Norsk Pressehistorisk Forenings oversikt frem til 1960

Her er en oversikt over pressehistoriske skrifter frem til 1960:

Se også:
Utg. 1960-1979

Utg. 1980-1989
Utg. 1990-1995
Utg. 1996-2001

Klikk på BIBSYS for tilgjengelige eksemplarer og bibliotekkoder.
(Ingen aktive linker i boklisten nedenfor)

1950-1959

Tittel: De merkelige år / Torolf Elster ; utgitt av Arbeiderbladet til 75-årsjubileet 1959.
Forfatter: Elster, Torolf
Trykt: [Oslo] : Tiden, 1959.
Sidetall: 479 s. : ill.
Eiere: HIT HSF HSM NBO NBR UBB UBIT UHS

Tittel: Høire i Vestfold : fra omkring 1870 til 1958 / Leif Helberg.
Forfatter: Helberg, Leif
Trykt: Tønsberg : Høires fylkesorganisasjon, 1958.
Sidetall: 400 s. : ill.
Eiere: NBR UBB UHS – inneheld mykje avisomtale.

Tittel: Dagens og morgendagens aviser.
Trykt: [Oslo] : Norske avisers landsforbund : Norsk redaktørforening, [1958].
Sidetall: 114 s.
Noter: Innlegg på et informasjonskurs med tittel: “Dagens og morgendagens aviser” holdt i Oslo 10.-11. februar 1958.
Eiere: HIO NBO UBB UBIT UHS

Tittel: Under den første verdenskrig / C. J. Hambro.
Forfatter: Hambro, C.J.
Trykt: Oslo : Gyldendal, 1958.
Sidetall: 235 s., pl. : ill.
Noter: Mellom anna om Morgenbladet
Eiere: HHE HIA HIH HIS HSM NBO NBR UBB UBIT UBTØ

Tittel: Johs. Nesse : en konservativ pressemann i 1930-årene : Aftenposten og totalitære tendenser i tredveårene, studert på grunnlag av redaktør Johs. Nesses lederartikler / Arne Kokkvoll.
Forfatter: Kokkvoll, Arne
Trykt: Oslo : Schibsted, [1957?].
Sidetall: 65 s.
Eiere: NBO NBR UBB UHS

Tittel: Arbeiderbevegelsen i Vestfold : trekk fra den politiske og faglige arbeiderbevegelse 1906-1956 / Sverre Hjertholm.
Forfatter: Hjertholm, Sverre
Trykt: [Tønsberg] : Vestfold fylkes arbeiderparti, 1956.
Sidetall: 294 s. : ill.
Noter: Boka inneheld historia om arbeidarpressa i fylket frå starten og fram til 1956. Hjertholm samla mykje historisk materiale. Det er samla i Arbeiderbevegelsens arkiv i Tønsberg. I samlinga er eit handskrive brev han skreiv, då han sat i varetekt i Sandefjord hjelpefengsel i juni 1940 for uredde skriverier mot dei tyske okkupasjonsstyresmaktene.
Eiere: HIL NBO

Tittel: Lofotposten 1896-1956 : jubileumsnr.
Trykt:
Svolvær : Lofotposten, 1956.
Sidetall:
96 s. : ill.
Noter:
Lofotposten : jubileumsnummer 3. januar 1956.
Eiere: HBO UBTØ

Tittel: Gled deg ved livet : en jubileumsbok 1893-1953 : med bidrag av Johan Bojer … / Stavanger aftenblad.
Forfatter: Bojer, Johan
Trykt: Stavanger, 1953.
Sidetall: 65 s.
Eiere: HIS UBB

Tittel: Valdres 1903- 1953.
Trykt:Valdres trykkeri 1953.

