Norsk Pressehistorisk Forenings oversikt 2002-2007

Her er en oversikt over pressehistoriske skrifter med kjønssperspektiv på pressehistorien fra 2002 til 2007:

“Har de ikke journalister i Aftenbladet lenger når de sender et kvinnfolk?” : kjønnsperspektiv på pressehistorien

Dokumentet er del av serien Pressehistoriske skrifter
Verket har følgende artikler/bok-kapitler
Bind nr: 8, 2007
Forfatter: Hjeltnes, Guri
Årstall:c2007
Trykt:Oslo : Norsk pressehistorisk forening
ISBN:82-92587-07-1, h.
Sidetall:139 s. ill.
Noter:Bidrag av: Guri Hjeltnes et al.

Media og det menneskelege : moralfilosofiske utgangspunkt for journalistisk etikk
Forfatter:Røssland, Lars Arve
Årstall:c2007
Trykt: Oslo : Samlaget
ISBN: 978-82-521-7018-4, h.
Sidetall: 183 s.

Tittel: Mistenkelige utlendinger : minoriteter i norsk presse gjennom hundre år
Forfatter: Eide, Elisabeth, Simonsen, Anne Hege
Årstall:2007
Trykt:Kristiansand : Høyskoleforl.
ISBN:978-82-7634-750-0, h.
Sidetall:217 s. ill.

Tittel:Vittige kameleoner : litterære tekster i norske adresseaviser, 1763-1769
Dokumentet er del av serien Acta humaniora
Bind nr:Unipubavhandlingernr. 304
Forfatter:Nøding, Aina
Årstall:2007
Trykt:[Oslo] : Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo Unipub
Sidetall:347 s.

Tittel: Avismedienes representasjon av seksuell trakassering av seksuelle overgrep i idretten : en innholdsanalyse av Husby-saken slik den ble fremstilt i Aftenposten og Dagbladet
Forfatter:Larønningen, Siri
Årstall:2007
Trykt:Oslo : [S. Larønningen]
Sidetall:[5],121 bl. vedlegg
Noter: Hovedfagsoppgave – Norges idrettshøgskole, 2007

Tittel:Making a difference : creative dialogues, protopractice and the moral shaping of knowledge in a media company
Dokumentet er del av serien Doktoravhandlinger ved NTNU
Bind nr:2007:116
Forfatter: Håkonsen, Grete
Årstall:2007
Trykt:Trondheim : Norwegian University of Science and Technology, Faculty of Arts, Department of Interdisciplinary Studies of Culture
ISBN:978-82-471-2548-9, h.
Sidetall:IX, 200 s. fig

Tittel:Toppidrettsutøvere og medier : en kvalitativ innholdsanalyse av avisers mediefortellinger om fire toppidrettsutøvere og kvalitative intervju av toppidrettsutøverne om mediefortellingene
Forfatter:Alstad, Oddbjørn
Årstall:2007
Trykt:Oslo : [O. Alstad]
Sidetall:119 bl.
Noter:Hovedfagsoppgave – Norges idrettshøgskole, 2007

Den gode sak : et kritisk blikk på konsekvenser av godt krimjournalistisk håndverk
Forfatter:Meijer, Cato
Årstall:2007
Trykt:Oslo : [C. Meijer]
Sidetall:150 s.
Noter:Masteroppgave i kriminologi – Universitetet i Oslo, 2007

Tittel:En lettkledd lek i “sandkassa”? : en innholdsanalyse av Stavanger aftenblads og Verdens gangs dekning av sandvolleyball under sommer-OL i 2004
Forfatter:Hettervik, Lene
Årstall:2007
Trykt:Oslo : [L. Hettervik]
Sidetall:119. bl.
Noter:Hovedfagsoppgave – Norges idrettshøgskole, 2007

Tittel:“De andres” identitetskonstruksjon : en kvalitativ studie av innvandrere og deres opplevelser av medias representasjoner
Forfatter:Wøbbekind, Marianne
Årstall:2006
Trykt:Bergen : [M.Wøbbekind]
Sidetall:119 s.
Noter:Masteroppgave i sosiologi – Universitetet i Bergen, 2006 II

Tittel:Et fyrtårn i havgapet : Tidens krav gjennom 100 år : 1906-2006
Forfatter:Innvik, Petter Erik
Årstall:c2006
Trykt:Kristiansund : Tidens krav
ISBN:978-82-303-0770-0, ib., 82-303-0770-9, ib.
Sidetall:261 s. ill.

