Nyhetsbrev heretter kun til medlemmer

Nyhetsbrev heretter kun til medlemmer

I løpet av høsten 2015 vil styret i NPF utgi et nytt nyhetsbrev som kun skal sendes i epost til foreningens medlemmer.

Nyhetsbrevet vil fortsatt inneholde meldinger om saker som foreningen arbeider med, men i tillegg vil det bringe mindre fagartikler, småhistorier og innlegg.

Det tas sikte på normalt seks utsendelser og første utgave av det nye nyhetsbrevet vil komme i slutten av august måned.

Meld deg inn i Pressehistorisk Forening her (prisen er 300,- pr. år)