyse av nyhetskriterier.
Forfatter: Bakke, Marit
I serie: Stensil / Institutt for Presseforskning. Universitetet i Oslo ; 14
Trykt: Oslo : Institutt for Presseforskning, 1970.
Sidetall: Fleire pag. : tab., fig.
Eiere: HVO UBB UHS

Tittel: Brønnøysunds avis og bokhandel gjennom 50 år : 1920-1970 /
[en kort beretning skrevet av Asbjørn Skogmo].
Forfatter: Skogmo, Asbjørn
Trykt: [Brønnøysund], [1970] (Brønnøysunds avis’ trykkeri).
Sidetall: 15 s. : ill.
Eiere: UBB UBTØ UHS

Tittel: Haugesunds Avis 75 år : 1895-1970.
Forfatter: Haugesunds Avis
Trykt: Haugesund, 1970.
Sidetall: 73 + upg.s., bl. : ill.
Noter: Jubileums-tillegg 3.des.1970.
ISBN: 82-990257-0-2
Eiere: UBB

1969
Tittel: Norsk presse i hundre år : 1820-1920 : utsyn og overblikk / Gunnar Christie Wasberg.
Forfatter: Wasberg, Gunnar Christie
Trykt: Oslo : Gyldendal, 1969.
Sidetall: 381 s. : ill.
Eiere: HBO HHE HIA HIT HITØ HIØ HSH HSM HVE HVO IGM IJ NBO NBR UBB UBIT UBTØ UHS

Tittel: Ukepressen : folkelesning i Norge/ Asmund Rørslett.
Forfatter: Rørslett, Asmund
Trykt: Oslo : Ukepressens informasjonskontor, 1969.
Sidetall: 63 s. : ill.
Eiere: BI HBO HHE HVO NBO NBR UBB UHS

Tittel: 50 års vardevakt for kristen tro og tanke : et festskrift til Dagbladet Dagens 50-årsjubileum 30. august 1969 / ved Gustav Nygård og Finn Wiig Sjursen.
Forfatter: Nygård, Gustav
Medarbeider: Sjursen, Finn Wiig
Trykt: Bergen : [s.n.], 1969.
Sidetall: 71 s. : ill.
Noter: Omslagstittel: Dagen : 50 års vardevakt for kristen tro og tanke.
Eiere: NLÆ UBB

Tittel: Politiske ideer i Statsborgeren 1831-1837.
Forfatter: Eggen, Tor
Trykt: Bergen, 1969.
Noter: Hovedoppgave i historie – Universitetet i Bergen, 1968 II.
Eiere: UBB

Tittel: 1844 – Fabritius – 1969 : 125 år i de grafiske fags tjeneste / en jubileumskavalkade i ord og billeder på grunnlag av et manuskript utarbeidet av Carl Just og Øyvind Seip Berggrav.
Forfatter: Just, Carl Berggrav, Øivind Seip
Trykt: [Oslo] : Fabritius, [1969].
Sidetall: 30 s., [16] pl. : ill.
Eiere: BI HINT NBR UHS

1968
Tittel: Av en utvandreravis’ saga : Nordisk Tidende i New York gjennom 75 år / Karsten Roedder ;
utgitt av Nordmanns-Forbundets New York avdeling.
Forfatter: Roedder, Karsten
Trykt: New York : Nordmanns-forbundets New York avdeling, 1966-1968.
Sidetall: 2 bind. : ill.
Eiere: NBO NBR UBB UBIT UBTØ UHS

Tittel: Dagbladet i krig og fred : 1930-1954 / Ragnar Vold … [et al.].
Forfatter: Anthonsen, Reidar
Medarbeider: Vold, Ragnar
Medarbeider: Borgen, Johan
Medarbeider: Kortner, Olaf
Trykt: Oslo : Aschehoug, 1968
Sidetall: 379 s.
Eiere: HIS HSM IJ NBO NBR UBB UBIT UHS

Tittel: Det stod i Dagbladet.
Forfatter: Anthonsen, Reidar
Medarbeider: Markusson, Markus
Trykt: Oslo : Aschehoug, 1968.
Sidetall: 237 s.
Noter: “Utvalget er gjort av Markus Markusson og Reidar Anthonsen” – Forordet.
Eiere: HBO HIS HIT HSH HSM IJ NBO NBR UBB UBIT UHS

Tittel: Fra petit til leder : tilskuer til en utvikling / Einar Diesen.
Forfatter: Diesen, Einar 1897-1994
Trykt: Oslo : Aschehoug, 1968.
Sidetall: 215 s.
Eiere: HIA NBO NBR UBB UBTØ UHS

Tittel: Det siste ord blir aldri sagt : tre enere og en avis : ved Stavanger Aftenblads 75 års jubileum / Ingvar Molaug … [et al.].
Forfatter: Molaug, Ingvar
Trykt: Oslo : Cappelen, 1968.
Sidetall: 198 s. : ill.
Eiere: HIS NBO NBR UBB UBIT UBTØ

Tittel: Morgenbladet, Norge og verden gjennom 150 år.
Trykt: Oslo, 1968.
Eiere: HHE HIS IJ UHS

Tittel: Hadeland: 1918-1968 : Omkring avisens 50 år – og litt til / red. Jostein Pedersen.
Trykt: Brandbu, 1968.
Sidetall: 136 s. : ill.
Eiere: IJ UBB