Tittel: De der ute – vi her hjemme
Dokumentet er del av serien Pressehistoriske skrifter
Bind nr:nr 6, 2006
Forfatter:Simonsen, Anne Hegeet. al
Årstall:c2006
Trykt:Oslo : Norsk pressehistorisk forening
ISBN:82-92587-05-5, h.
Sidetall:159 s. ill.

Tittel:“Trangen til læsning stiger, selv oppe i Ultima Thule” : aviser, ekspansjon og teknologisk endring ca. 1763-1880
Dokumentet er del av serien Pressehistoriske skrifter
Bind nr:nr. 7, 2006
Forfatter:Johansen, Tor Are
Årstall:c2006
Trykt:Oslo : Norsk pressehistorisk forening
ISBN:82-92587-06-3, h.
Sidetall:173 s. ill.

Tittel: Mediekonvergens
Forfatter:O’Reilly, Jennifer, Steen, Jan V.
Årstall:2006
Trykt: Oslo : Norsk telemuseum og Avis i skolen, Mediebedriftenes landsforening
ISBN:82-91335-33-8, h.
Sidetall:54 s. ill.

Tittel: Ord og gjerning : Thorbjørn Wale – kriger og brobygger
Forfatter:Andenæs, Ivar, Andersen, Tor
Årstall:2006
Trykt:Kristiansand : Institutt for journalistikk
ISBN:978-82-7147-306-8, ib., 82-7147-306-9, ib.
Sidetall:222 s. ill.
Noter: Omhandler bl.a. Trønder-avisa

Tittel: Et blikk på Vårt Land og kristenlivsjournalistikk : et personlig essay om å skrive kristenlivsjournalistikk i Vårt Land
Forfatter:Salberg, Caroline
Årstall:2006
Trykt:Oslo : [Forfatteren]
Sidetall:II, 23 bl.
Bacheloroppgave – Handelshøyskolen BI, 2006

Tittel:Over streken : avistegninger i grenseland
Forfatter:Giæver, Anders
Årstall:2006
Trykt:Oslo : Vega forl.
ISBN:978-82-92-48961-1, ib., 82-92489-61-4, ib.
Sidetall:143 s. ill.
Tegninger av Siri Dokken, Per Elvestuen, Finn Graff, Inge Grødum, Roar Hagen, Herb, Jan O. Steffen Kverneland, Marv, Morten M, Egil Nyhus Mike Tombs

Tittel:Saklighetens lidenskap : en biografi om Chr. A.R. Christensen
Forfatter:Eide, Martin
Årstall:2006
Trykt:Oslo : Aschehoug
ISBN:978-82-03-23394-4, ib., 82-03-23394-5, ib.
Sidetall:327 s.

Tittel:Med lengting, liv og song : avisteikningar i “Hordaland” gjennom 25 år
Forfatter:Knipo Kvåle, Ivar 1947-
Årstall:2006
Trykt:Oslo : Samlaget
ISBN:978-82-521-6565-4, ib., 82-521-6565-6, ib.
Sidetall:160 s. ill.

Tittel:Sigurd Simensen : kommunist og pressemann : en framstilling av redaktøren av partiavisene Folkeviljen (DNA) og Dagens Nyheter (NKP) i Harstad fra 1922 til 1931
Forfatter:Kristiansen, Gunnar E.
Årstall:2006
Trykt:[Tromsø] : Universitetet i Tromsø
Sidetall:III, 127 s.
Finnes også som e-Bok

Tittel:Avis i 100 : informasjonsavis om avisbransjen / utgitt av Mediebedriftenes landsforening, Landslaget for lokalaviser og Norsk redaktørforening
Forfattere:Aasen, Oddvar, Hus, Geir K., Holbæk-Hanssen, Helge
Årstall:2006
Trykt:[Oslo] : Landslaget for lokalaviser
Sidetall:71 s. ill.