Tittel: Femti år i arbeid og fest : Aftenpostens trykkeriklubb 1902-1952.
Forfatter: Heiestad, Sigurd
Trykt: Oslo, 1952.
Sidetall: 233 s. : ill.
Eiere: UBB

Tittel: Morgenavisen og 1905 : utg. ved Morgenavisens 50-årsjubileum 1952 / C.J. Hambro, Gustav Brosing og Knut Domaas.
Forfatter: Hambro, C.J.
Medarbeider: Brosing, Gustav
Medarbeider: Domaas, Knyt
Trykt: Bergen, 1952.
Sidetall: 56 s.
Eiere: UBB

Tittel: Den konservative Presses Forening 1892-1952 / ved K. Petersen og Birger Gotaas.
Forfatter: Petersen, Kristian Thaulow Gotaas, Birger
Trykt: Tønsberg, 1952.
Sidetall: 110 s.
Eiere: NBO UBB

Tittel: “Dagbladet” og norsk litteratur 1869-1910 : en bibliografi / Reidar Øksnevad.
Forfatter: Øksnevad, Reidar
Trykt: Oslo : Gyldendal, 1952.
Sidetall: 205 s.
Eiere: HIA HVO NBO NBR UBB UBIT UBTØ UHS

Tittel: Ofotens Tidende : særnummer i anledning Narvik by’s 50 års jubileum.
Trykt: [Narvik] : Ofotens Tidende, 1951.
Sidetall: 24 s. : ill.
Noter: Ofotens Tidende 30. juni 1951.
Eiere: HBO

Tittel: Gjengangerens 100 års jubilumsnummer
Redaksjon: Rolf Baggethun
Sidetall: 54 sider fullformat.
Trykt : 14. april 1951.

Tittel: Fra vinkelhake til linotype : utgitt til Gjestvangs 75 års jubileum 1876 – 3. januar – 1951.
Forf./red.: Gjestvangs grafiske fagforretning
Trykt: Oslo : Gjestvang, 1951.
Sidetall: 227 s. : ill.
Noter: Smusstittel: Festskrift til Gjestvangs grafiske fagforretning A.S. 75 års jubileum.
Eiere: BI IGM NBO NBR UBB UHS

Tittel: Fremover : 1901-Narvik-1951 : spesialnummer i anledning Narvik by’s 50 års jubileum.
Trykt: [Narvik] : Fremover, 1951.
Sidetall: 64 s. : ill.
Noter: Bilag til dagens ordinære nummer, fredag 29. juni 1951.
Eiere: HBO

Tittel: Hamar Arbeiderblad gjennom 25 år : trekk av Arbeiderpartiets pressehistorie i Hedmark fra 1909.
Forfatter: Solbakken, Evald O.
Trykt: Hamar, 1950.
Sidetall: 104 s. : ill.
Noter: Omslagstittel: Hamar Arbeiderblad : Demokraten 1909-1929, Østerdalens Arbeiderblad 1915-32, Hamar Arbeiderblad 1925-50.
Eiere: HIL NBO

Tittel: Norsk presse i søkelyset : metoder, menn og bakmenn / Alf Bie Christiansen.
Forfatter: Biem, Alf I serie: Dette må du vite ; 2
Trykt: Oslo : Falken, 1950.
Sidetall: 144 s.
Eiere: HIL HVO NBR UBB UBIT

1940-1949

Tittel: Dagbladet i Tigerstaden / Ragnar Vold.
Forfatter: Vold, Ragnar
Trykt: Oslo : Aschehoug, 1949.
Sidetall: 472 s. : ill.
Eiere: HBO IJ NBO NBR UBB UBIT UBTØ UHS

Tittel:” 1ste mai” gjennom 50 år : fra Johan Gjøstein til Trond Hegna.
Trykt: Stavanger, 1949.
Sidetall: 98 s.
Noter: Omslagstittel: 50 år for framskritt, morgenavisen “1ste Mai”.
Eiere: BSHB DMMH HBO HIA HIB HIF HIL HINT HIO HIS HIST HIT HIØ HSF HSH HVE NBO NBR UBB UBIT UBTØ UHS

