Propagandafilmskaperen Haakon Lie

Propagandafilmskaperen Haakon Lie

Haakon Lie reiste i desember 1936 til Spania og laget der den første norske dokumentarfilmen om borgerkrigen i Spania. Filmen Spania, Spania er nylig gjenfunnet og restaurert.

– Lie brakte politisk propaganda til nye høyder. Han var i stand til å dra nytte av film og kinoforestillinger som verktøy til politisk mobilisering av arbeiderbevegelsen, sier Rolf Werenskjold, som har skrevet en artikkel om dokumentaren man lenge trodde var tapt (foto: Høgskolen i Volda). Artikkelen er publisert i det nyeste nummeret av Mediehistorisk tidsskrift.

Professor i filmvitenskap ved Institutt for kunst- og medievitenskap ved NTNU, Bjørn Sørensen, sier det for ham personlig var svært tilfredsstillende å få sett dokumentaren og understreker betydningen av Werenskjolds artikkel.

– Personlig betyr det at nok en av de manglende puslespillbitene fra min forskning rundt den norske arbeiderfilmen (Sørsensens dr.philos-avhandling fra 1980, red.anm.) er kommet på plass, sier han.

Viktig kulturarbeid

Under den spanske borgerkrigen ble film for alvor tatt i bruk som målrettet propandavåpen under krig, og kjente internasjonale filmskapere nærmest valfartet til Spania for å lage film. Var de ikke kjente før de dro, ble de det ofte etter å ha laget filmene. Men ikke alle forble filmskapere. Lie er et slikt eksempel. Han er selvsagt mer kjent for sine politiske meritter.

Skjermbilde 2017-09-11 kl. 20.57.34

Appellen var klar: Hjelp Spania. Stillbilde fra Lies dokumentar.

– Kulturarbeidet som Lie bedrev var en viktig forutsetning for arbeidsbevegelsenes sterke vekst i 30-årene og grunnlaget for makten Arbeiderpartiet fikk, forteller Werenskjold.

Engasjementet for Spania var stort, og sammen med Hjelpekomiteen for Spania spilte AOF – Arbeidernes opplysningsforbund – en nøkkelrolle i å arrangere talløse Spania-møter med over hundre organisasjoner involvert, landet over. AOF var trolig avgjørende som filmimportør og distribusjonsnett, skriver Werenskjold.

– Denne Spania-filmen er bare en del av noe som er veldig mye større virksomhet, sier han.

Skjermbilde 2017-09-11 kl. 20.57.47

Stappfullt på Spania-møtet i Folkets Hus, store sal fredag 8. januar 1937. Bildet viser hvor godt besøkt Spania-møtene i Folkets Hus i Oslo var. Arbeiderbladet 09.01.1937

Lie som administrator

Filmprofessor Sørensen har aldri vært i tvil om at det var Haakon Lie som sto bak filmen.

– Jeg er glad for at forfatteren så grundig etablerer dette som et faktum. I mitt doktorgradsarbeid har jeg hovedsakelig omtalt Haakon Lie som arkitekten og administratoren bak den norske arbeiderbevegelsens imponerende bruk av filmmediet i mellomkrigstida. Denne filmen viser at han også hadde nok kjennskap til mediet til å lage en film som holder mål, sier han.

Sørensen omtaler dokumentaren som tidstypisk innenfor ikke-fiksjonsfilm.

– Og den ligger langt over det man kunne forvente av et amatørarbeid med filmopptak gjort under vanskelige forhold.