Tittel:Fotoessayet : et kunsthistorisk blikk på avismagasinets fotoreportasjer
Forfatter:Blågestad, Nina Fidje
Årstall:2006
Trykt: Bergen : [N.F. Blågestad]
Sidetall:86, [20] bl.
Noter:Mastergradsoppgave i kunsthistorie – Universitetet i Bergen, 2006 II
Består av en hoveddel og en billedkatalog

Tittel:EU-striden på leiarplass : ein retorisk analyse av fire norske dagsaviser
Forfatter: Breivik, Ingunn
Årstall:2006
Trykt:Bergen : [I.Breivik]
Sidetall:99 s.
Noter:Hovedoppgave i informasjons- og medievitenskap – Universitetet i Bergen

Tittel:Islam og muslimer i media : en innholdsanalyse av VG i tidsrommet 1998-2003
Forfatter:Åsheim, Janne
Årstall:2006
Trykt:Bergen : [J. Åsheim]
Sidetall:235 s.
Noter: Masteroppgave i religionsvitenskap – Universitetet i Bergen, 2006 II

Tittel:Forholdet mellom lokalpartiene og lokalmedia i Kristiansand
Forfattere:Nielsen, Sara Werling, og Smith, Eirin Veronica Trøite
Årstall:2006
Trykt:Kristiansand : S.W. Nielsen, E.V.T. Smith
Sidetall:82 bl. ill.
Noter: Masteroppgave i offentlig politikk og ledelse – Høgskolen i Agder, 2006

Tittel: Den fleksible journalisten : mellom kritikk og konsensus i en bevegelig mediehverdag
Forfatter:Bryde, Hanne
Årstall:2006
Trykt:Oslo : H. Bryde
Sidetall:117 s. ill.
Noter:Masteroppgave i sosialantropologi – Universitetet i Oslo, 2006
Finnes også som E-Bok

Tittel:Skaper nyheter engstelse? : en undersøkelse om nyheter og påvirkning blant publikum og medieansatte Forfatter:Larssen, Steinar 1951-
Årstall:2006
Trykt:Oslo : S. Larssen
Sidetall:107 bl.
Noter: Hovedoppgave i journalistikk – Universitetet i Oslo, 2006

Tittel:Sosial ulikhet i mediekonsum og politisk engasjement
Forfatter:Rørvik, Guro
Årstall:2006
Trykt:Trondheim : G. Rørvik
Sidetall:98 bl. ill.
Noter:Mastergradsoppgave i sosiologi – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 2006

Tittel:Partienes mediestrategi : en studie av hvordan partiene arbeider for å få gjennomslag for sine saker overfor media
Forfatter:Dybvad, Thor Alexander
Årstall:2006
Trykt:Oslo : T.A. Dybvad
Noter:Masteroppgave i statsvitenskap – Universitetet i Oslo, 2006
Finnes også som Bok

Tittel:Medieskandaler og ansvar : en innholdsanalyse av Victor D. Norman-skandalen
Forfatter:Melhus, Kai Magne
Årstall:2005
Trykt:Tromsø : K.M. Melhus
Sidetall:76 s. ill.
Mastergradsoppgave i statsvitenskap – Universitetet i Tromsø, 2005.

Tittel:Asylpolitikken i media : konstruksjonen av asylsøkere som et nasjonalt problem
Forfatter:Bakke, Ida
Årstall:2005
Trykt:Bergen : [I.Bakke]
Noter:Masteroppgave i sosiologi – Universitetet i Bergen, 2005 I
Finnes også som Bok

Tittel: 1905 – Nu gjælder det at holde kjæft
Dokumentet er del av serien Pressehistoriske skrifter
Bind nr:nr. 5, 2005
Årstall:c2005
Trykt:Oslo : Norsk pressehistorisk forening
ISBN:82-92587-04-7, h.
Sidetall:117 s. ill.