Tittel: Den kristelige presse i Norge : en historisk oversikt : utgitt i anledning av Norges Kristelige Presselags 10 års jubileum / Ola Rudvin.
Forfatter: Rudvin, Ola
Trykt: Oslo : Lutherstiftelsen, 1947.
Sidetall: 94 s.
Eiere: HIF MF NBO NLÆ UBB UHS

Tittel: Postens historie i Norge : utgitt av Det norske postverket i anledning av dets 300-årsjubileum 1647-1947.
Forfatter: Schou, August
Trykt: Oslo : I kommisjon hos Aschehoug, 1947.
Sidetall: 500 s., pl. (noen fold.) : ill.
Eiere: HSF HSM NBO NBR UBB UBIT UBTØ

Tittel: Spenningen i norsk kirkeliv : kirkehistoriske konturteginger / Johs. Lavik.
Forfatter: Lavik, Johannes
Trykt: Oslo : Gyldendal, 1946.
Sidetall: 218 s.
Eiere:
DSKOL HIA HIF HINT HIT HSF HVO MF NBO NBR NLÆ UBB UBTØ UHS
Noter: Kapittel 3 s. 59 – 90 : Besøk på pressefronten.

Tittel: Presse- og litteraturfronten : under okkupasjonen 1940-1945.
Forfatter: Kildal, Arne
Trykt: Oslo : Aschehoug, 1945.
Sidetall: 256 s.
Eiere: HHE HIL HIT HVO NBO NBR UBB UBIT UBTØ UHS

Tittel: Men – vi lever! : norsk presse gjennom krig og okkupasjon / Per Johansen.
Forfatter: Johansen, Per
Trykt: [Oslo: Gyldendal, 1945 : Stockholm : Bonniers boktr.
Sidetall: 306 s.
Eiere: NBO NBR UBB UBIT UBTØ UHS

Tittel: “Budstikken” : Ein fakkel i norsk sjølvstendestrid.
Forfatter: Døhl, Einar
Trykt: 1945.
Sidetall: 11 s.
Eiere: DPH HBO HHE HIF HIG HINT HIST HIT HSF HSH HVE

Tittel: Krigsavisene.
Trykt: Oslo : Krigsavisene.
Noter: Ca. 50 nr totalt.
En samling originale aviser 1940-1945 nøyaktig gjenopptrykt slik som de opprinnelig utkom.
Eiere: HIB HIL HIST HIØ HVE NBO NBR UBB UBIT UBTØ UHS

Tittel: Før krigen kom : en avislesers refleksjoner / Hans Bogen.
Forfatter: Bogen, Hans
Trykt: Oslo : Tanum, 1945.
Sidetall: 132 s.
Noter:Iinneheld ein del synspunkt på pressa i Vestfold.
Eiere: NBO NBR UBB UBIT

Tittel: Svunne tiders sensasjoner : streiftog gjennem norsk pressehistorie / Olav Myre.
Forfatter: Myre, Olav
Trykt: Oslo : Dybwad, 1944.
Sidetall: 352 s. : ill.
Eiere: HIS NBO NBR UBB UBIT UHS

Tittel: Nils Vogt, “Morgenbladet” og unionsopløsningen / samlet og kommentert av Halvor Storm.
Forfatter: Vogt, Nils
Medarbeider: Storm, Halvor
Trykt: Oslo : Tanum, 1944-1946.
Sidetall: 3 bind. : ill.
Eiere: HIA HIL HIS IJ NBO UBB UBIT UBTØ UHS UJUR

Tittel: Norsk presse under hakekorset / ved Gunnleik Jensson.
Forfatter: Hirsch, Trygve
Medarbeider: Jensson, Gunnleik
Trykt: Oslo : Tell, c1945-c1946.
Sidetall: 3 bind. : ill.
Noter: Bind 3 ved Trygve Hirsch. Fotografiske opptrykk av aviser utgitt under 2. verdenskrig.
Eiere: HBO HHE HIA HSH HVO NBO NBR UBB UBIT UBTØ UHS