Tittel: For skrivende folk : 50 år. Vestfold Journalistklubb. 1918-1968.
Forfatter: Larsen, Einar Krohn
Trykt: , <1968>.
Sidetall: 61 s. : ill.
Eiere: UBB

1967
Tittel: Nyhetsformidling i Norge : Norsk Telegrambyrå 1867-1967.
Forfatter: Giverholt, Helge
Trykt: Oslo, 1967.
Sidetall: 210 s.
Eiere: HVO IJ NBO UBB UBIT

Tittel: Innstilling om tiltak for å opprettholde en differensiert dagspresse/
avgitt av en komité oppnevnt ved kongelig resolusjon av 10. juni 1966. Stat- og pressekomiteén.
Innstillingen avgitt 28. september 1967.
Forf./red.: Stat- og pressekomiteén Hellerud, Oddvar
Trykt: Oslo, 1967.
Sidetall: 104 s.
Noter: Oddvar Hellerud formann i komiteén.
Eiere: HIO

Tittel: Presse og stat:en debatt om tiltak for å sikre en differensiert presse i Norge /
utgitt av Norsk Presseforbund [og] Norske Avisers Landsforbund.
Forf./red.: Norsk Presseforbund
Trykt: Oslo : Norsk Presseforbund, 1967.
Sidetall: 40 s.
Eiere: HIO

Tittel: Hundre års kavalkade : Bergens Tidende 1868-1968 / av Kåre Fasting.
Forfatter: Fasting, Kåre
Trykt: Bergen : Bergens Tidende, [1967].
Sidetall: 388 s. : ill.
Eiere: HBO HIS HVO IJ NBO NBR UBB UHS

Tittel: Adresseavisen to hundre år: fra postrytternes til telesatellitenes tidsalder / av Wilhelm K. Støren. Forfatter: Støren, Wilhelm K.
Trykt: Trondheim : Adresseavisen, 1967.
Sidetall: 393 s. : ill.
Eiere: HBO HIST IJ NBO NBR UBB UBIT

1966
Tittel: Norske journalister / Anita Werner.
Forfatter: Werner, Anita
I serie: Skrifter / Institutt for presseforskning ; 1
Trykt: [Oslo] : Universitetsforlaget, 1966.
Sidetall: 42 s.
Eiere: HVO NBO NBR UBB UHS UJUR

Tittel: Vær varsom redaktør : Norsk Presseforbunds faglige utvalg gjennom 50 år.
Forfatter: Solumsmoen, Olaf
Trykt: Oslo : Univ.forl., 1966.
Sidetall: 118 s.
Eiere: HBO HVO IJ NBO NHHB UBB UBIT UJUR

1963
Tittel: Et 200-årsminne : om grunnleggelsen av regelmessig norsk pressevirksomhet.
Forfatter: Davidsen, Øyvin
Trykt: Oslo : Norsk Høyrepresse, 1963.
Sidetall: 96 s.
Eiere: HSF

Tittel: Morgenbladets historie.
Forfatter: Hauge, Yngvar
Trykt: Oslo : Morgenbladets forlag, 1963-.
Sidetall: bind.
Eiere: HIT IJ NBO UBB UBIT UHS

1962
Tittel: Morgenavisen og samlingspolitikken : 1902-1906.
Forfatter: Hovland, Edgar
Trykt: Bergen, 1962.
Noter: Hovedoppgave i historie – Universitetet i Bergen, 1962 II.
Eiere: UBB

Tittel: Byen og bladet : Trondheim og Trøndelag sett fra avisvinduer, 1767-1825 / Einar Døhl.
Forfatter: Døhl, Einar
Trykt: Trondheim : Nidaros og Trøndelagens Boktrykkeri, 1962.
Sidetall: 125 s.
Eiere: HIS HIST UBB UBIT

1961
Tittel: Per Sivle / Bjarte Birkeland.
Forfatter: Birkeland, Bjarte
Trykt: Oslo : Samlaget, 1961.
Sidetall: 388 s.
Eiere: HBO HHE HIA HIB HINESNA HIO HIS HIST HIT HSH HVE HVO NBO NBR UBB UBIT UBTØ UHS

1960
Tittel: Aftenposten i hundre år : 1860-1960 / Gunnar Christie Wasberg ; [billedredaktør: Henning Sinding-Larsen].
Forfatter: Wasberg, Gunnar Christie
Trykt: Oslo : Schibsted, 1960.
Sidetall: 324 s. : ill.
Eiere: BI HIA HSF HSM HVO NBO NBR UBB UBIT UHS

Tittel: For ytringsfrihet under ansvar : Norsk Presseforbund 1910 – 1935 – 1960 / av Rolv Werner Erichsen.
Forfatter: Erichsen, Rolv Werner
Trykt: Bergen : Eide, 1960.
Sidetall: 279 s., pl. : ill.
Noter: Bibliografi s. 267-275.
Eiere: HBO HVO IJ NBO UBB UBIT UHS

Tittel: De illegale avisene: den frie, hemmelige pressen i Norge under okkupasjonen.
Forfatter: Luihn, Hans
Trykt: Oslo : Univ.forl., 1960.
Sidetall: 291 s.
Eiere: HBO HHE HIL HIS HSF HVO NBO NBR UBB UBTØ UHS UJUR