Tittel:Eierskapstilsynet : en studie av opprettelse, virkemåte og nedleggelse
Forfatter:Weldeghebriel, Lucas Haile
Årstall:2005
Trykt:Oslo : L.H. Weldeghebriel
Sidetall:V, 128 s. ill.
Noter:Hovedoppgave i statsvitenskap – Universitetet i Oslo, 2005

Tittel: Frå avis til multimediabedrift : diversifisering i Bergens Tidende
Dokumentet er del av serien Working paper (Samfunns- og næringslivsforskning)
Bind nr:4/05
Forfatter:Roppen, Johann
Årstall:2005
Trykt:Bergen : Institute for Research in Economics and Business Administration
Sidetall:25 s.
Finnes også som Bok

Tittel: Holdninger til Norge i svenske aviser 1904-1906
Forfatter:Sørensen, Charlotte Skogjordet
Årstall:2005
Trykt:Oslo : C.S. Sørensen
Sidetall:IV, 123 s.
Noter:Masteroppgave i historie – Universitetet i Oslo, 2005

Tittel:Det Beste om Hallingdal i Nu : notiser og artikler fra Anders Mehlums avis Nu (1894-1932) Forfatter:Gotaas, Thor, Mehlum, And.
Årstall:2005
Trykt:Oslo : Haug forl.
ISBN:82-997248-0-5, ib.
Sidetall:184 s. ill.

Tittel: Journalistjævler
Forfatter:Tumyr, Erik
Årstall:c2005
Trykt:Oslo : Pantagruel
ISBN:82-7900-224-3, ib., 978-82-7900-224-6, ib.
Sidetall:197 s.

Tittel:Samlivet mellom annonser og redaksjonelt stoff i eldre norske aviser
Forfatter:Skarpeid, Ragnhild
Årstall:2005
Trykt:Oslo : R. Skarpeid
Sidetall:172 s. ill.
Noter:Masteroppgave i nordisk språk – Universitetet i Oslo, 2005

Tittel:Nationen og antisemittismen : en undersøkelse av avisa Nationens holdning ovenfor jøder i perioden 1926-1938 / av Kristin Foskum
Forfatter:Foskum, Kristin
Årstall:2005
Trykt:Oslo : K.Foskum
Sidetall:103 s.
Noter:Hovedoppgave i historie – Universitetet i Oslo, 2005

Tittel:Nordnorske holdninger til Russland : en studie av Nordlys` og Finmarkens dekning av Russland i perioden 1900-1918
Forfatter:Brustind, Lene Sofie
Årstall:2005
Trykt:[Tromsø] : L.S. Brustind
Sidetall:187 s.
Noter:Hovedoppgave i historie – Universitetet i Tromsø, 2005.

Tittel:Var avisspråket bedre før? : en metodetriangulert studie av normendringer i norsk avisspråk på 1900-tallet Dokumentet er del av serien Acta humaniora
Bind nr:Unipubavhandlingernr 224
Forfatter:Roksvold, Thore
Årstall:2005
Trykt:[Oslo] : Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo
Sidetall: 867 s. diagr.
Noter:Avhandling (dr. philos.) – Universitetet i Oslo, 2005

Tittel:En avis er ment å skulle leses
Forfatter:Baugstø, Per H.
Årstall:2005
Trykt:Kristiansand : IJ-forl.
ISBN:82-7147-282-8, h.
Sidetall:164 s. ill.