Tittel: Pressen fra Griffenfeldt til Struensee i dens forhold til Norges næringsliv : ett hundre års utvikling fra danske Extraordinarie Relationes til innarbeidede norske adresseaviser / Øyvin Davidsen.
Forfatter: Davidsen, Øyvin
Trykt: Oslo : Aschehoug, 1943.
Sidetall: 446 s., pl. : ill.
Noter: Bibliografi s. 428-430.
Eiere: HIS NBO NBR UBB UBIT UBTØ UHS

Tittel: Minner om samtidige / Johan Dahl ; utgitt ved Alette Scheel.
Forfatter: Dahl, Johan
Trykt: Oslo : Tanum, 1943.
Sidetall: 141 s. : ill.
Noter: Grunnla “Den Constitunelle”
Eiere:
 HIA HIS NBO NBR UBB UHS

Tittel: Folket utan fruktan : Norge 1942-43.
Forfatter: Jerneck, Benkt
Trykt: Stockholm : Norstedt, 1943.
Sidetall: 301 s.
Noter: Korrespondent for Dagens Nyheter i Oslo under den andre verdskrigen
Eiere:
 UBB

Tittel: Våre provinstrykkerier 1814-1975 : deres grunnleggelse og første trykk / Arne Arnesen.
Forfatter:
Arnesen, Arne 1880-1943
I serie: Småskrifter for bokvenner ; nr 32
Trykt: Oslo : Damm, 1943.
Sidetall: 60 s.
Eiere: HBO HIO HVO NBR UBB

Tittel:” Den Constitutionelle”: et dagblad for hundre år siden / av Egil Husby.
Forfatter: Husby, Egil
Trykt: Kristiansund : Sverdrups Bokhandel, [1943].
Sidetall: 133 s.
Noter: Har bibliografi. Hovedoppgave ved språklig-historisk embetseksamen 1943.
Eiere: HBO HVO NBO UBB UBIT UBTØ UHS

1930-1939

Tittel: Morgenbladet : bibliografi.
Forfatter: Aalheim, Trygve
Trykt: , .
Sidetall: 2 bind. i 3.
Eiere: UBB

Tittel: Vestfold Presseforening 1913-1938 / ved Ragnar Henriksen.
Forfatter: Henriksen, Ragnar
Trykt: Tønsberg, [1938].
Sidetall: 58 s.
Eiere: NBO

Tittel: BT’s oplags og markedsanalyse.
Trykt: Bergen : Bergens Tidende, 1937.
Sidetall: upag. : ill.
Noter: Grunnlag: Manntallet stortingsvalget 1936. BT´s gjennomsnittsoplag 1936: 35095 eksemplar.
Eiere:
BI

Tittel: Norsk Bladeierforening 1910-1935 : bidrag til den norske presses historie.
Trykt: Oslo : Foreningen, 1935.
Sidetall: 135 s. : ill.
Noter: Omslagstittel: Norsk Bladeierforening i 25 år.
Eiere: NBO NBR UBB

Tittel: Norsk Presseforbund : 1910-1935 / ved Ludv. Saxe.
Forfatter: Saxe, Ludv.
Trykt: Oslo : ß.n.], 1935.
Sidetall: 293 s. : ill.
Noter: Omslagstittel: N.P. i 25 år.
Eiere: BI HBO HIT IJ NBO NBR NLÆ UBB UHS

Tittel: Henrik Anker Bjerregaard / av Einar Høigård.
Forfatter: Høigård, Einar
I serie: Småskrifter fra Det litteraturhistoriske seminar ; 23
Trykt: Oslo : Det Mallingske Bogtrykkeri, 1934.
Sidetall: 128 s.
Eiere: NBO NBR UBB UBIT UBTØ UHS

Tittel: Oslo Høire gjennem 50 år / av C. J. Hambro.
Forfatter: Hambro, C.J.
Trykt: Oslo : Johan Grundt Tanum, 1934.
Sidetall: 379s. : ill.
Eiere: HIL NBO UBB UBIT UBTØ UHS

Tittel: Erindringer / A. Buen ; med et forord av Ole Øisang.
Forfatter: Buen, Anders
Trykt: Oslo : Det norske arbeiderpartis forl., 1934.
Sidetall: 120 s. : ill.
Eiere: HIL HSM NBO NBR UBB UBTØ UHS

Tittel: Oslo Kringkastingselskaps historie / J. Hougen.
Forfatter: Hougen, J.
Trykt: Oslo : I kommisjon hos Norli, 1932.
Sidetall: 2 bind.
Eiere: HIT NBO NBR UBB

Overordnet post: Oslo Kringkastingselskaps historie / J. Hougen.
Tittel: Programvirksomheten / utarbeidet av J. Hougen ; med bidrag av programavdelingens ledende menn.
Bind nr: 2
Trykt: 1932.
Sidetall: 114 s.
Eiere: HIT NBO NBR UBB

Tittel: Norsk skulesoga : frå einevelde til folkestyre : 1814-1842 / Torstein Høverstad.
Forfatter: Høverstad, Torstein
Trykt: Oslo : Steenske Forlag, 1930.
Sidetall: 464 s. : ill.
Eiere: BREDK DMMH HHE HIA HIT HITØ HSF HVE MF UBB UHS

1920-1929

Tittel: Fredriksvern og Stavern / utgit efter foranstaltning av Fredriksverns kommune ; med bidrag av Johan Agerholt, Domenico Erdmann … .
Forfatter: Agerholt, Johan
Medarbeider: Erdmann, Domenico
Trykt: Fredriksvern : Fredriksvern kommune, 1926.
Sidetall: 372 s. : ill.
Noter:Inga eiga framstilling av byens avishistorie. Men gjennom verket er det gjort bruk av fleire artiklar frå “Nordstjernen”, blant anna i samband med den såkalla Sigholt-saka – ei lokal Dreyfus-affære – i 1840-åra (side 324-338). Her spelte “Nordstjernen” sin redaktør Steenberg ei heltemodig rolle, og gjekk i fengsel for si overtyding. Deretter tok han med seg avisa til Horten kor avisa gjenoppsto som Gjengangeren. Mykje om dette finst mellom anna i Øyvind Næss sin dokumntarroman “Men folket frikjente ham.”
Eiere: NBO UBB UHS

Tittel: Norske aviser 1763-1920: fortegnelse over aviser som finnes i Universitetsbiblioteket og andre samlinger / utgitt av Universitetsbiblioteket i Oslo.
I serie: Universitetsbibliotekets årbok ; 1923,II
Trykt: Kristiania : UBO, 1924.
Sidetall: viii, 84, B164 s.
Noter: Universitetsbibliotekets årbok,1923,II: Den utenlandske avdelings tilvekst, s. B1-B164.
Eiere: HVO NBO UBB UHS

Tittel: Kristiania Postvesen, 1647-1921 : et stykke av postens historie i Norge.
Forfatter: Steen, Sverre
Trykt: Kristiania : Aschehoug, 1923.
Sidetall: 370 s. : ill.
Eiere: HIS NBO UHS

Tittel: Norskt Bladmannalag gjenom 10 aar – 1913-1923. : Dei norske bladi gjenom 65 aar 1858-1923: biografiar av norske bladmenn / [skrive av Anton Aure og Hans Aarnes].
Forfatter: Aure, Anton
Medarbeider: Aarnes, Hans
Trykt: Bjørgvin : s.n., 1923.
Sidetall: 112 s. : ill.
Noter: Omslagstittel: Norsk bladsoga.
Eiere: HIT HVO NBO UBB UBIT