Tittel:Orkla sitt polske press : ein analyse av avissatsinga til Orkla Media i Polen frå 1990 til 2003 Forfatter:Strand, Silje Monika Hjelle
Årstall:2004
Trykt:Bergen : [S.M.H.Strand]
ISBN:82-8088-403-3
Noter:Hovedoppgave i medievitenskap – Universitetet i Bergen, 2004 I
Finnes også som Bok

Tittel:I offentlighetens lys : om lederes bruk av media
I serie:MPA 019
Forfattere:Andersen, Odd Rune, Rustad, Lineog Ringstad, Anne Christine
Årstall:2004
Trykt:Karlstad : Universitetet
Sidetall:134 s. ill.
Noter: Masteravhandling i offentlig lederskap og styring

Tittel:Parlamentarisme eller formannskap : er medias interesse for fylkeskommunen og fylkespolitikken avhengig av politisk styringssystem?
Forfatter:Lødemel, Rune
Årstall: 2004
Trykt:[Tromsø] : R. Lødemel
Sidetall:146 s. ill.
Noter: Hovedoppgave i planlegging og lokalsamfunnsforskning – Universitetet i Tromsø, 2004.

Tittel:Albert Joleik – bladstyrar i brytingstid / Norhild Joleik
Dokumentet er del av serien Pressehistoriske skrifter
Bind nr:nr 4, 2005
Forfatter:Joleik, Norhild
Årstall:c2005
Trykt:Oslo : Norsk pressehistorisk forening
ISBN:82-92587-03-9, h.
Sidetall:149 s. ill.
Emner:Joleik, Albert
Noter:Katalogisert etter omslag

Tittel: Media – en selvstendig politisk aktør? : en analyse av tre avisers dekning av to valgkamper Forfatter:Haugedal, Sigmund
Årstall:2004
Trykt:Oslo : S. Haugedal
Sidetall:130 s. ill.
Noter:Hovedoppgave i statsvitenskap – Universitetet i Oslo, 2004
Finnes også som E-Bok

Tittel:Fridtjof Nansen : taler og artikler fra 1905 : historisk-kritisk utgave
Forfatter:Wiggen, Gunnhild
Årstall:2004
Trykt:Oslo : G. Wiggen
Sidetall:2 b.
Noter:Hovedoppgave i nordisk litteratur – Universitetet i Oslo, 2004

Tittel:Hva er en avis? : avisbegrepet fra Hellerudkomiteen til Se og Hør
Dokumentet er del av serien IJ-rapport
Bind nr:3/2004
Forfatter:Høst, Sigurd
Årstall:[2004]
Trykt:Fredrikstad : Institutt for journalistikk
Sidetall:100 s.

Tittel:Å skrive i motvind : Ruth Thomsen og Stavanger aftenblad 1934-1980
Dokumentet er del av serien Pressehistoriske skrifter
Bind nr:nr 3, 2004
Forfatter:Roalsø, Else-BethTjelmeland, Hallvard et. al
Årstall:2004
Trykt:Oslo : Norsk pressehistorisk forening
ISBN:82-92587-02-0, h.
Sidetall:156 s. ill.
Inneholder også: Aviser som historisk kjelde / Hallvard Tjelmeland.

Tittel:Agitasjon og opplysning
Dokumentet er del av serien Pressehistoriske skrifter
Bind nr:nr 2, 2004
Årstall:c2004
Trykt:Oslo : Norsk pressehistorisk forening
ISBN:82-92587-01-2, h.
Sidetall:158 s. ill.

Tittel:“Dæ sto´ i avisa” : bruddstykker fra Helgelands Blads avishistorie og utviklingen på Ytre Helgeland i periodene ca. 1911-1920 og 1951-1960
Forfatter:Hansen, Kåre
Årstall:2004
Trykt:Sandnessjøen : Helgelands blad
ISBN:82-7866-008-5, ib.
Sidetall:372 s. ill.

Tittel: Livslang skrivekløe : historien om den vandrende redaktør Anders Mehlum
Forfatter:Gotaas, Thor
Årstall:2004
Trykt:Oslo : Spartacus
ISBN:82-430-0321-5, ib.
Sidetall:158 s. ill.

Tittel:Teledata og Norges første elektroniske avis / Norvall Skreien
Forfatter:Skreien, Norvall
Årstall:c2004
Trykt:Oslo : Norsk telemuseum
ISBN:82-91335-24-9, ib.
Sidetall:112 s. ill.