Tittel: Den Typografiske Forenings Historie 1872-1922 : med en forhistorie og biografier av stiftere og ledere / ved N. Jul-Larsen.
Forfatter: Jul-Larsen, N.
Trykt: Kristiania : Typografiske forenings forlag, 1922.
Sidetall: 379 s.
Eiere: BI HIL UBIT UHS

Tittel: Mænd og masker / C. J. Hambro.
Forfatter: Hambro, C.J.
Trykt: Kristiania : Aschehoug, 1921.
Sidetall: 158 s. : port.
Noter: Friele-portrett
Eiere: HBO NBO NBR UBB

Tittel: Den Norske Presse : fortegnelse over landets aviser, tidsskrifter, fagblade m.v. og en orienterende oversigtsartikel / utg. av Myres pressebyraa.
Trykt: Kristiania, 1920.
Sidetall: 59 s.
Eiere: UBB

Overordnet post: Norsk industri- og næringshaandbok.
Tittel: Norske aviser og tidsskrifter med fortegnelse over norske pressefolk.
Bind nr: 11 Trykt: 1920.
Sidetall: 78 s.
Eiere: UBB UBIT

1900-1919

Tittel: Mindeskrift i anledning Fabritius’ boktrykkeris 75-aars jubilæum 1844 – 1. januar – 1919.
Forf./red.: Fabritius & sønner (forlag)
Trykt: Kristiania : Fabritius, 1919.
Sidetall: 52, 61 s. : ill.
Noter: Inneholder også: Femti aar i boktrykkerkunstens tjeneste / av H. Scheibler.
Eiere: BI NBO UHS

Tittel: Frasernes Front i Sandhedens Slaglys / Af En Nordmand .
Forfatter: Fliflet, Ivar
Trykt: Kristiania, 1918.
Sidetall: 88 s.
Eiere: NBO UBB

Tittel: Halfdan Kjerulf : av hans efterlatte papirer / utgit ved Wladimir Moe.
Forfatter: Kjerulf, Halfdan , Moe, Wladimir
Trykt: Kristiania: Dybwad, 1917-1918
Sidetall: 2 bind, pl. :ill., port., faks.
Eiere: HIS HIT NBO NBR UBB UBIT UBTØ UHS

Tittel: Den Konservative Presseforening : 1892-1917 / ved K. Petersen.
Forfatter: Petersen, K.
Trykt: Kristiania : Kirste & Sieberth, 1917.
Sidetall: 78 s.
Eiere: BI UBB

Tittel: Kristianiapressen og krigen : et varsko / af Ivar Fliflet.
Forfatter: Fliflet, Ivar
Trykt: Kristiania : [s.n.], 1916 (Johansen & Nielsens boktrykkeri).
Sidetall: 23 s.
Eiere: HIT NBO NBR UBB

Tittel: Jonas Lie som journalist / av Valborg Erichsen.
Forfatter: Erichsen, Valborg
I serie: Smaaskrifter fra Det litteraturhistoriske seminar ; 15
Trykt: Kristiania : Mallingske bogtrykkeri, 1914.
Sidetall: 74 s.
Eiere: NBR UBB UBIT UBTØ UHS

Tittel: Artikler og taler / Bjørnstjerne Bjørnson ; udgivet af Chr. Collin og H. Eitrem.
Forfatter: Bjørnson, Bjørnstjerne Collin, Chr. Eitrem, H.
Trykt: Kristiania og Kjøbenhavn : Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1912-1913.
Sidetall: 2 bind.
Eiere: HIA HINT HIS HIT HVE HVO NBO NBR UBB UBIT UBTØ UHS

Tittel: Fortegnelse over norske aviser og tidsskrifter / utg. av Bergens annonse-ekspedition.
Trykt: Bergen, 1912.
Sidetall: 100 s.
Eiere: UBB