Tittel:Fredrik Stabel 1914-2001
Forfattere:Stabel, Fredrik, Uthaug, Geir, Nærum, Knutog Stabel, Anne-Mette
Årstall:c2004
Trykt:[Drøbak] : [Stiftelsen Fredrik Stabel & avistegnernes hus?]
ISBN:h.
Sidetall:[72] s. ill.
Noter:Redaktør: Anne-Mette Stabel
Utgitt i forbindelse med en minneutstilling i Fredrik Stabel & Avistegnernes Hus, Drøbak, sommeren 2004, i anledning 90-årsdagen for Stabels fødsel

Tittel:Aviskonkurransen i Bodø 1980-2002 : retorikk – aktører – strategier
Forfatter:Bodøgaard, Jan Oscar
Årstall:2004
Trykt:Trondheim : [J.O. Bodøgaard]
Sidetall:132 s.
Noter:Hovedoppgave i historie – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 2004

Tittel:“I dag må ingen sitte hjemme” : en undersøkelse av tre Oslo-avisers partilojalitet foran stortingsvalgene 1957-1973 : presseminner
Dokumentet er del av serien Pressehistoriske skrifter
Bind nr:nr 1, 2004
Forfatter:Skre, Arnhild
Årstall:c2004
Trykt:Oslo : Norsk pressehistorisk forening
ISBN:82-92587-00-4, h.
Sidetall:149 s. ill.
NoterOpprinnelig levert som forfatterens hovedoppgave i historie – Universitetet i Oslo, 2003.
Av innholdet: Presseminner / Andor Opdal, Bjørg Kolltveit, Reidar Venberget

Tittel:“Sandemanden” : Sandefjords første avis / Torkel Fagerli
I serie:Kulturminner / Sandar historielag
Forfatter:Fagerli, Torkel
Årstall:2004
Trykt:Sandefjord : Sandar historielag
Sidetall:[4] s. ill.

Tittel: Tittel: Kåseristil
Dokumentet er del av serien Göteborgsstudier i nordisk språkvetenskap
Bind nr:1
Forfatter:Fernberg, Magnus
Årstall:2004
Trykt:Göteborg : Institutionen för svenska språket, [Göteborgs universitet]
ISBN:91-87850-25-7, h.
Sidetall:335 s.
Noter:Avhandling (fil. dr.) – Göteborgs universitet, 2004

Tittel:Parti, velgere, media og politikk : innflytelse på Stortingets dagsorden gjennom representasjon og agandasetting i 1985-2001
Forfatter:Thesen, Gunnar 1975
Årstall:2004
Trykt:Bergen : [G.Thesen]
Sidetall:117 s.
Noter:Hovedoppgave i sammenliknende politikk – Universitetet i Bergen, 2004 I
Finnes også som E-Bok

Tittel:Midtøstenkonflikten og media : hvordan Libanonkrigen i 1982 ble fremstilt i et utvalg norske aviser
Forfatter:Sløtte, Camilla Førde
Årstall:2004
Trykt:Bergen : [C.F. Sløtte]
Sidetall:124 s.

Tittel:Kriminelt : kriminaljournalistikk i norske populærmedium / Lars Arve Røssland
Forfatter:Røssland, Lars Arve
Årstall:c2003
Trykt:Oslo : Universitetsforlaget
ISBN:82-15-00333-8, h.
Sidetall:190 s. ill.

Tittel:Orklas lange revolusjon : konsern, redaktørar og journalistikk i Orkla medias norske aviser 1985-2000 Forfatter:Roppen, Johann
Årstall:2003
Trykt:Bergen : Institutt for medievitenskap, Universitetet i Bergen
ISBN:82-8033-020-8, h.
Sidetall:347 s. ill.
Noter:Avhandling (dr. polit.) – Universitetet i Bergen, 2003

Tittel: Hvem er du egentlig, politiker? : fra partifokusering til personfokusering : om media og politikkens teknikker for å vinne publikums oppmerksomhet i dagens informasjonsrike samfunn
Forfatter:Sommerset, Kari Ann
Årstall:2003
Trykt:Tromsø : K.A. Sommerset
Sidetall:121 s. ill.
Noter:Hovedoppgave – Universitetet i Tromsø, 2003.

Tittel:Krig og fred i Bodø : da to aviser ble til én : årsaker og konsekvenser : innholdsanalyse og intervjuer med avisens ansatte, kilder og lesere
Dokumentet er del av serien IJ-rapport
Bind nr:3/2003
Forfatter:Andenæs, Ivar
Årstall:[2003]
Trykt:[Fredrikstad] : Institutt for journalistikk
Sidetall:52 s.

Tittel:Flammende budbringer : Nordlys gjennom 100 år
Forfatter:Christensen, Pål, Tjelmeland og Hallvard, Åsheim, Ole
Årstall:[2003]
Trykt:Tromsø : Nordlys
ISBN:82-91668-19-1, ib.
Sidetall:511 s. ill.

Tittel:( ikke bare) djevelstreker
Forfatter:Hagen, Roar 1954-
Årstall:c2003
Trykt:Oslo : Schibsted
ISBN:82-516-2024-4, ib.
Sidetall:152 s. ill.

Tittel:Marsteinen 25 år : 1978-2003
Forfatter:Marsteinen avis
Årstall:[2003]
Trykt:Storebø : Marsteinen
Sidetall:[24] s. ill.
Noter:Jubileumsnummer

Tittel:Fremover i 100 år : Fremover 1903-2003 : og litt om arbeiderbevegelsen hjemme og ute
Forfatter:Sletbakk, Knut
Årstall:2003
Trykt:[Narvik] : Fremover
ISBN:82-996470-1-0, ib.
Sidetall:253 s. ill.

Tittel:Medieliv
Forfatter:Sørebø, Herbjørn
Årstall:c2003
Trykt:Oslo : Samlaget
ISBN:82-521-6219-3, ib.
Sidetall:234 s. ill.

Tittel:Media, ritual and the cultivation of collective representations : a theoretical-historical analysis and critique of the cultivation paradigm in media studies
Dokumentet er del av serien Acta humaniora
Bind nr: 161
Forfatter:Sæbø, Gunnar
Årstall:2003
Trykt:[Oslo] : Faculty of Arts, University of Oslo Unipub
ISBN:h.
Sidetall:365 s. ill.
Noter:Avhandling (dr. polit.) – Universitetet i Oslo, 2003

Tittel:Den profesjonelle kilden : politiets opplevelse av møtet med media og rollen som kilde under drapsetterforskning
Forfatter:Thomassen, Siv
Årstall:2002
Trykt:Oslo : [S. Thomassen]
Sidetall:140 s.
Noter:Hovedfagsoppgave i kriminologi – Universitetet i Oslo, 2002

Tittel:Rogalands avis : fra Hillevåg til Klubbgata 1
Forfatter:Rogalands avis
Årstall:2002
Trykt:Stavanger :
Sidetall:19 s. ill.
Noter:Bilag til: Rogalands avis, 7. oktober 2002
Tidl. navn: 1ste Mai (1899-1940, 1945-1955). I 1955 sammenslått med Haugaland arbeiderblad til: Rogalands avis

Tittel:“Mossavisa” : Moss avis 125 år : 1876-2001 / Olav Zakariassen
Forfatter:Zakariassen, Olav
Årstall:2002
Trykt:Moss : [Moss avis]
ISBN:82-990680-2-9, ib.
Sidetall:214 s. ill.

Tittel:Kort og godt : bergenske penneknekter gjennom hundre år / [utgitt av Seniorklubben av [i.e. for] pressefolk i Bergen]
Årstall:2002
Trykt:Bergen : Sigma forl.
ISBN:82-7916-016-7, h.
Sidetall:134 s. ill.