Tittel: Haandbog for enhver som har brug for tryksager : raad og vink ved bestillinger af tryksager / af H. Scheibler.
Forfatter: Scheibler, H.
Trykt: Kristiania 4b Fabritius, 1912.
Sidetall:
132 s. : ill.
Eiere: NBO

Tittel: Oplevelser og humoresker / Olaf Hansson.
Forfatter: Hansson, Olaf
Trykt: Kristiania : Aschehoug, 1912.
Sidetall: XV, 189 s., pl. : port.
Eiere: NBO NBR UBB UHS

Tittel: Morgenbladet 90 aar : 1819 -1909 / redigert af Per Wendelbo.
Forfatter: Wendelbo, Per
Trykt: Christiania : Morgenbladet, 1909?.
Eiere: NBO UBB UHS

Tittel: Egne, Begivenheder, Mennesker.
Forfatter: Jessen, Franz v.
Trykt: København, 1909. Sidetall: 3 bind. i ett.
Noter: Innhold: <1.> Egne jeg saa. – <2.> Begivenheder jeg oplevde. <3.> Mennesker jeg mødte.
Eiere: UBB

Tittel: Bogtrykkerkunstens og avisernes historie / af H. Scheibler.
Forfatter:
Scheibler, H.
Trykt: Kristiania : Fabritius, 1910.
Sidetall: X, 288 s. : ill.
Eiere: NBO UBB UBIT UHS

Tittel: Jarlsberg og Larviks Amtstidende : festskrift ved 75-aars jubileet 4de januar 1909 / red. Ertzeid.
Trykt: Larvik, 1909.
Sidetall: 24 s. : ill.
Eiere: UBB

Tittel: “Statsborgeren” og Peder Soelvold : et bidrag til den norske presses historie.
Forfatter: Munthe, Wilhelm Støren
I serie: Smaaskrifter fra det Litteraturhistoriske seminar ; 2
Trykt: Kristiania, 1907.
Sidetall: 128 s.
Eiere: HIS NBO UBB UBIT UHS UJUR

Tittel: Norges posthistorie / af Hans Berrum.
Forfatter: Berrum, Hans
Trykt: Kristiania : Cappelen, 1902-1906.
Sidetall: 2 bind.
Eiere: HBO NBO NBR UBB UBIT UBTØ UHS

Tittel: Morgenavisens haandbog for avislæsere / utarb. af K.V. Hammer og L. Havstad.
Forfatter: Hammer, K.V.
Medarbeider: Havstad, L.
Trykt: Kristiania, 1903.
Sidetall: 141 s.
Eiere: UBB

Tittel: Den Konservative Presses Forening : 1892-1902.
Forf./red.: Den Konservative Presses Forening
Trykt: Kristiania, 1902.
Sidetall: 58 s., pl.
Eiere: NBO UBB

Før 1900

Tittel: Den Typografiske Forenings Historie : 23. juli 1872 – 23. juli 1897.
Forfatter: Jul-Larsen, N.
Trykt: Kristiania, 1898.
Sidetall: 212 s.
Eiere: UBB

Tittel: Peter Frederik Suhm, 18. oktober 1728 – 7. september 1798 : levnetsbekrivelse.
Forfatter: Bruun, Chr.
Trykt: København : Gad, 1898.
Sidetall: 504, 84 s.
Eiere: NBO UBB UBTØ

Tittel: Overblik over askidenstrykningens udvikling.
Forfatter: Scheibler, H.
I serie: Trykprøver fra W.C. Fabritius & sønner Christiania ; 2
Trykt: Christiania, 1896.
Sidetall: 16 s.
Eiere: UBB
Tittel: Christiania Journalistklubs 1894-1896.
Forfatter: Christophersen, O.
Trykt: Christiania, 1896.
Sidetall: 43 s.
Eiere: NBO UBB