Tittel:Det e’ løye me’ det! : innfall og utspill fra før og nå i byen og verden forøvrig / Kristian Magnus Vikse
Forfatter:Vikse, Kristian Magnus
Årstall:[2002?]
Trykt:Haugesund : Akademisk fagforl.
ISBN:82-7868-034-5, ib.
Sidetall:128 s. ill.
Noter:Kåserier tidligere publisert i Haugesunds avis

Tittel:Norsk pressehistorie
Forfatter:Ottosen, Rune, Røssland, Lars Arve, Østbye, Helge
Årstall:2002
Trykt:Oslo : Samlaget
ISBN:82-521-5750-5, h.
Sidetall:240 s. ill.

Tittel:Partiledere i media, og deres innvirkning på velgernes partipreferanser
Forfatter:Kristoffersen. Nina R.
Årstall:2001
Trykt:[Trondheim] : N.R. Kristoffersen
Sidetall:145, [3] s.
Noter:Hovedoppgave i statsvitenskap – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 2001

Tittel:‘Nation’, identity and the media
Forfatter:Voll, Kristin
Årstall:2001
Trykt:Oslo : [K. Voll]
Sidetall:V, 101 s.
Noter:Hovedoppgave i medievitenskap – Universitetet i Oslo, 2001

Tittel: Holdninger til samer og samiske forhold 1996-2000 : en undersøkelse av avisene Aftenposten, Nordlys, Finnmark dagblad, Altaposten og Finnmarken for perioden 1.1.1996-31.12.1999
Dokumentet er del av serien Skriftserie (Universitetet i Tromsø. Senter for samiske studier)
Bind nr:11
Forfatter:Berg, Bård A.
Årstall:2001
Trykt:Tromsø : Universitetet i Tromsø, Senter for samiske studier
ISBN:h.
Sidetall:II, 226 s.

Tittel: “Hvor ånden bærer bud” : Østlendingen fra Arbeiderdemokratene til Orkla
Forfatter:Overrein, Per 1956-
Årstall:2001
Trykt:Elverum : Østlendingen
ISBN:82-996165-0-6, ib.
Sidetall:407 s. ill. 1 litteraturliste (4 s.)

Tittel:Manipulering med dokumentarbilder : hva aksepterer redaksjonelt ansatte? : rapport fra prosjektet “Bildeetikk” : en undersøkelse i de tre mediene: avis, fagpresse og ukepresse
Dokumentet er del av serien IJ-rapport
Bind nr:3/2001
Forfatter:Wale, Henny
Årstall:[2001]
Trykt:[Fredrikstad] : Institutt for journalistikk
Sidetall:67 bl. ill.

Tittel:Nyheten som hypertekst : tekstuelle aspekter ved møtet mellom en gammel sjanger og en ny teknologi Forfatter:Engebretsen, Martin
Årstall:2001
Trykt:Bergen : Institutt for medievitenskap, Universitetet i Bergen
ISBN:82-497-0050-3, h.
Sidetall:355 s.
Noter:Avhandling (doktorgrad) – Universitetet i Bergen, 2001

Tittel:Nyhetsverdier : om markedsorientering og journalistikk i ti norske aviser
Forfatter:Allern, Sigurd
Årstall:2001
Trykt:Kristiansand : IJ-forlaget
ISBN:82-7147-210-0, h.
Sidetall:246 s. ill.

Tittel:Presseskikkens samtale : samtaleposisjonar for Norsk presseforbund sitt faglege utval : 1930-1972 Forfatter:Røssland, Lars Arve
Årstall:c1999
Trykt:Bergen : Fagbokforl.
ISBN:82-7674-532-6, h.
Sidetall:333 s.
Noter:”Avhandling innlevert for graden dr.polit. ved Det samfunnsvitenskaplege fakultet, Universitetet i Bergen, 1999″

Tittel: Nasjonal retorikk i “Det norske nationalblad” 1815-1821
Forfatter:Skjæveland, Yngve
Årstall:1996
Trykt:Trondheim : Y. Skjæveland
Sidetall:186 s.
Noter:Hovedoppgave i historie – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 1996