Tittel: Norske bladfolk : billeder og karakteristiker.
Forfatter: Holen, Ola
Trykt: Kristiania : Stenersen, 1895.
Sidetall: 77 s.
Eiere: NBO UBB

Tittel: Ulykken i Værdalen : Særaftryk af Artikler og Korrespondencer i “Dagsposten” : med et rids.
Trykt: Trondhjem : Interessentsabstrykkeriet, 1893.
Sidetall: 49 s., [1] fold. pl. : kart.
Eiere: UBIT

Tittel: Kortfattet haandbog for typografer og korrekturlæsere : tillige indeholdende veiledning for forfattere, oversættere og forlæggere / af H. Scheibler.
Forfatter: Scheibler, H.
Trykt: Kristiania : Marius Lund, 1890.
Sidetall: X, 143 s. : ill.
Eiere: NBO UBB UBIT

Tittel: 1300 Udtalelser af og i Morgenbladet.
Trykt: Kristiania, 1887.
Sidetall: 122 s.
Noter: Gotisk skrift.
Eiere: NBO UBB UBIT UBTØ UHS

Tittel: Øiebliksfotografier : første Samling : (1883) / af Sp. A.
Forfatter: Habel, D.
Trykt: Kristiania : Huseby, 1886.
Sidetall: 232 s.
Eiere: NBO NBR UBB

Tittel: Illustreret nyhedsblad : ugentlig beretning om vigtige begivenheder og nutidens personligheder, samt noveller, fortællinger, reiseskizzer og med delelser, henhørende under videnskab, literatur, kunst og industri.
Trykt: Christiania 1866 nr. 20, 25 og 33.
Noter: Jonas Lies tre artiklar om A.B. Stabell
Eiere: UBB UBTØ

Tittel: Fortegnelse over de i Norge i Begyndelsen af Aaret 1865 udkommende Aviser og Tidsskrifter, ordnede efter Udgivelsesstederne.
Trykt: Christiania, 1865.
Noter: Fotokopi.
Eiere: UBB

Tittel: For statsborgere mod “Statsborgeren”.
Forfatter: Sivertson, Sylvester
Trykt: Christiania : Johan Dahl, 1835.
Sidetall: 48 s.
Eiere: NBO

Tittel: Udsigt over Peter Friderich Suhms Levnet og Skrifter : tilligemed Valg af hans lærde Brevvexling.
Forfatter: Nyerup, Rasmus
Medarbeider: Suhm, P.F.
Trykt: Kiøbenhavn : Paulsen, 1798.
Sidetall: 524 s. : ill.
Eiere: NBO UBB UBTØ

Tittel: Anders Sørensen Vedel om den Danske Krønike at beskrive : forfattet 1581, udgivet 1787, da Peter Friderik Suhm blev kongelig historiograph ; Med Tillæg af Udgiveren Rasmus Nyerup.
Forfatter: Vedel, Anders Sørensen
Medarbeider: Nyerup, Rasmus
Trykt: Kiøbenhavn, 1787.
Sidetall: 100 s.
Eiere: NBO

Tittel: [Verker] Christian Braunman Tullins samtlige skrifter / Christian Braunman Tullin.
Forfatter: Tullin, Christian Braunman
Trykt: Kjøbenhavn : Nicolaus Møller, 1770-73.
Sidetall: 3 bind. Eiere: HITØ HVO

Andre kilder:

Kancelliprotokol i Dansker Geheime Arkiv (ved Riksarkivet)

Danske kansellis suplikprotokol (ved Riksarkivet)

Danske Kancelli, Norske Indlæegge (ved Riksarkivet)

Diverse arkiv fra den dansk-norske og svensk-norske forvaltningen (ved Riksarkivet)

Erik Gøbel, NOREG.
Tværregistratur over norgesrelevant materiale i Rigsarkivet i København,
 København/Oslo, 2000, 309 sider